Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
18.208.132.74
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

Welkom bij onze Woordenlijst.

Hier kun je de betekenis zoeken van veel gebruikte woorden en uitdrukking uit de computer wereld.

Vul hieronder het woord of een deel van het woord in en klik op "Zoeken".

Zoek: Klik hier om de zoekopdracht te starten.

You can also take a look at all the words starting with a particular character, select one below:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We zoeken woorden die nog niet in de lijst staan, mail ons dus woorden die je hier niet kunt vinden en ik zal proberen de uitleg voor je op te snorren. Woorden die in lijst ontbreken die je wel kent mag je natuurlijk mailen (Engels mag, Nederlands ook).

Woorden die beginnen met "O" ...

Glossary ...


Object
Een object refereert naar objecten in een object-georienteerde programmeer taal of objecten zoals deze in OLE gebruikt worden. In OLE is een object een deel van een document, een afbeelding of enige andere vorm van (multi)media. In een object-georienteerde programmeer taal is te zien als een zelfstandig werkende "module". Zo kan een spellings-controle module in een textverwerker als een object gezien worden.

Object-oriented technology
Refereert naar de technologie die gebaseerd is op het werken met object. Vaak betreft het dan programmeertalen.

OC12 (Optical Carrier Level 12)
Een glasvezel verbinding die een bandbreedte heeft van maximaal 622 Mbps, vaak gebruikt voor een ATM verbinding.

OC24 (Optical Carrier Level 24)
Een glasvezel verbinding die een bandbreedte heeft van maximaal 1,244 Gbps.

OC3 (Optical Carrier Level 3)
Een glasvezel verbinding die een bandbreedte heeft van maximaal 155 Mbps, vaak gebruikt voor een ATM verbinding.

OC48 (Optical Carrier Level 48)
Een glasvezel verbinding die een bandbreedte heeft van maximaal 2,488 Gbps.

OCR (Optical Character Recognition)
De technologie die het mogelijk maakt tekst te "lezen" van bijvoorbeeld een stuk papier. Vaak wordt dit gedaan door de tekst in te scannen, waarna men patronen probeert te herkennen zodat men het patroon kan koppelen aan een letter.

Octaal getallensysteem
Getallenstelsel waarbij 8 waarden gebruikt worden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Octet
Een groepje van 8.

ODBC (Open Database Connectivity)
Een standaard API (programmeer interface) voor toegang tot databases en database-servers. De meeste databases met enig bestaans recht hebben een ODBC interface. Deze dient als separate driver te worden geinstalleerd (b.v. bij Oracle) of wordt automatisch met de database meegeinstalleerd (b.v. Microsoft Access). Het voordeel van ODBC is dat de (theoretisch) de applicatie niet afhankelijk is van de gebruikte database.

ODI (Open Data-link Interface)
Dit is een netwerkprotocol onafhankelijke structuur, ontwikkeld door Novell voor Netware clients, zodat deze simultaan verbonden kunnen zijn met meerdere typen netwerken.

OEL (Organic Electroluminescent)
Een type beeldscherm technologie die zeer platte schermen mogelijk maakt, met een zeer helder beeld en een veel grotere kijkhoek als LCD schermen. Bovendien heeft deze techniek geen zogenaamde backlight (achtergrond verlichting) nodig. Ook OLED is een soortgelijke techniek.

OEM (Original Equipment Manufacturer)
Dit is de afkorting die gebruikt wordt voor produkten die door fabrikanten aan aandere fabrikanten geleverd worden ter integratie in hun eigen produkten. Zo kan men denken aan bijvoorbeeld een harddisk die een fabrikant als OEM verkoopt (vaak in bulk) aan een computer fabrikant, die de harddisk in zijn PC's bouwt. OEM produkten zijn vaak een stuk goedkoper als de "winkel" versie van het produkt. Dit is vaak te verklaren aan de hand van het ontbreken van handleidingen, mooie doos, kortingsbonnen en software.

Off-line
Niet verbonden met een netwerk of het Internet.

