Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
100.26.176.111
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

Welkom bij onze Woordenlijst.

Hier kun je de betekenis zoeken van veel gebruikte woorden en uitdrukking uit de computer wereld.

Vul hieronder het woord of een deel van het woord in en klik op "Zoeken".

Zoek: Klik hier om de zoekopdracht te starten.

You can also take a look at all the words starting with a particular character, select one below:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We zoeken woorden die nog niet in de lijst staan, mail ons dus woorden die je hier niet kunt vinden en ik zal proberen de uitleg voor je op te snorren. Woorden die in lijst ontbreken die je wel kent mag je natuurlijk mailen (Engels mag, Nederlands ook).

Woorden die beginnen met "T" ...

Glossary ...


T1
Amerikaanse transmissie-standaard voor een verbinding (bijvoorbeeld huurlijn) van 1.5 Mbit/s. Ook wel bekend als DS1.

T2
Een combinatie van 4 T1 verbindingen, waarover men 96 gesprekken of 6 Mbps data simultaan kan sturen.

T3
Amerikaanse transmissie-standaard voor een verbinding (bijvoorbeeld huurlijn) van 45 Mbit/s. Ook wel bekend als DS3.

T4
Een combinatie van 6 T3 verbindingen (274 Mbps).

T5
Hierbij combineerd men 240 T1 lijnen, waarover men dan dus 5760 gesprekken kan voeren of 400 Mbps aan bandbreedte heeft.

Tab Delimited
Dit is een tekst bestand waarbij de data velden gescheiden zijn door een tab. Zie ook CSV.

Tachometer (Toerenteller)
Een toerenteller geeft aan hoeveel omwentelingen iets per minuut maakt, bijvoorbeeld van de motor van een auto.

Tag RAM
Dit is een stukje SRAM geheugen die niets anders doet als geheugen adressen bijhouden - dus niet de data op die adressen, maar de adressen zelf. Het wordt gebruikt als tijdelijke inhoudsopgaven van het cache geheugen. Als de CPU een stuk geheugen wil lezen, zal deze eerst het Tag RAM raadplegen om te zien of het niet al in cache staat.

Tape
Dit is een opslag medium, bestaande uit een lang stuk band, meestal magnetisch gevoelig zoals bijvoorbeeld in een videoband. Je kunt erg veel op tape opslaan, vooral omdat het een goedkoop medium is t.o.v. harddisks. Tape kan echter onbetrouwbaar zijn of worden.

Tape Drive
Een apparaat waarmee men data op Tap kan opslaan.

TAPI
Telephony Applications Programming Interface. Een interface tussen telefoontoestel en PC, waardoor men met de PC telefonie handeling kan uitvoeren.

Tar (Tape Archive)
Dit is van oorsprong een Unix commando om data op Tape op te slaan. Tegenwoordig wordt het gebruikt een meerdere bestanden in 1 bestand op te slaan (later kunnen de bestanden hier weer uit gehaald worden natuurlijk). In combinatie met GZIP kan men dat bestand dan weer compacter maken. Het maken van een TAR bestand onder Unix gebeurt met "tar cvf" (Create Verbose File) en uitpakken doet men met "tar xvf" (eXtract Verbose File).

Taskbar (Taakbalk)
Dit refereert naar de balk onderin het Windows 9x, ME, NT4, 2000 en XP beeldscherm (normaal gesproken) waarin men ziet welke programma's er op dit moment actief zijn. Je kunt via deze balk gemakkelijk van programma wisselen door op de betreffende knop te drukken.

Taxonomy / Taxonomie
De wetenschap van het identificeren, namen geven, en klassificatie van zaken.

TCP/IP
TCP/IP is een verzameling netwerk-protocollen, o.a. IP, TCP, UDP, ICMP, etc. Al deze protocllen zijn pakket-georienteerd.

Telecline (telecine)
Telecline is eigenlijk het omzetten van analoge video naar digitale media. Simpel gezegd: men gebruikt een spiegel waarop de film geprojecteerd wordt. Een digitale camera neemt dit vervolgens op. Vaak wordt deze term ook gebruikt om aan te geven dat video van analoog naar digitaal is omgezet. Deze term wordt ook gebruikt om het omzetten aan te geven waarbij men van 24 volledige afbeeldingen (bioscoop film) omzet naar TV video. TV video gebuikt namelijk geen volle beelden maar gebruikt 2 halve beelden om 1 heel beeld te maken. Het probleem daarbij is dat een film (NTSC als voorbeeld) 24 frames per seconde gebruikt. Een TV film gebruikt echter 60 halve beelden (iets minder) per seconde. 2 halve beelden maken 1 beeld, en levert dus bijna 30 hele beelden per seconde ... er zit dus een verschil in van bijna 6 beelden. Men voegt daarom 6 beelden per seconde toe om van 24 fps naar 30 fps te komen.

Telecom, Telecommunicatie
Refereert naar de inductrie en hardware die we nodig hebben om te kunnen telefoneren.

Telesync
Een film opgenomen met de telesync techniek, is een film waarbij geluid en beeld apart opgenomen worden. Hierdoor heeft men minder last van omgevingsgeluiden en levert dit voor de film een beter kwaliteit geluid.

Telnet
Een oud protocol om remote toegnag te krijgen tot een andere computer. De interface hiervoor is gewoonlijk tekst georienteerd (vaak een Sheel). Het is een van de basis programma's voor TCP/IP.

Temp
1) Temporary. Tijdelijk. Vaak refereert dit naar tijdelijke bestanden die na gebruik weer verwijderd kunnen worden. 2) Temperatuur.

Terabit (Tb)
Dit zijn 2^40 bits of te wel 1.099.511.627.776 bits.

Terabyte
Dit representeert 1000 gigabyte.

Text Editor
Een programma om teksten mee te bewerken. Dit is echter niet hetzelfde als een tekstverwerker, aangezien de meeste Text-Editors simpeler van aard zijn, vergelijk bijvoorbeeld maar een de Notepad van Windows (een Text Editor) met Microsoft Word (een tekstverwerker).

Texture Mapping
De techniek om een plat tweedimensionaal patroon te nemen en dat als het ware te plakken op een driedimensional beeld.

Tflop (TeraFlop)
Dit is de capciteit van een computer systeem om een biljoen berekeningen met een drijvende comma per seconde uit te kunnen voeren.

TFT
Afkorting voor Thin Film Transistor, een type LCD scherm waarbij iedere pixel een eigen sturende transistor heeft. Soms wordt deze techniek ook active-matrix LCD genoemd.

Thin Ethernet
Een wat oudere ethernet variant waarbij coax kabel gebruikt wordt waarover men tot 10Mbps data kan overdragen. Ook bekend als 10Base2 en gebruikt zogenaamde BNC connectoren.

Thumbnail, Postzegel Formaat
Thumbnail, staat voor "duim-nagel", waarmee men het formaat aan wil geven van een verkleinde representatie van een afbeelding. De beste vertaling in het Nederlands zou zijn "postzegel formaat".

TIFF (Tag Image File Format)
Dit is een fromaat voor het opslaan van afbeeldingen, ontwikkeld in 1986 door Aldus, en was bedoelt als algemeen formaat voor scanners.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - Tijdelijke Sleutel Integriteit Protocol) is een beveiligingsprotocol voor WiFi (Wireless LAN) als vervanging van WEP (een versleutelings techniek). TKIP is ontwikkeld met het oog op onafhankelijkheid van specifieke hardware. Zie ook WiFi en WEP.

TMPGEnc
TMPGEnc is een conversie programma waarmee je MPEG video bestanden kunt maken. Het kan MPEG bestanden maken van AVI's (o.a. DivX) en andere MPEG bestanden, welke weer gebruikt kunnen worden voor b.v. VideoCD, Super VideoCD of DVD. Zie http://www.tmpgenc.com

Tokenring
Een bepaalde LAN -techniek, die werkt op 16 Mbit/s. De standaard is vatgelegd door IEEE . Token Ring is vooral toegepast in IBM-netwerken.

Torrent
Een torrent refereert naar een .torrent bestand waarin gegevens staan waarmee een bittorrent applicatie bestanden kan vinden op het Internet en downloaden middels het bittorrent peer-2-peer protocol. Zie ook Bittorent.

TrackBall
Een pointing device. Eigenlijk een muis die op zijn kop ligt. Je stuurt het pijltje op het scherm met behulp van je duim en vingers, of met de palm van je hand.

Transistor
Een stukje electronica welke de functie vervult van een schakelaar (zonder mechansiche delen!) welke geactiveerd wordt een electronische spanning (of het ontbreken daarvan).

Transparent
Eenvoudig te begrijpen of materiaal waar je door heen kunt kijken. Transparent materiaal laat licht door zonder het difuus te maken. b.v. Glas.

Transponder
De term "channel" (kanaal) wordt vaak door elkaar gebruikt met de term transponder. De term transponder wordt veelal gebruikt bij satelliet data-verkeer. Als je het echter precies bekijkt zijn beiden niet hetzelfde. Kanaal refereert meer naar het absolute frequentie bereik waarin de transponder werkt (b.v. 11 GHz +/- 18 MHz), in tegenstelling tot het verserkingsproces ansich. Een kanaal wordt normaal aangegeven met de midden frequentie van de beschikbare bandbreedte voor dit kanaal.

Transversal
In een vlak, een lijn welke minstens 2 andere lijnen snijdt.

Triggerpoort (Triggerport)
Een triggerport (by IP netwerken) wordt door een router gebruikt om een bepaalde poort toewijzing te activeren. Deze techniek wordt vaak bij routers gebruikte die een NAT voorziening hebben. Hiermee proberen ze de "1 poort per gebruiker" beperkingen op te lossen. De router kijkt steeds naar deze uitgaande triggerpoort. Als een gebruiker hierop informatie verstuurd, dan zal de router dit onthouden (de afzender dus). Als er dan data uit het Internet terug komt op de opgegeven poorten (dit kunnen er dus meerdere zijn) dan weet de router dat de data die binnenkomt doorgestuurd moet worden naar de eerder gevonden afzender.

Trinitron
Een techniek ontwikkeld door Sony om de duidelijkheid (leesbaarheid etc) van hun grafische monitoren te verbeteren door middel van puntjes die meer vierkant zijn.

Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
TFTP is een protocol om bestanden tussen TFTP client en TFTP server uit te wisselen. Het gebruikt het UDP/IP protocol en heeft geen, in tegenstelling tot FTP, geen login nodig om bestanden te versturen. Het TFTP protocol is ontwikkeld om klein te zijn zodat zowel TFTP als UDP eenvoudig in eenPROM (Programmable Read Only Memory) chip gezet kan worden. TFTP is zeer beperkt (vandaar de naam "trivial") in vergelijk met het FTP protocol. Met TFTP kun je alleen maar bestanden lezen en schrijven; je kunt dus geen directorie inhoud opvragen, directories aanmaken of verwijderen, etc. Het TFTP protocol wordt hoofdzakelijk in bootprotocols en voor het upgraden van firmware in b.v. routers gebruikt.

Trojan (virus)
Trojans zijn programma's die via een achterdeur of lek jouw PC en/of de PC in het netwerk infecteren. Ze komen meestal binnen via email, instant-messengers of filesharing-tools. Als een dergelijke trojan geactiveerd wordt, instelaard het zichzelf op jouw PC en begint met infecteren van jouw PC en die van anderen. Een aantal Trojans opent een poort op jouw systeem, welke vervolgens toegang geeft aan de "aanvaller", om het e.e.a. op jouw systeem te lezen, bewerken of zelfs verwijderen. Afhankelijk van de trojan kan dit dus bijvoorbeeld ook betekenen dat de trojan zichzelf emailt naar andere mensen via jouw email programma.

TSR (Terminate and Stay Resident)
Dit is een programma, welke zich in het geheugen laat en uit beeld blijft tot je het aanroept. TSR's werden onder DOS veel gebruikt. Huidige Operating Systemen gebruiken hiervoor andere technieken.

TTF (True Type Font)
Dit is een standaard voor schaalbare lettertypen, ontwikkeld door Apple en voor het eerst in Mac OS versie 7 gebruikt. Later heeft Microsoft een licentie gekocht bij Apple om ook TTF te mogen gebruiken in hun Windows 3.1. Men gebruikt het op de dag van vandaag nog steeds. Vreemd genoeg zijn TTF bestanden van Apple en Microsoft (verbaasd ons natuurlijk weer helemaal niet) niet uitwisselbaar. Zie ook Font en Bitmap Font.

TTL (Transistor Transistor Logic)
Methode om digitale cicuits ('chips') te maken, gebruik makende van bi-polaire transistoren. TTL technieken refereren soms ook naar schakelingen die op 5 Volt werken. Echter niet alle 5 Volt schakelingen zijn TTL gebaseerd.

TTS
1) Text-To-Speech: Tekst hardop laten oplezen door de computer mbv een kunstmatige stem. 2) Trouble Ticket System; Een systeem voor het volgen van problemen (vaak gebruikt in een omgeving als customer support of een helpdesk). 3) Transaction Tracking System; Een manier om data te beschermen tegen indirecte gevolgen van problemen in netwerk hardware. TTS beschermt de integriteit van een database door een transactie ongedaan te maken als een transactie door netwerk problemen niet geheel compleet wordt uitgevoerd..

TTY (TeleTypewriter of Telex)
Dit is een methode om karakters, stuk voor stuk te verzenden. Vaak is een TTY een domme terminal die aan een mainframe hangt. In principe een toestenbord en een beeldscherm. Van oorsprong refereert TTY naar de oude Telex machines.

Tulppluggen
Een stekker die standaard gebruikt wordt voor analoge audio en/of video.

Tuner
De ontvanger van de radiogolven in een audioset of televisie set. De tuner ontvangt de radiogolven en converteert deze naar een bruikbaar audio en/ of video signaal.

Tunneling
Een techniek om een bepaald protocol X te "verpakken" in een ander protocol Y. Hierdoor kan men verschillende netwerken aan elkaar koppelen met een tussenliggend ander netwerk, zonder dat men last heeft van het feit dat in het tussenliggend netwerk een ander protocol wordt gebruikt.

Turbo-Pascal
Borland's versie van de programeertaal Pascal. Zie ook Pascal.

Turing Test
Een Turing test probeert onderscheid te maken tussen een mens en een computer. De Turing test is een test voorgesteld door Alan Turing in zijn werk uit 1950 >Computing machinery and intelligence< waarin een jury een conversatie aangaat met 2 eenheden, een computer en een mens. Als de jury niet kan onderscheiden wie nu mens is en wat nu de computer is, dan heeft de computer met succes de Turing test doorlopen.

TVTool
Hulp programma om de beeldinstellingen van een nVidia video kaart te verbeteren, bij weergave op een normale TV. Ik kan je dit programma sterk aanraden. Zie www.tvtool.com.

TWAIN
Een programeer interface voor Microsoft Windows en Apple Macintosh systemen voor beeld overdracht/opvang. De standaard zag in 1992 het daglicht. TWAIN wordt gebruikt als interface voor beeldverwerkende zaken, zoals scanner en digitale camera. Het woord TWAIN komt uit de zin "...and never the TWAIN shall meet..." uit het boek van Kipling "The Ballad of East and West" - "...and never the twain shall meet...", wat aangaf dat het destijds moeilijk was scanners en personal computers te verbinden. Aangezien het in hoofdletters geschreven werd, nemen veel mensen aan dat het een afkorting is voor "Technology Without An Interesting Name" wat dus niet het geval is.

Tweak, Tweaken, Tweaking
Aanpassen of fine-tunen. Op basis van kleine wijzigingen proberen iets mooier, sneller, etc te maken.

Tween
Kort voor in-betweening (tussen-in). Eigenlijk, bij Macromdeia Flas, is dit het proces waarbij tussenliggende afbeeldingen worden gegenereerd tussen twee afbeeldingen, waarbij men de indruk wekt dat de eerste afbeelding langzaam "groeit" naar de tweede afbeelding.

Twisted Pair
Een Ethernet kabel technologie welke gebruik maakt van RJ-45 stekkers, ook bekend als 10BaseT met een snelheid van maximaal 10 Mbps.


We vonden 57 record(s).

 

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages