Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
100.26.176.111
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

Welkom bij onze Woordenlijst.

Hier kun je de betekenis zoeken van veel gebruikte woorden en uitdrukking uit de computer wereld.

Vul hieronder het woord of een deel van het woord in en klik op "Zoeken".

Zoek: Klik hier om de zoekopdracht te starten.

You can also take a look at all the words starting with a particular character, select one below:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We zoeken woorden die nog niet in de lijst staan, mail ons dus woorden die je hier niet kunt vinden en ik zal proberen de uitleg voor je op te snorren. Woorden die in lijst ontbreken die je wel kent mag je natuurlijk mailen (Engels mag, Nederlands ook).

Woorden die beginnen met "D" ...

Glossary ...


DA / DAC (Digitaal naar Analoog Convertor)
Digitaal naar Analoog Converter. Converteerd bits en bytes (digitaal) naar analoog. Bijvoorbeeld de geluidskaart in jouw PC converteerd een WAV of MP3 bestand naar geluid (analoog). Zie ook AD(C).

Daemon
Deze term komt uit de Unix wereld. Een daemon (demoon) is een proces dat in de achtergrond loopt. Het doet in fiete niets totdat een ander programma een beroep doet op de daemon. Enkele voorbeelden: HTTP-daemon, Spool-daemon, etc. Zie ook TSR.

Daisy Chain
In computer technology, refereert dit naar de manier waarop apparaten aan de computer gekoppeld zijn. Bij daisy chain, worden de apparaten in een ketting-opstelling gezet. Dus er loopt een kabel van de computer, naar toestel A. Vanuit toestel A een kable naar toestel B, etc. Alleen het eerste apparaat hangt dus aan de PC. Met name bij SCSI zien we dit.

Daisy Wheel printer
Een printer die gebruik maakt van een letterwiel. Tijdens het printen, wordt het wiel in de juiste positie gezet, vervolgens zo gedraaid dat het gewenste teken op de juiste plaats komt, en slaat er uiteindelijk een hamertje tegenaan om de letter werkelijk te printen. De kwaliteit van een dergelijke print-techniek is mooi. Nadeel is wel dat het langzaam is en veel kabaal maakt. Deze techniek zien we tegenwoordig niet meer in printers. Sommige electronische type-machines gebruiken deze techniek echter nog wel.

DAO (Disc at Once)
Dit is een methode waarbij een CD-R of CD-RW disk in 1 keer geheel beschreven wordt, waarmee deze disk geschikt is voor commerciele duplicatie. Dit in tegenstelling tot TAO (Track at Once).

DAT (Digital Audio Tape)
Dit type audio tape werd ooit gedacht als de opvolger van het bekende cassette bandje. Helaas - door met name de hoge prijs - is dat nooit gelukt. Het bleek echter dat deze tapes ook zeer geschikt waren voor data opslag bij het maken van een backup.

Data
Informatie. Iedere serie van 1 of meer bits, tekens of objecten die enige vorm van betekenis weergeven. Data wordt verwerkt en opgeslagen door computers.

Data Entry
Dit is de baan waarbij een werknemer verwacht wordt data in te voeren in de computer. Onrespectvol ook wel "Tiep-geit" of "Toep-Miep" genoemd.

Data Mining
De activiteit waarbij een database of een data warenhuis geanaliseerd en doorzocht worden zodat daaruit weer nieuwe feiten en dus data af te leiden zijn. B.v. een supermarkt kan zo ontdekken dat 87% van de klanten tonijn kopen, maar dat deze zelfde klanten ook appelsap daarbij kopen. Hier kan de supermarkt dan vervolgens op inspelen.

Data Warehouse (Data warenhuis)
Dit is een enorme database met daarin data verzameld van verschillende transacties, b.v. afrekeningen van aankopen. Vaak wordt dit gebruikt ter analyse om handiger op de markt in te spelen.

Database
In een database kan een verzameling digitale informatie overzichtelijk worden opgeslagen, en snel worden opgeroepen, of worden doorzocht.

Datatype
Geeft aan tot welke familie van data de data behoort. Zo kennen we cijfers met (floatingpoint) en zonder (integer) cijfers achter de komma. Deze datatypen zijn niet zondermeer door elkaar te gebruiken en vaak de oorzaak van bugs en crashes.

Daughter Board
Ook wel dochter-bord. Een aparte print-plaat die op het moederboard wordt geprikt, vaak met moedewrboard specifieke componenten zoals een processor en een cache. B.v. De Slot 1 en Slot A processoren van resp. Intel en AMD. Niet te verwarren met insteekkaarten zoals een video kaart en een geluidskaart.