Office Suite
Een mix van programma's die men frequent gebruikt in een kantoor-omgeving. Bijvoorbeeld een spreadsheet (tabellen-calculatie), een tekstverwerker, een kleine database, een agenda en een programma om presentaties te maken. Deze programma's worden door 1 bedrijf gecombineerd om de smanewerken te kunnen garanderen/optimaliseren. Voorbeelden zijn StarOffice (Sun), Wordperfect Suite (Corel) en Office (Microsoft).

Offline
Offline will zoiets zeggen als "niet in verbinding". Dit kan betekenen dat je niet achte je computer zit, niet aangesloten bent op het Internet, etc. Zo kan ook een harddisk offline zijn (dus niet verbonden of beschikbaar).

Ogg Vorbis
Dit is een zogenaamde audio codec die te vergelijken is met MP3. Doel was de ontwikkeling van een audio codec die vrij zou zijn van licenties. Bij MP3 moet men namelijk licenties betalen aan Frauenhof Instituut. De kwaliteit is vergelijkbaar met die van een MP3, en ook Ogg Vorbis ondersteund variabele en constantie bitstreams. Helaas zijn er maar weinig programma's en afspelers die dit ondersteunen.

OLAP (OnLine Analytical Processing)
Dit is een groepering voor technologie en applicaties die data verzamelen, beheren en verwerken t.b.v. management toepassingen.

OLE (Object Linking and Embedding)
Dit is een standaard manier om data tussen verschillende applicaties te delen. OLE bestaat sinds Windows 3.1. Als voorbeeld zou men kunnen denken aan een stuk van een afbeelding uit een tekenprogramma die men met het Copy commando (CTRL+C, Kopieren) heeft gekopieerd naar het clipboard. Vervolgens kan men dit met Paste (CTRL+V, Plakken) in een tekstverwerker plaatsen. Hier gebruik je (onder Windows in ieder geval) vaak al OLE. Hierbij kan men de keuze maken het als kaal plaatje te plakken of als embedded object. Het embedded (ingevoegde) object kan vervolgens ook nog eens gelinkt worden, zodat als men de originele afbeelding update, de afbeelding in het tekst document ook automatisch mee veranderd.

OLED (Organic LED)
Een beeldscherm type te vergelijken met LCD schermen, maar hierbij is geen backlight (achtergrond verlichting) nodig. Bovendien is dit type scherm eenvoudiger te fabriceren. Zie ook OEL.

OLTP (OnLine Transaction Processing)
Een groep programma's die in realtime (echttijd) invoer, opslag en terug halen van data naar/van een netwerk gebaseerd systeem. Hierbij is de verwerkingssnelheid van groot belang zodat mensen die met dit systeem werken niet steeds hoeven te wachten.

On-die
Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaald item (vaak L2 cache) op de chip (CPU) gebakken zit. Het impliceerd dat beiden (cache en CPU) op hetzelfde stukje silicium gebakken zit.

Online
Deze term geeft aan dat men verbonden is met b.v. het Internet, of dat men iets gevonden heeft op het Internet. Zo kan men denken aan een "online" tijdschrift (te vinden op het Internet dus) of een "online" harddisk (die dus beschikbaar is voor gebruik).

OOP (Object-oriented Programming)
Deze uitdrukking refereert naar de programmeer techniek waarbij men in objecten denkt. Een dergelijk object bestaat niet alleen uit data (b.v. tekst, nummers, afbeeldingen, etc) maar ook de bijbehorende functies en procedures om deze data te bewerken (b.v. opslaan op disk, uitprinten, etc etc).

Open Source
Dit betreft software die gratis gekopieerd mag worden, maar alleen als de originele broncode mee gekopieerd wordt. Daardoor kan een ieder eenvoudig de broncode aanpassen om bijvoorbeeld fouten eruit te halen en eventuele toevoegingen te maken. Afhankelijk van het type open source licentie, mag de bewerkte sourcecode vrij verder gekopieerd worden of moet men de oorspronkelijke auteur hiervoor een vergoeding geven. Een van de grootste en meest succesvolle Open Source projecten is Linux.

OpenDML AVI
OpenDML AVI is een officiele uitbreiding op het originele AVI formaat. Hierdoor kunnen makers van andere codecs gebruik maken van de AVI "schil". Zie ook CODEC.

OpenGL (Open Graphics Language)
Dit is een taal voor 3D afbeeldingen, ontwikkeld door Silicon Graphics (gebruik makende van een Unix-achtig platform). Tegenwoordig zien we OpenGL ook onder de Windows machines. Sommige 3D videokaarten hebben standaard OpenGL ingebakken en presteren dan ook erg goed als men van OpenGL gebruik maakt.

OpenVMS
Dit is een synoniem van VMS, een operating systeem ontwikkeld door DEC (Digital Equiment Corporation) voor hun VAX mainframes. Oorspronkelijk heet het VMS, maar na de overzetting voor 64-bit systemen en de aanpassing aan POSIX, heeft men het OpenVMS genoemd.

Opstartdiksette
Dit is een diskette waarop je altijd kunt terug vallen als de PC niet meer wil opstarten.

OPTA
Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit. Onafhankelijke organisatie in Nederland die gericht is op het stimuleren van concurrentie op de telecommunicatiemarkt (en de postmarkt). De OPTA stelt daarvoor richtlijnen en voorschriften op.

Optical Disk (Optische disk)
Dit is een plastic schijfje waarop men gegevens kan opslaan. De gegevens zijn op een dus danig manier opgeslagen dat deze gegevens met behulp van licht (meestal een laser) reflecties kan lezen. Bekende voorbeelding zijn CDRoms, DVDs etc.

Optical Drive (Optische drive)
Een apparaat voor het lezen van Optical Disks, waarbij licht (laser) gebruikt wordt voor het lezen van de gegevens.

Optical Mouse (optische muis)
Dit is een type muis dat bewegingen detecteerd aan de hand van licht reflecties. De eerste generatie van dit type muis hadden een speciale muismat nodig, de moderne optische muizen werken op praktisch ieder oppervlak.

OR (OF)
Dit is de logische bewerking die twee of meer binaire gegevens met elkaar vergelijkt en TRUE (WAAR) terug geeft als minstens 1 van die 2 een TRUE (WAAR) bevat. Bijvoorbeeld (0 OR 0) = 0, (0 OR 1) = 1, (1 OR 0) = 1, (1 OR 1) = 1. Dus ook: (0011 OR 1001) = 1011.

Ordered Tree (gesorteerde boom)
Dit is een boom met gegevens, waar de kinderen van iedere knoop een vaste volgorde heeft (niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan hun waarde).

OS (Operating System)
Dit is het "programma" welke op jouw computer draait om jou toegang te geven tot de basis functies van jouw computer. Dit is eigenlijk de minimale software op een PC om uberhaupt software te kunnen draaien. Voorbeelden: Windows, MacOS, AmigaOS, BeOS, DOS, Linux, Unix, Solaris, NeXT, TTOS, etc.

OS/2
Een operating systeem die oorspronkelijk door Microsoft en IBM is ontwikkeld als opvolger van DOS. Microsoft stopte echter en ging zich geheel concentreren op het Windows platform. IBM ging echter door met de verder ontwikkeling van dit platform. OS/2 is een volwaardig (en zeer solide) operating system.

OSD
On Screen Display, wat zoveel wil zeggen als het weergeven van informatie op het beeldscherm (versus in een apart schermpje). B.v. kanaal nummer, volume, etc op een TV.

OSI Model (Open Systems Interconnection Model)
Een manier om de complexiteit van computer netwerken te representeren in 7 lagen. De lagen gaan van fysieke laag (hardware) tot de laag waarin applicaties met het netwerk praten. De zeven lagen zijn: fysieke laag, data link, netwerk, transport, sessie, presentatie en applicatie. Het OSI model wordt vaak gebruikt om problemen in netwerken inzichtelijk te maken.

OSx86
Refereert naar een project waarbij men Mac OS X op niet-Apple hardware (een gewone PC dus) probeert te laten lopen. Hiervoor gebruikt men Mac OS X voor Intel gebaseerde Macs en tot dus ver met groot succes. Zie ook http://www.insanelymac.com/.

Output (Uitvoer)
Alles wat "uit" een computer of systeem komt. Deze gegevens kunnen worden weergegeven op een beeldscherm of b.v. worden uitgeprint.

Overburning
Het proces waarbij men meer data op een CD brandt als wat de fabrikant van de CD als maximum specificeerd. Het is afhankelijk van de CD-brander en de gebruikte brander software of dit kan.

Overclocking (Overklokken)
De handeling waarbij men een chip (GPU of CPU) op een hogere klok snelheid laat lopen als waarvoor het gemaakt is. Vaak kan dit omdat er een veiligheidsmarge ingebouwd is door de chip fabrikant.

Overdrive
Dit is een type processor die door Intel verkocht werd om op een oud moederbord, een oudere processor te vervangen door een nieuwere processor die beduidend sneller was.

Overflow
Een Overflow vindt plaats als er teveel informatie is dan er weergegeven of afgehandeld kan worden. Dit komt vaak voor bij bijvoorbeeld getallen. Stel het programma kan maximaal met 10 cijfers werken en het antwoord van een berekening zou 11 cijfers groot zijn. In dat geval spreken we van een overflow.


We vonden 45 record(s).

 

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages
Hulp & OverWelkom ... !!GastenboekHulp voor WeetHetWoordenlijst ...Zoeken op het InternetZoeken in WeetHetBeschikbare downloadsNieuws & UpdatesStatistiekenAansprakelijkheidAdverterenDoe mee !!!Vermeldingen/AwardsOver WeetHet ...Hansie goes USAWaar is Hansie?Eerste maandenNieuw thuisUitgaanPuck goes USAMijn nieuwe autoSnapshots PuckRandom snapshotsEindelijk LENTE!Lekkere warme zomerEerste familie bezoekCD's en DVD'sMuziekAudio-DVD naar MP3Muziek CD naar MP3Muziek CD naar WAVKopieer Muziek CDEigen Muziek CDMuziek uit het InternetMP3 Volume aanpassenNero Burning RomBIN/CUE brandenBIN naar ISOComputer CDRomISO brandenFoto VCDFoto SVCDNero vs Nero ExpressNRG naar ISOSVCD brandenSVCD met menuVCD brandenVCD met menuDVD FilmsWat zijn Regiocodes?Wat is MacroVision?Video formatenDIKO: 3 films - 1 DVDHoe werkt een CD?Zelf CDs brandenZelf een DVD makenBIN naar ISONRG naar ISODisk catalogus makenComputer UitlegHoe werkt een CD?Netiquette: E-MailWat is DivX?Wat is MP3?Wat is RAID?Wat is USB?Wat zijn PAR files?Wireless LAN introPC naar TV kabelsXP sneller startenOpstart van USB penFireWire verbind 2 PC'sFoto FormatenGrafisch / Foto'sPhotoshopFoto FormatenSnelle auto3D knoppenBliksem tekenenFotos op CDPictureToTVVideoCD met NeroSVCD met NeroMagix Fotos op CDDVD PictureShowFoto FormatenFoto FormatenGSM / PDAsCompaq iPAQAccu vervangenSeriele craddle op USBGarmin eTrex kabelGarmin eTrex stekkerRonde Garmin stekkerPalmPilotAan Ericsson GSMGarmin eTrex GPSMobiele telefonieEricsson MelodietjesMusicBoxRingtonesMasterA edit SIMSMSC nummersConnector pinoutsHardware & HacksCPU OverklokkenAlgemeenAMD CPU codesAMD Slot-AAMD Socket-ASmartcards Progr.MillenniumAlactel HackLCD display aan PCNetwerk kabelsOpstart van USB penPC naar TV kabelsPromise Ultra -> RAIDSoundblaster MIDIWeerstand kleurenFireWire NetwerkInternetNetwerk algemeenDHCP instellenWin95/98/ME ClientWin2000/XP ClientMac OS 7/8 ClientMac OS X ClientBekende IP-poortenDNS adressenNetwerk kabelsWireless LAN IntroFireWire NetwerkInbel verbindingTCP/IP optimaal Win9xPubliek IP adres?ADSL / MxStreamADSL AlgemeenHoe werkt ADSL?DNS adressenMXStreamInstallerenAnaloog EthernetISDN EthernetRouters en MXStreamSMC 7404 WBRA/BeTech ModemRoutereTech RouterSitecom 4S routerVigor 2200E routerProblemen oplossenAlcatel HackHack het modemPassword CalculatorDoel v.d. lampjesProblemen oplossenFirmware upgradeDNS adressenBekende IP-poortenPoorten mappenAutoPortMappingInternet delenMogelijkhedenWinRoute (software)Netwerk Win95/98/MENetwerk Win2000/XPNetwerk Mac OS 7/8Netwerk Mac OS XBekende IP-poortenWireless LAN IntroNetwerk kabelsRoutersSMC 7404 WBRA/BeTech ModemRoutereTech RouterSitecom 4S routerVigor 2200E routerInternet via SatellietHoe werkt het?Korte intro ...Overzicht variantenStandaardBySky methode2-Weg InternetKaart installerenWelke Satellietkaart?PC eisenHarmonic CyberstreamPentam. Pent@VisionHauppauge DVBs NexusTechnotrend PCLineEOL problemenNieuwe driversSchotel plaatsen (Astra)Schotel formaat?EON ChecklistTransponders EOLRamdisk voor FazztEigen webpaginaNavigatie oplossingenInzicht en oplossingenApyCom apPopupMenuD.Binard PopupMenuPopupMenu generatorPopupMenu platTips en TruuksE-Mail linkE-Mail FORMFavorieten ToevoegenWebpagina ikoon'Pagina Terug' linkSpringen binnen paginaOntsnap aan framesGebruik frametitelStuur framesAutomatisch doorsturenHet 100% probleemAndere link kleurTekst in de statusbalkAchtergrond vastzettenTekst over plaatjesBrowser veilige kleurenHet .htaccess bestandBijzondere tekensWaar downloadenIRC met mIRCInstalleren mIRCDownload films enzoVragen (FAQ)Films uit het InternetFilm kwaliteitWat zijn PAR files?LeechGuyLeechGuy editoreMuleWinMXE-MailNetiquetteCitaat van de dagOverigenHack Arescom NetDSLWireless LAN IntroFireWire NetwerkBekende IP-poortenWat is mijn IP adres?Zoeken (WeetHet)Zoeken (Internet)WeetHet DownloadsEen paar goede websitesDNS adressenMicroControllersBasic Stamp IIStarten met de BS2Assembleren v.d. kitVolledig schemaAansluiten aan de PCBS2 aan 44780 LCD44780 LCD foto'sBS2 aan M50530 LCDM50530 LCD Foto'sZelfbouw BS2Smartcards/SIMProgrammer Softw.CardMasterInfinityUSBMasterBurnerMilleniumKaart soortenGSM SIM bewerkenWeerstand kleurenMuziek / AudioMuziek van InternetIntroductieLeechGuyLeechGuy editorWinMXeMuleM.b.v. mIRCBIN/CUE brandenBIN naar ISOAudio-DVD naar MP3Hoe werkt een CD?Kopieer muziek CDEigen muziek CDWat is MP3?Muziek CD naar MP3MP3 CD v. Yamakawa?MP3 Volume aanpassenMuziek CD naar WAVSB MIDI interfaceAC3 naar WAV/MP3ProgrammerenBorland DelphiHansie zijn Delphi ToolsAYeah!CatalogCitaat van de dagPopupMenu generatorOverzicht ASCII tekensSatelliet (TV & GPS)Satelliet TelevisieSatelliet TV op de PCTV ontvangst op de PCPC eisenNieuwe driversPentam. Pent@VisionHauppauge DVBs NexusTechnoTrend PCLinePVA file naar MPEG2DirecTV TiVoAfstandsbedieningDirecTiVo naar O6.21: Intro & Images2: TiVo disk in PC3: Installeer OS6.24: Eerste start van OS6.25: SuperPatch & Meer6: Films naar PCTyTools - Films naar PCOud: DirecTiVo naar OS4Oud: Sleeper HackSmartcardsProgrammer Softw.CardMasterInfinityUSBMasterBurnerMilleniumKaart soortenWat is DiSEqC?Schotel plaatsen (Astra)Schotel formaatSRT8000 firmwareGPS NavigatieGarmin eTrexDiagnose modeSeriele aansluitingAan de iPAQ 36/38xxAan een PalmPilotDe eTrex stekkerDe ronde stekkerHoe werkt GPS?Wat is GeoCaching?Internet via SatellietHoe werkt het?Korte intro ...Overzicht variantenStandaardBySky methode2-Weg InternetKaart installerenWelke Satellietkaart?PC eisenHarmonic CyberstreamPentam. Pent@VisionHauppauge DVBs NexusTechnotrend PCLineEOL problemenNieuwe driversSchotel plaatsen (Astra)Schotel formaat?EON ChecklistTransponders EOLRamdisk voor FazztVideoVideo gids - begin hierIntroductieGSpot: AVI InfoDIKO: 3 films - 1 DVDDownload kwaliteitVideo AlgemeenWat is DivX?Video formatenOpname TypesWelke AVI codecs?Intro K(S)VCD/KDVDDVD+RW ProblemenOver bitratesVideoServer pluginWat zijn Regiocodes?Wat is MacroVision?RippenAudio-DVD naar MP3Foto FormatenAVI naar MPEGGSpot: AVI InfoDIKO: 3 films - 1 DVDAVI naar DVD/(S)VCDZonder ondertitelsD.I.K.O.MainConcept (S)VCDNero Vision Express 2TMPGEnc (S)VCDTMPGEnc K(S)VCDTMPGEnc met AC3Met OndertitelsD.I.K.O.MainConcept (S)VCDNero Vision Express 2TMPGEnc (S)VCDTMPGEnc K(S)VCDTMPGEnc met AC3CD Branden NeroVCD brandenVCD met menuSVCD brandenSVCD met menuBIN/CUE brandenDVD SpelersCompatibiliteitDVD toevoegenDVD+RW ProblemenIntro K(S)VCD/KDVDVideo ToolsBitrate CalculatorDVD RippenGSpot: AVI InfoFlaskMPEG en CCEVideoServer pluginDVD naar DivXIntroductieBitrates berekenenRippenDVDx en SmartRipperDVDx instellingenFlaskMPEG methode 1FlaskMPEG methode 2FlaskMPEG methode 3DVD naar (S)VCDIntroductieBitrates berekenenRippenDVDx en SmartRipperDVDx instellingenFlaskMPEG 0.6 en CCEDVDx en Video ServerDivX naar (S)VCDDVD naar DVDDVD2OneDVDShrinkDVD+RW ProblemenTMPGEnc & CoDIKO: 3 films - 1 DVDFilm Knip & PlakGSpot: AVI InfoSamenvoegenMPEG1 en MPEG2Met TMPGEncWomble MPEG2VCRAVI met VirtualDubKnippenMPEG1 en MPEG2Met TMPGEncWomble MPEG2VCREasy Video SplitterAVI en DIVXAVI met VirtualDubEasy Video SplitterFilms van InternetIntroductieLeechGuyLeechGuy editoreMuleWinMXM.b.v. mIRCWat zijn PAR files?BIN/CUE brandenBIN naar ISOFoto's op CDPictureToTVVideoCD met NeroSVCD met NeroMagix Fotos op CDDVD PictureShowOndertitels RippenVobsub: snel en simpel!SubRip (OCR)SynchroniserenOndertitels weergaveWeergave met VobsubSynchroniserenMaak een MicroDVDPC aan de TVPC naar TV kabelsATI softwarenVidia softwareTiVo - Harddisk VCRTiVo Serie 1Wat is een TiVo?TiVo openmakenSeriele toegangDebug Mode toegangLinux Bash shellInstellen van de klokInbellen uitzettenDirecTV TiVoAfstandsbedieningDirecTiVo naar O6.21: Intro & Images2: TiVo disk in PC3: Installeer OS6.24: Eerste start van OS6.25: SuperPatch & Meer6: Films naar PCTyTools - Films naar PCOud: DirecTiVo naar OS4Oud: Sleeper HackYamakawa 713/715IntroductieVeel gestelde vragenDe AfstandsbedieningGeheime codesRegiocode instellenRegiovrij zettenMacroVision uitStandaard-InstellingenWelke DVDRom driveFirmware versieVerander firmwareDownload firmwareAnder achtergrondMP3 CD makenM.U.F.Y. MP3 CD'sHulpForumZoeken (WeetHet)Zoeken (Internet)NieuwsWoordenlijst ...DownloadsLinksStatistiekenAdverterenDoe mee !!!Gastenboek

Liquid Web Fully Managed Web Hosting