DB25
Dit is de naam van de connector die gebruikt wordt voor o.a. parallel poorten op de PC. Het is een D vormige stekker met 25 pinnen, 13 in de bovenste rij en 12 in de onderste rij. DB25 wordt bij oudere computers ook wel voor de serieel poort gebruikt.

DB9
Dit is de naam van de connector die gebruikt wordt voor o.a. serieel poorten op de PC. Het is een D vormige stekker met 9 pinnen, 5 in de bovenste rij en 4 in de onderste rij.

DBA (DataBase Administrator)
De persoon die de databases beheerd. Zijn of haar taak is het zorg te dragen voor de juiste rechten en beveiliging van de data, het instand houden van de database (integriteit, backups, etc), etc. Daarnaast dient hij of zij zich bezig te houden met het aanmaken en ontwikkelen van database structuren.

DC
DC - Direct Current ook wel Gelijkstroom genoemd. Een stroombron waarbij de stroom in 1 richting gaat, en een duidelijke PLUS en MIN pool heeft. Bijvoorbeeld een batterij. Zie ook AC.

DC (Direct Current)
Gelijkstroom. Dit is een type van electronische stroom waarbij polariteit constant blijft. O.a. batterijen geven een dergelijke spanning af. Zie ook AC.

DCS1800 / GSM1800
DCS1800 is vergelijkbaar met GSM . Het enige verschil is dat gebruik wordt gemaakt van een andere frequentieband: GSM werkt op 900 MHz, DCS1800 op 1800 MHz. DCS1800 wordt ook wel GSM1800 genoemd. Vanwege de hogere frequentieband kan DCS1800 een grotere dichtheid van mobiele gebruikers aan en ook kunnen de mobiele telefoons werken op een lager vermogen. Er moeten echter wel meer base-stations ("antennes") worden geplaatst dan bij GSM.

DDE (Dynamic Data Exchange)
Dit is de methode van data uitwisseling tussen applicaties en wordt gebruikt op MacOS, Windows en OS/2. DDE lijkt op OLE, maar is een voorloper daarvan. Met name tekstverwerkers en spreadsheets maken hier gebruik van om data van de ene applicatie over te brengen naar de andere.

DDR (SDRam)
DDR is de algemene naam voor DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory). DDR werd ooit speciaal ontwikkeld voor videokaarten die snel geheugen nodig hadden. AMD was de eerste die dit geheugen gebruikte in gewone PC's. DDR verhoogd de snelheid van een systeem door eenvoudig weg de doorvoersnelheid te verdubbelen. Vergeleken met Rambus? memory, is het veel goedkopere en minstens even efficient. DDR memory is beschikbaar in diverse maten (128, 256, 512MB, etc) en snelheden. We kennen o.a. de volgende DDR memory typen (er zijn er meer): PC1600 DDR (geheugen bus 200MHz waardoor een theoretisch datadoorvoer van 1.6GB per seconde mogelijk is). PC2100 DDR (geheugen bus 266MHz levert 2.1GB per seconde). PC2700 DDR memory (geheugenbus 333MHz bus levert 2.7GB per seconde).

DDR Geheugen
Zie DDR (SDRam)

DDS (Digital Data Storage)
Refereert naar de opslag van data (backup) op een relatioef goedkoop medium zoals een tape (bandje) dat sterk lijkt op een DAT cassette. DDS tapes zijn wel iets duurder maar ook veel meer robuust. DDS kent 4 standaarden: DDS-1 tot DDS-4. Deze kennen een opslag ruimte van respectievelijk 2, 4, 12 en 20 Gb. Meestal wordt de dubbele waarde aangegeven maar dit refereert dan naar de opslag capaciteit na compressie. Hoewel DDS media zeer betrouwbaar zijn, is het niet raadzaam meer als 100x een backup op een dergelijke tape te zetten.

Decibel (dB)
Een logaritmische meet eenheid voor geluid intensiteit. B.v. 85 dB is erg hard en kan tot gehoorbeschadiging leiden.

Decimaal getallenstelsel
Getallenstelsel gebruik makend van 10 waarden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Decoding
Refereert naar het proces waarbij gegevens (zoals bijvoorbeeld gecodeerde muziek of film, m.b.v. MP3, AAC, MPEG, DivX, etc) terug gebracht worden naar een formaat dat te gebruiken is voor weergave.

DeCSS
Dit is een programma ontwikkeld voor het Linux platform voor het leesbaar maken van DVD films welke met CSS beschermd zijn. De programmeur had reverse-engineering gebruikt om de code te achterhalen die door de MPAA gebruikt wordt. Zie ook CSS, MPAA en Reverse Engineering.

DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunications. DECT is een gestandaardiseerde draadloze techniek, die o.a. gebruikt wordt in bedrijfsomgevingen (draadloze PBX ) en huishouden (draadloze telefoon). DECT biedt als voordeel dat het een hoge geluidskwaliteit heeft en beveiligd is tegen misbruik.

Default
Standaardinstellingen en/of fabrieksinstellingen. Dit kan betrekking hebben op vooraf ingevulde formulieren, systeem instellingen, etc.

Defrag(ment) / Defragmentatie
Als je een harddisk defragmenteerd, zorgt een bepaald stukje software ervoor dat de bestanden netjes achter elkaar geplaatst worden zodat het hele bestand, fysiek, optimaal geplaatst staat. Defragmenteren zal over het algemeen de performance van jouw PC verbeteren. Fragmentatie ontstaat doordat bestanden verwijderd worden en een andere bestand op die plaats gezet wordt. Als het bestand groter is als het 'gat', zal de computer de rest van het bestand elders op de harddisk zetten. Hierdoor moet je harddisk een soort sprong maken, wat tijd kost. Defragmenteren verwijderd de gaten en voorkomt de sprongen.

Degauss
Dit is de handeling waarbij je een beeldscherm de-magnetiseerd. Tijdens het gebruik van een monitor, vindt er een opbouw van magnetische lading op het scherm plaats wat storend kan werken voor kleur en helderheid. De meeste nieuwere (CRT) monitoren doen dit automatisch bij het opstarten, je hoort dan een soort tik soms gepaard met een wiebelend beeld. De meeste recentere monitoren hebben vaak ook een knopje om dit handmatig te doen. Oudere monitoren moest men met speciale apparatuur de-magnetiseren. Degauss voor een magnetisch medium (diskette b.v.) wil zeggen dat je het medium leeg maakt - dus alle informatie vernietigd.

Delimited
Refereert naar het scheiden van gegevens met scheidingstekens in een tekst bestand. Vaak worden hier aanhalingstekens en komma's voor gebruikt. Zie ook CSV.

Delphi
Object georienteerde Pascal versie voor Windows en Linux (daar heet het Kylix), ontwikkeld door Borland.

DES (Data Encryption Standard)
DES is een versleutelingsmethode, welke in 1977 door IBM ontwikkeld werd ter beveiliging van gegevens (data). Het maakt gebruik van een prive sleutel, die gebruikt wordt om de data te versleutelen. Zowel zender als ontvanger moeten deze prive sleutel bezitten om de data te kunnen bekijken. In de oorspronkelijke DES variant zijn er 72.000.000.000.000.000 mogelijke sleutels. DES is gekraakt intussen, maar daar had men 14.000 computers voor nodig. Tegenwoordig zijn er varianten van DES die (nog) niet gekraakt zijn, zoals Triple DES encryption. Dat is echter maar een kwestie van tijd.

DFS (Distributed File System)
Een technology ontwikkeld door Microsoft (goed afgekeken van Unix) om meerdere harddisks op verschillende PC's/Servers te koppelen zodat die op het netwerk overkomen alsof het 1 enkele disk is.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Een methodiek voor het automatisch confugureren van de netwerk instellingen van een PC. De DHCP server deelt bijvoorbeeld IP-adressen uit voor het TCP/IP interface van een PC die DHCP ondersteund.

DHTML (Dynamic HTML)
Door Microsoft en Netscape gedefinieerde standaard die vanaf browsers versie 4 ondersteund wordt met als doel elementen op een webpagina beter te kunnen positioneren. Helaas, wordt deze standaard niet altijd even lekker geimplementeerd zodat je nooit 100% zeker kunt zijn wat andere browsers met deze pagina doen bij de weergave.

Diamondtron
Het antwoord van Mitsubishi op het Triniton beeldscherm (CRT) van Sony. In plaats van vierkant puntjes, gebruikt het diamondtron scherm puntjes in de vorm van diamantjes (5 hoeken) waardoor, naar men zegt, bijvoorbeeld tekst beter leesbaar wordt.

Digitaal
Digitaal impliceerd dat waarden gerepresenteerd worden door een verzameling waarden welke met discrete stappen van elkaar verwijderd staan. Bijvoorbeeld: in de digitale wereld (een byte) zitten tussen de waarde 0 en 255, slechts 256 stappen, te weten 1, 2 , 3, ?, 254, 255. In analoge wereld zit er een oneindige aantal stappen tussen beide waarden. Bijvoorbeeld 1, 2, 3, 3.2312, 9.9999999999999999, etc. Sommige mensen vinden digitaal beter als analoog, anderen vinden hun charme in het feit dat analoge beeld bijvoorbeeld mooier overkomt door de vervaging van de onderlinge punten. Voordeel van digitale informatie is wel dat een 1 een 1 blijft en een 0 een 0 blijft. In de analoge wereld kan een 1 weleens een 0.99 worden of een 0.87 ? Analoge media zijn daarom ook gevoeliger voor storingen en ouder worden.

Digital Audio Extraction (DAE)
Het direct lezen van digitale data van CD, DVD of andere digitale media, in tegenstelling tot het afspelen van de media. DAE wordt ook vaak 'rippen' genoemd.

Digital Out
De Digital Out uitgang op jouw PC of andere apparatuur die geluid uit stuurt, refereert naar een optisch of coax gebaseerde uitgang. Deze wordt gebruikt om gecodeeerd geluid (b.v. bij Dolby Digital, waarbij het bron apparaat niet instaat is dit zelf "uit te pakken") te versturen naar de versterker of om de best mogelijk geluidsoverdracht te waarborgen tussen twee apparaten.

Digital Rights Management (DRM)
Een systeem die bij kan houden naar welke muziek je luistert en dit beheert. Het kijkt tevens of je wel mag luisteren naar deze muziek. Microsoft (en anderen) willen dit in de toekomst als vast onderdeel in een PC hebben. Anderen zien het als Spy-ware (volgt wat je doet).

Digital signature
Dit is een vorm van een digitale handtekening welke werkt met een publieke sleutel en een prive sleutel ter authenticatie. Met de prive sleutel genereert men een handtekening voor een bepaald document. De ontvangen kan met de publieke sleutel (dus niet hetzelfde als de prive sleutel!) zien dat jij het document hebt ondertekend.

Digital Surround
Zie DTS.

DIL Socket (voetje)
Een DIL (Dual InLine - Twee keer in een lijn) socket is een chip voetje waarbij de pinnen in twee even lange rijen geplaatst zijn. Vaak is er een beetje kracht nodig om hier een chip in te plaatsen. Merk op dat de chip ook van het behuizing type DIL moet zijn.

DIMM (Dual In-Line Memory Module)
Geheugen module, iets groter en met heel veel meer pinnen, soortgelijk een SIMM. Door de architectuur van een DIMM (64 bit) kan deze zorgen voor een snellere toegang tot het geheugen als een SIMM (Single Inline Memory Module).

Diode
Een electronisch component met 2 aansluitingen, een anode (+) en een kathode (-). De diode laat in 1 richting stroom door (Anode aan de + en de kathode aan de -), en blokeert stroom (anode aan de - en de kathode aan de +) in de andere richting. Diode's worden vaak gebruikt om AC stroom om te zetten in DC stroom.

Dip Switch
Ook wel muizen-klavier genoemd. Een klein blokje (vaak blauw) met kleine schuifschakelaars (vaak wit) waarmee men bepaalde instellingen aan of uit kan zetten. Vaak werden deze gebruikt op moederboarden en ISA kaarten. Als alternatief (goedkoper) werden hier ook wel zogenaamde jumpers voor ingezet.

DirectDraw
Een set instructies die vanaf Windows 95 beschikbaar zijn op het Microsoft Windows platform waarbij men de toegang tot de videokaart kan versnellen waardoor men sneller afbeeldingen op het scherm kan zetten.

Directory
Dit is de naam voor een mapje waarin men bestanden groepeerd. Directories zijn gedacht voor het ordenen van bestanden op diskettes, harddisks en CD's. In een directory kan men bestanden en directories plaatsen.

DirectX
Een techniek van Microsoft t.b.v. Windows. Hiermee kan een programmeur direct toegang krijgen tot hardware zoals een grafische kaart en een geluidskaart via een universele interface. Met name voor spelletjes van groot belang.

disk-controler
Een disk-controller is een klein stukje hardware (vaak maar 1 chip) die er zorg voor draagt dat data uitwisseling tussen jouw computer en de disk (b.v. harddisk, cdrom speler, dvdrom speler, etc) correct plaats vindt. Data uitwisseling bestaat dan veelal uit het versturen van commanod's naar de disk, ophalen van data en het plaatsen van de gegevens in het computer geheugen.

DiTask.exe
Programma welke voor Eicon Networks ISDN of ADSL modems gebruikt wordt. Hierdoor laat de een ikoontje in System Tray (bij de windows klok) de status van de verbinding zien.

Dither
Dither wordt gebruikt om kleuren te vervangen door een patroon. Dit is met name van toepassing als een afbeelding met meer kleuren als het systeem kan weergeven, weer wordt gegeven. Bijvoorbeeld een afbeelding met 16-bits kleuren weergeven op een 8-bits kleuren systeem. Van een afstandje ziet een dergelijk patroon eruit als de oorsponkelijke kleur.

DivX (Kopieer beveiliging)
Oorspronkelijk bedacht t.b.v. DVD films, die mensen slechts een aantal keren konden bekijken. Hierdoor was men verlost van het steeds terug brengen van gehuurde films. Het werd een flop.

DivX (Movie Codec)
Film formaat codec - Van oorspong een gehackte versie van een MPEG-4 video codec van Microsoft. Tegenwoordig is DivX echter een volwassen product aan het worden en is nu al de standaard voor film op het Internet zoals MP3 voor muziek op het Internet. DivX staat erom bekend dat men een complete film op 1 CD kan krijgen met een goede video kwaliteit (MPEG4) en MP3 geluid.

DLL (Dynamic Link Library)
Een verzameling (bibliotheek) van procedures en functies welke centraal geplaatst kan worden, zodat andere programma's deze procedures en functies ook kunnen gebruiken. Hierdoor bespaard men plaats en programmeer tijd.

DLT (Digital Linear Tape)
een techniek ontwikkeld door DEC, later verkocht aan Quantum, voor het maken van enorme grote backups (35 Gb zonder compressie en 70Gb met compressie). Zowel de benodigde drive als de benodigde tapes zijn duur maar ZEER betrouwbaar.

DMA, UDMA
Direct Memory Access en Ultra Direct Memory Access. Beide termen geven aan dat het apparaat in kwestie (bijvoorbeeld de IDE/ATA controller van jouw harddisk) direct kan lezen en schrijven naar het geheugen van de computer. Hierdoor wordt de data overdracht aanzienlijk sneller. De Ultra DMA versie is natuurlijk nog sneller als de DMA versie.

DMG
DMG is een bestandsnaam extensie voor Macintosh disk image files. Vaak is het een image van een CD of DVD. Dwz de inhoud van een hele CD of DVD samen gepakt in 1 enkel bestand, welke als basis gebruikt om een nieuwe kopie te maken van de originele CD of DVD. De meeste DMG files kun je converteren naar een ISO bestand zodat Windows programmas er mee overweg kunnen. DMG2ISO helpt je daarbij, zie http://vu1tur.eu.org/tools/

DMI (Desktop Management Interface)
Een systeem waarbij een computer bij problemen een noodsignaal kan sturen naar een hoofdcomputer op het netwerk. Hiermee kan men theoretisch problemen voorkomen voor het systeem hangt.

DMI Pool
Een set van gegevens over de computer en diens componenten zoals b.v. de indeling van de harddisk. Als een PC start zie je vaak de melding "Verifying DMI Pool". Het geeft o.a. aan waar de PC moet starten met het lezen van het operating system van harddisk, CD-rom of diskette.

DMZ (DeMilitarized Zone)
Dat deel van het netwerk dat beschermd wordt door een firewall, maar toegankelijk is voor de PC's in dat stuk netwerk. Eigenlijk dus een stuk netwerk dat naar buiten beschermd is, maar binnen het netwerk kun je doen en laten wat je wil.

DNS (Domain Name Server)
Domain Name Server. Een protocol in het Internet (of intranet) dat de vertaling verzorgt tussen domein-namen en IP-addressen. Bijvoorbeeld de domeinnaam www.pietjepuk.nl wordt vertaald in het bijbehorende IP-adres (123.123.123.123), alvorens de IP-pakketten naar de juiste bestemming gestuurd kunnen worden. We gebruiken dit omdat mensen nu eenmaal een naam eenvoudiger onthouden.

DNS cache poisoning
Het vergiftigen van van de DNS gegevens op jouw computer. Deze mallafide hack wordt gebruikt om data in de DNS tabel van jouw PC aan te passen. Als je dan een link invoert, zla de browser naar een andere website gaan dan die je in gedachten had. Vaak zal niet duidelijk zijn dat dit gebeurt. De website zal er net zo uitzien als de webiste die je wilde bereiken. Maar omdat de kwaadwilligen jouw prive gegevens willen ontfutselen, zul je dat dus niet merken. Zie ook: Pharming, DNS. Microsoft biedt een patch die dit gevaar blokeert: http://support.microsoft.com/kb/241352/EN-US/

Docking Station
Een apparaat om een laptop in te plaatsen zodat deze bepaalde functionaliteiten terug krijgt, die uit de laptop gehaald zijn t.b.v. de portabiliteit.

Docking Station
Een docking station is een apparaat dat een laptop,palmtop of MP3-speler plaats biedt, bv ten behoeve van het opladen van de accu of het aansluiten van externe aparatuur zodat deze bepaalde functionaliteiten terug krijgt, die uit het apparaat gehaald zijn t.b.v. de portabiliteit.

Dolby Digital
Geluidssysteem ontwikkeld voor films. Geschikt voor maximaal 5 geluidskanalenen en 1 subwooferkanaal. (Totaal dus 6 kanalen)

Dolby Digital 5.1
Zie DTS.

Dolby Digital Decoder
Decoder die het digitale Dolby Digital-signaal om zet naar zes analoge kanalen die naar de voor- en achterluidsprekers worden gestuurd.

Domain (name)
Deze term beschrijft het adresseringsschema in het Internet, maar ook een beveiligingsconstructie binnen Windows NT. Voor wat betreft het Internet, wordt een domain (domein) gebruikt zoals WeetHet.nl. Deze namen worden gekoppeld aan een specifiek IP-adres zodat de browser deze website kan vinden. Onder Windows NT, is een domein een groep gebruikers en servers die mee doen aan een bepaalde beveiligingsmechanisme.

Dongle
Een term in de volksmond om een klein apparaatje (al dan niet voorzien van geheugen) aan te geven wat ergens aan je computer hangt (to dangle), vaak de serieel, parallel of USB poort. Vaak worden deze gebruikt als hardware sleutel ter beveiliging tegen illegale kopieen. De software controleert bij het starten of de dongle er is. Is deze aanwezig dan werkt de software gewoon, anders stop de software er meteen mee of schakelt bepaalde functies uit

DoS (Denial of Service)
Een aanval op een netwerk element waardoor een bepaalde dienst voor gebruikers niet meer bruikbaar is. Bijvoorbeeld een website die niet meer bereikbaar is.

DOS (Disk Operating System)
Dit is het operating systeem waarmee de hele PC familie begonnen is. Het is ontwikkeld door Microsoft voor een 16-bit systeem. Helaas heeft men het jaren lang nog steed gebruikt voor 32-bit systemen (waarmee de volle capaciteit nooit benut is). Tegenwoordig zien we een soort DOS nog terug bij de 'Command Prompt' of 'DOS prompt' terug.

Dot Com (.com)
Een kreet, afgeleid van het achtervoegsel zoals we dat zien in de adressen van Internet pagina's zoals Yahoo.com. Figuurlijk refereert dit naar Internet gerelateerde bedrijven.

Dot Matrix Printer
Type printer waarbij kleine puntjes op het papier geslagen worden. Door de opbouw uit puntjes is men instaat afbeeldingen weer te geven. Dit in tegenstelling tot een daisy wheel printer die geen afbeeldingen kan weergeven. Een (dot) matrix printer maakt over het algemeen een snerpend geluid wat knap irritant kan zijn. Het wordt nog maar weinig gebruikt, daar de afdrukkwaliteit ook te wensen overlaat.

Dot Pitch
Heeft betrekking op de puntgrootte op een monitor. Hoe kleiner hoe beter. Eigenlijk geeft het de afstand aan tussen de fosfor puntjes met dezelfde kleur op het scherm. Hoe hoger, hoe vager het beeld is. Dit dient te worden gemeten in zowel horizontale als verticale afstand. Helaas maken fabrikanten daar handig gebruik van door de laagste waarde van de twee op te geven. Dus eigenlijk wil het niet al te veel meer zeggen.

Double Buffering
Techniek waarbij we in het beeld twee lagen gebruiken. Een voor de achtergrond en een voor de voorgrond waar de actie plaats vindt in een spelletje. Kijk maar eens in een spelletje als Quake. Je ziet daar dat de hemel afzonderlijk lijkt te bewegen van de voorgrond.

Download
De handeling waarbij men data (een bestand bijvoorbeeld) van een andere computer (vaak een server) naar de eigen computer haalt.

DownMix
Truuk waarbij men het aantal audio kanalen reduceert. Bijvoorbeeld: Downmixen van Stereo naar mono. Hierbij worden de twee stereo kanalen (links en rechts) samengevoegd naar 1 audio kanaal.

Downstream
Betreft het verkeer dat jouw computer ontvangt, dus verkeer naar jouw computer toe. Downstream, en zeker in de huidige breedband oplossingen, is vaak sneller als upstream.

DPI (Dots Per Inch)
Meestal wordt deze term gebruikt om de resolutie aan te geven van een printer. Als je dus een printer hebt die 300 DPI kan printen, dan kan deze 300 puntje horizontaal en 300 puntjes vertikaal wegzetten op een vierkante inch. Hoe hoger dit getal, hoe hoger de kwaliteit (theoretisch) is van datgene wat deze printer print. Tegenwoordig wordt het ook steeds vaker gebruikt voor LCD schermen. Ook hier weer: hoe hoger hoe mooier - in theorie.

DPMA
Dynamic Power Management Architecture.

Dr.Watson
Een stukje diagnose sofware dat in Windows NT geintroduceerd werd en in Windows 98 en nieuwer aanwezig is. Als een programma crashed, zal Dr.Watson het programma overnemen en een moment opname maken zodat experts later kunnen analyseren waarom het programma is gecrashed.

DRAM (Dynamic Random Access Memory)
De meest bekende vorm van computer geheugen. Het geheugen moet steeds ververst worden om zijn inhoud te behouden - vandaar de term "Dynamic".

DRDRAM (Direct Rambus DRAM)
Concurrentie voor DDR SDRAM. DRDRAM (ook wel Rambus of RDRAM genoemd) is ontwikkeld door Rambus Inc. Dit type geheugen architectuur staat snelheden van 266, 356 en 400 Mhz toe. Het oudere SDRAM kan maximaal 200 Mhz aan. Veel voorkomende notaties voor Rambus geheugen zijn 532, 712 en 800MHz.

Drive Bay
Een 'gat' in de PC, vaak 5.25 inch of 3.5 inch breed, om een extra diskdrive, CD-rom speler, etc te plaatsen.

Driver / Device Driver
Een stukje software wat het operating system vertelt hoe het met bepaalde hardware moet communiceren. Dit is van groot belang om hardware correct te laten functioneren.

Drum
(nee niet de shag of het slag instrument) is een onderdeel van een laserprinter die elektrostatisch geladen kan worden op bepaalde plaatsen zodat toner daaraan blijft hangen voordat de drum over het papier rolt. De toner (zwart poeder) blijft vervolgens achter op het papier.

DRV
Oudere versie van het VXD bestand. Het wordt in oudere windows gebruikt als een virtuele device driver. Zie VXD.

DSL
Digital Subscriber Line, zie ook ADSL. DSL is een transmissie-techniek die het mogelijk maakt om een breedbandig signaal tesamen met een ISDN of telefonie-signaal door een koperen bekabeling ("twisted pair") te verzenden. Veel mensen refereren naar ADSL als ze DSL noemen, wat eigenlijk niet specifiek genoeg is.

DSLR
Een digitale SLR - of wel: een digitale spiegel reflex camera, welke werkt volgens het principe van een spigel reflex maar ipv een filmpje gebruikt met de nodige electronica om een foto digitaal op te slaan.

DSP (Digital Signal Processor)
Een DSP is een microprocessor welke ontwikkeld is om analoge signalen zoals audio en video te verwerken. De DSP kan dit signaal bewerken en bijvoorbeeld ruis weg nemen, echo toevoegen, etc. DPS's worden vaak gebruikt in modems, video systemen (videokaart, DVD speler, etc) en audio systemen (stereo installatie, geluidskaart, etc.).

DSTN (Double-layer SuperTwist Nematic)
Een techniek voor passieve LCD schermen. Het betreft een verbeterde versie van standaard LCD.

DTMF
Dual Tone Multiple Frequency. Systeem dat de toetsen op het telefoonsignaal vertaalt in geluidssignalen ("piepjes") welke dan door de telefoon centrale geinterpreteerd kunnen worden.

DTS (Digital Theater Systems)
Een methode van encoderen en decoderen van surround geluid. Het gebruikt 6 kanalen voor geluid, waarvan 5 voor gewone luidsprekers en 1 voor een subwoofer, ook wel bekend onder de naam Dolby Digital 5.1. DTS kan samenwerken met THX om een echte top kwaliteit in geluid te krijgen, maar het kan ook zonder THX werken.

DTV (Digital Television)
Zie HDTV.

Dual boot
Beschrijft een systeem waarbij men twee of meer operating systemen op de harddisk heeft staan. De computer vraagt dan bij de start welk systeem men wil gebruiken. Men kan dan denken aan b.v. Windows 95, Windows 2000 en Linux. Vaak wordt er dan een aparte partitie (ruimte) op de harddisk gereserveerd voor ieder systeem.

Dual Core
Dual Core wil zeggen dat de processor 2 kernen heeft - in tegenstelling tot de klassieke processor die er maar 1 heeft. Je kunt het zeg maar zien als een processor chip met daarin 2 gewone processoren. Als je dit optimaal wilt benutten hebben je wel een Windows versie nodig die dit ondersteund. Bijvoorbeeld Windows NT, Windows 2000, of Windows XP. Voor AMD processoren kan het nodig zijn dat je extra drivers van www.amd.com moet halen om optimaal gebruik te maken van deze 2 in 1 processoren.

Dualscan
Refereert naar passieve LCD schermen. Door toepassing van deze techniek verkrijgt men een scherper en levendiger beeld als bij een gewoon passief scherm.

DV
Digitale Video. Meestal refereert dit naar het formaat dat gebruikt wordt op zogenaamde DV- of mini-DV- camcorders. Het video/audio signaal wordt digitaal op tape opgeslagen en kan vaak van/naar de PC gekopieerd worden via een firewire (IEEE1344) aansluiting. Weergave van DV video op de PC vereist wel een DV-codec.

DVB
Digital Video Broadcasting (Digitale Video Uitzendingen). Betreft een Europese standaard voor de overdracht van digitale video en zelfs internet data via satelliet (DVB-S), kabel (DVB-C), of gewone antenne (DVB-T) ontvangst. De standaard is ontwikkeld door het DVB project en gestandaardiseerd door ETSI (European Telecommunication Standards Institute). Hoewel het een Europees product betreft hebben meerdere landen wereldwijd de standaard overgenomen.

DVB-kaart
PCI kaart voor de PC waarmee je DVB signalen kunt ontvangen. Dit betreft TV uitzendingen en/of Internet data. Zie ook DVB. Bekende merken die dit soort kaarten verhandelen: Hauppauge DVB-s/Nexus, TechnoTrend, etc.

DVD (Digital Versatile/Video Disc)
Een soort CD-rom met het verschil dat het tot 12 maal meer informatie kan opslaan. Een DVD is even groot als een CD, maar men kan er 4.7 tot 18 Gb aan data opzetten.De eerste DVD's waren alleen geschikt voor lezen, tegenwoordig verschijnen er steeds meer DVD's die beschreven kunnen worden. DVD's zijn er voor Audio, Video en computer data.

DVD decoder
Een DVD Decoder is een stukje software, hardware of een combinatie van beiden welke DVD omzet naar zichtbare video. Dit is echter een uitdrukking die eigenlijk refereert naar een MPEG2 Decoder.

DVD Decrypter
DVD's zijn meestal versleuteld met een encryptie systeem genaamd CSS, om illegaal kopieren van de DVD tegen te gaan. Een DVD decrypter is een programma welke deze encryptie verwijderd (b.v. SmartRipper).

DVD Encoder
Een DVD Encoder is een stukje software, hardware of een combinatie van beiden welke video omzet naar DVD. Dit is echter een uitdrukking die eigenlijk refereert naar een MPEG2 Encoder.

DVD+R
Standaard voor een DVD die eenmalig te beschrijven is, vergelijkbaar met een CD-R onder de CD-Roms. DVD-R wordt door meer als 95% van de bestaande DVD-spelers afgespeelt zonder problemen!

DVD+RW
Een standaard voor herschrijfbare DVD's, welke meest compatible zou zijn met bestaande DVD spelers.

DVD+VR
DVD standaard (gebaseerd op DVD+R) welke lijkt op de multisession standaard voor CDR's. Het staat je toe, als je eenmaal een DVD gebrandt hebt, er later nog eens video fragmenten aan toe te voegen. Merk op: de meeste huidige DVD spelers kunnen (nog) niet goed overweg met dit formaat!

DVD-R
Standaard voor een DVD die eenmalig te beschrijven is, vergelijkbaar met een CD-R onder de CD-Roms. DVD-R wordt door meer als 90% van de bestaande DVD-spelers afgespeelt zonder problemen! Dit was ooit de meest compatible van alle DVD+ en DVD- formaten. Intussen is dit niet meer het geval en is DVD+R een beter keuze.

DVD-RAM
Een wat oudere standaard voor herschrijfbare DVD's. Het nadeel van deze schijfjes is dat ze in een caddy (hoesje) zitten en daarnaast is het formaat zodanig afwijkend dat de meeste DVD-spelers hier niet mee overweg kunnen.

DVD-RW
Een aanvullign op de DVD-R standaard zodat men ook hier herschrijfbare disks kan aanbieden. Helaas is dit formaat nog niet erg compatible met bestaande DVD spelers.

DVD-VR
DVD standaard (gebaseerd op DVD-R) welke lijkt op de multisession standaard voor CDR's. Het staat je toe, als je eenmaal een DVD gebrandt hebt, er later nog eens video fragmenten aan toe te voegen. Merk op: de meeste huidige DVD spelers kunnen (nog) niet goed overweg met dit formaat!

DVI (Digital Video Interface)
Dit is een standaard aansluiting op videokaarten voor het aansluiten van digitale schermen, zoals bijvoorbeeld een LCD scherm. Deze interface is echter ook geschikt voor analoog beeld. Deze interface heeft 24 pinnen, 12 voor elk kanaal. Een kanaal kan 1600x1200 beeld transporteren met een frequentie van 60Hz. Voor hogere snelheden of resoluties gebruikt men meerder kanalen.

Dynamic IP Address (Dynamisch IP-adres)
Dit is van toepassing als een DHCP server, een PC die aanlogt op het netwerk automatisch een IP-adres toewijst uit een bepaalde reeks. Het kan dan theoretisch zo zijn dat bij iedere start van een PC, deze PC een andere IP-adres kan krijgen. Het adres kan dan anders zijn, maar dat hoeft niet.

Dynamic Lighting
Een methode om de belichting van computerbeelden een stuk realistischer te maken. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de intensiteit van een lichtbron, maar ook met de hoeveelheid energie die van een lichtbron afkomt.


We vonden 117 record(s).

 

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages