Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
100.26.176.111
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

Welkom bij onze Woordenlijst.

Hier kun je de betekenis zoeken van veel gebruikte woorden en uitdrukking uit de computer wereld.

Vul hieronder het woord of een deel van het woord in en klik op "Zoeken".

Zoek: Klik hier om de zoekopdracht te starten.

You can also take a look at all the words starting with a particular character, select one below:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We zoeken woorden die nog niet in de lijst staan, mail ons dus woorden die je hier niet kunt vinden en ik zal proberen de uitleg voor je op te snorren. Woorden die in lijst ontbreken die je wel kent mag je natuurlijk mailen (Engels mag, Nederlands ook).

Woorden die beginnen met "B" ...

Glossary ...


B-Abonnee
In telefonie-jargon is de B-abonnee degene die gebeld wordt. Met andere woorden: de A-abonnee belt de B-abonnee.

B-ISDN
Broadband Integrated Services Digital Network. Een (toekomstig) netwerk met hoge snelheden, gebaseerd op ATM .

B-Kanaal (ISDN)
Een communicatie-kanaal in ISDN met een capaciteit van 64 kbit/s . Het B-kanaal wordt meestal gebruikt voor het verzenden van spraak- of data-informatie. De B-kanalen worden door het ISDN geschakeld tussen twee eindpunten op basis van signaleringsinformatie in het D-kanaal.

B2B
Business to Businnes - Bedrijf naar Bedrijf.

B2C
Business to Consumer - Bedrijf naar consument.

Baby-AT
Dit is een moederbord formaat, conform de AT(X) standaard met een kleinere afmeting. Met name geschikt voor kleine PC kasten.

Backbone
Een netwerk element welke met een veel hogere snelheid als de rest van het netwerk de basis verbinding legt. Als de backbone traag is, heb je te maken met zogenaamde LAG.

Backup
Een bepaalde situatie/status kopieren zodat je in op een later moment de oude werkende situatie terug kunt zetten mocht er iets mis gaan met b.v. de data. Zie ook Restore.

BAK bestand
Een .bak bestand is een kopie van een bestand of een opie van een oude versie van een bestand.

Bandbreedte
De bandbreedte is een maat voor de capaciteit van een communicatie-kanaal. De bandbreedte is groter naarmate er meer informatie per seconde getransporteerd kan worden. Eigenlijk is bandbreedte een begrip uit de analoge communicatiewereld; de bandbreedte zou moeten worden uitgedrukt in Hertz (Hz). In de digitale wereld wordt bandbreedte oneigenlijk gebruikt, en drukt men de bandbreedte uit in bits per seconde.

Banner-Ad
Refereert naar een vorm van adverteren op het Internet. Vaak zie je dan boven in het scherm een afbeelding van ongeveer 468x60 punten met reklame. Doel is dat je daar op klikt, maar veel mensen ervaren dit als hinderlijk, daarom: geen banner-ad op WeetHet.

Barebone systeem
Een Barebone systeem wil letterlijk zeggen het skelet van een systeem. B.v. van een PC. Dit wil dan zeggen dat je er zelf nog bepaalde onderdelen bij moet kopen zoals harddisk, processor, geheugen, etc. Een Barebone systeem bestaat dan vaak uit kast, voeding en moederbord (zonder processor en geheugen).

Base-station
1. Een deel van een mobiel telefonie systeem (b.v. van het GSM netwerk of de draadloze telefoon thuis) die de radio functionaliteit afhandeld. Dus eigen dat deel dat het draadloze stuk regelt. 2. Een ander woord voor Dockingstation waarin b.v. een laptop of een organizer geplaatst wordt.

BASIC
Een programmeertaal - ontwikkeld in de 60'er jaren - welke het mogelijk diende te maken voor leken om toch een programma te maken op de computer zonder al te veel moeite. Met behulp van engelstalig opdrachten, welke regel voor regel werden afgehandeld, kon men zo een programma bouwen, welke steeds met het RUN commando gestart moesten worden. BASIC is tegenwoordig uitgegroeid tot een meer volwassen taal - b.v. Visual Basic. B.v. 10 PRINT "HALLO" 20 GOTO 10

Basic-Stamp
Zie microcontroller.

Batch
Een batch of batchfile (meestal in DOS) is een sequentie van commando's die meer als eens gebruikt wordt. Vaak ter automatisering van een bepaalde taak. Deze bestanden hebben vaak het achtervoegsel ".bat" (de meest bekende is AUTOEXEC.BAT). Tegenwoordig praten we liever over Scripts.

Baud
Meeting van hoe frequent geluid veranderd op een verbinding, met name op de telefoon lijn. Van oorsprong een uitdrukking uit de TeleFax (niet te verwarren met een gewone fax) wereld. Deze maatstaf kan nog steeds gebruikt worden, maar geeft niet de snelheid van een verbinding weer. Bijvoorbeeld een 14,4 Kbps verbinding werkt met 2400 baud. Door de complexe technieken veranderd de geluidsveranderingsfrequentie niet, waardoor er per puls meer data verstuurd wordt.
BAUD is vernoemd naar de Franse uitvinder Jean-Maurice Emille Baudot (1845-1903). Baudot nam een patent op de codering voor telegrafie (1874). Baudot's nieuwe code bestond uit een combinatie van 5 eenheden die even lang een aan/uit status konden hebben. Hiermee kon men 32 tekens maken. De moderne versie werkt met 8 posities of bits, waarmee 128 karakters gemaakt kunnen worden (ook bekend als ASCII).

BBIAB
Be Back In A Bit - Ben zo terug.

BBL
Be Back Later - Ik kom straks terug.

BBS (Bulletin Board System)
Een BBS werd gebruikt om korte berichten met elkaar uit te wisselen. Hierbij - in de tijd voor het Internet - moest men met een modem bij het favoriete BBS inbellen (een PC met een modem) om mee te kunnen doen. Later is dit uitgegroeid tot een groot net (FiDo-net). Tegenwoordig refereert BBS ook naar discussie forums op het Internet.

BCC
Blind Carbon Copy. Als je mail stuurt, met e-mail adressen in het BCC veld, dan zien de ontvangers van deze e-mail niet wie er in het BCC veld staan. Zo kun je een kopie sturen naar iemand zonder dat de andere ontvangers daarvan op de hoogte zijn.

Benchmark(ing)
Dit is het proces waarbij gekeken wordt naar de performance (prestaties) van bepaalde soft- of hardware, in een vooraf gedefinieerde omgeving zodat dit later vergeleken kan worden met alternatieven voor deze soft- of hardware.

BeOS
Dit is een operating system ontwikkeld door Be Inc. als alternatief voor Windows met de sterke nadruk op multitasking en multimedia. Oorsponkelijk bedoeld voor PowerPC computers (met name de Apple Macintosh) is dit nu ook voor Intel PC's beschikbaar. (BeOS is gestopt met verder ontwikkeling)

BER
Bit Error Rate. In digitale transmissie, is de BER het percentage bits dat fout aankomt bij de bestemming. De BER is een maat voor de kwaliteit van een transmissie-kanaal.

Besturingssysteem
Ook wel Operating System genoemd. Het besturingssysteem is software welke de verbindingen legt tussen de hardware en de software op je PC. Bijvoorbeeld DOS, Windows of Linux.

Beta
De uitdrukking voor een product dat praktisch klaar is voor het publiek maar nog uitgebreid getest moet worden op kleine foutjes. Zie ook Alpha testing.

Beta Software
Een testversie van een softwareproduct dat zich nog in de ontwikkelfase bevindt en als gevolg hiervan nog de nodige fouten en tekortkomingen bevat.

Bilinear Filtering
Een filter techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van een tussen kleur van aangrenzende kleuren zodat het geheel wat waziger wordt en het blokjes effect verminderd.

Binair getallenstelsel
Getallenstelsel gebruik makend van de 2 waarden :0 en 1.

Binaire code
Binaire code is een serie van bits uitgedrukt in 1'en en 0'en, b.v. 01010111000000001

Binary Tree
Dit is een boomstructuur waarbij iedere knoop twee kinder knopen heeft. Deze kinder-knopen worden typisch onderscheiden als de linkerknoop en de rechterknoop.

BIOS (Basic Input Output System)
Dit stukje software staat opgeslagen op een chip op het moederboard van de PC en controleert de interactie en besturing van de diverse hardware componenten zoals beeld, toetsenbord, harddisk,etc. dus de basis in- en output.

Bit
Binary Digit. Het kleinst mogelijke stukje informatie dat de computer kan herkennen. Een bit is "1" of "0".

BIT bestand
een bestand is wat gebruikt wordt door BitTorrent. Zie ook: http://bitconjurer.org/BitTorrent/

Bit diepte
Geeft aan hoeveel bits er gebruikt worden om een kleur weer te geven. Hoe groter dit getal, hoe meer kleuren er weergegeven kunnen worden. Zie ook; 8 bit, 16bit, 24bit en 32bit kleuren diepte.

Bit Rate / Bitrate
Refereert naar het aantal bits per seconde welke gebruikt worden om geluid (b.v. MP3) en/of video (b.v. MPEG1) te decoderen van bestand naar werkelijk geluid of beeld. Hoe hoger de bitrate, hoe beter de kwaliteit, hoe meer ruimte en rekenkracht er nodig is om dit af te handelen.

Bitmap
Dit is een bepaald formaat om afbeeldingen digitaal op te slaan. Dit gebeurt door voor iedere pixel de kleur aan te geven, b.v. pixel 1 is rood, pixel 2 is groen, etc. Bitmaps kunnen gecomprimeerd worden met formaten als PNG, GIF en JPEG waardoor ze minder ruimte innemen.

Bitmap font
Een lettertype welke trapjes gaat vertonen als je het groter maakt, omdat het in een bitmap formaat is opgeslagen. Ze kunnen snel worden weergegeven maar zijn dus inflexibel in kwaliteit en grootte.

Bittorrent
Bittorrent is een peer-2-peer protocol ontwikkeld door Bram Cohen waarmee gebruikers bestanden kunnen delen over het Internet. Het grote voordeel van dit protocol (en andere vergelijkbare protocollen) is dat het downloaden kan plaats vinden vanuit meerdere bronnen, waarmee theoretisch een vrij hoge download snelheid bereikt kan worden. Hoe meer bronnen (swarm), hoe sneller de download. Vaak wordt dit gerelateerd met het verspreiden van illegale software, muziek, en films. Maar ook legale software (bijvoorbeeld Linux distributies) wordt vaak op deze manier aangeboden omdat het geen grote eisen stelt aan de webserver van de betrokken aanbieder.

BLOB (Binary Large Object)
Een BLOB is een data type welke gebruikt wordt in databases waarin met elk type binaire data (incl. Geluid, afbeeldingen, etc.) kan plaatsen.

Blog
Een blog is een webpagina, welke vaak opgebouwd is uit (meestal) korte meldingen, welke in chronologische volgorde staan - net zoiets als een lijst nieuws-flitsen. De inhoud en het doel van een blog kan nogal verschillen. Varierend van links naar andere sites, dagboeken, foto's, poezie, opstellen, project updates, etc. Zie ook WebLog.

Blogger
Programma of persoon welke de activiteit beoefend van het bijhouden van een WebLog (zie ook WebLog en Blog).

Bluetooth
Een radio-technology die het mogelijk maakt om korte afstanden draadloos te overbruggen. Denk daarbij aan afstanden van 1 tot 100 meter. Bluetooth is ontwikkeld door Ericsson om kabels tussen apparatuur overbodig te maken, bijvoorbeeld tussen headset en GSM-telefoon, of tussen PC en organizer of printer, etc. Het dataverkeer over deze radio verbinding is beveiligd d.m.v. encryptie en z.g.n. frequency hopping (radio frequentie wisselingen).

BNC Connector
Dit is het type connector welke gebruikt wordt voor Thin Ethernet (10Base2) coax kabels. De stekkers hebben een typische 'T'-vorm. BNC staat voor een van de volgende termen (of een mix ervan): - British Naval Connector - British Nut Connector - Bayonett Neill-Concelman Neil en Concelman hebben in ieder geval de connector ontwikkeld.

BOE (Board Of Education)
Een BOE is in principe een printje (PCB) die speciaal gemaakt is voor experimenteer doeleinden op het vlak van de electronica, zoals bijvoorbeeld het spelen met een microcontroller zoals de Basic-Stamp.

Bookmark
Is een methode voor het opslaan en organiseren van favoriete URLs (links) in Netscape Navigator. Zie ook Favorites.

Boolean Logica
Dit is de vorm van logica waarbij ieder antwoord of True (WAAR) of False (NIET WAAR) is, waarbij 0 = false en 1 = True.

Boot
Werkwoord (to boot ?) waarmee aangegeven wordt dat iets geladen/gestart wordt. B.v. het booten van een machine of een operating system.

Boot Sector
Zie Master Boot Record (MBR).

Bootleg
Een bootleg is een illegale kopie van muziek of film, welke meestal beschikbaar is, zelfs voordat het originele product op de markt is. Soms betreft het ook eigen compilatie van concert opnamen.

BOOTP
Bootstrap Protocol verwijst naar computers in het netwerk die hun IP-adres van een DHCP-server krijgen.

Bootstrap
Dit is of een klein stukje sofware dat een operating system start, of de actie iets te starten zonder hulp van buiten af.

BootVIS
Een programma die bekijkt hoe bij Windows XP de boot voortgang (opstarten van Windows XP) verloopt en deze vervolgens optimaliseert. Na optimalisatie start Windows XP beduidend sneller.

Bottleneck
Dat deel van het systeem wat de snelheidsbeperkende factor is. De zwakste schakel dus eigenlijk. Afgeleid van de hals van een fles die de doorgang van de hoeveelheid vloestof limiteerd.

Boxed Processor
Dit is een processor die je in een nette, luxe doos koopt. Dit in contrast tot een processor die je koopt in een anti-statisch zakje. Er zijn geen voordelen te noemen t.a.v. een niet-Boxed-processor (tenzij je heeeeel graag dat doosje zou willen hebben).

bps (Bit/s)
Bits per second. Maat voor transmissie-snelheid (of capaciteit van een communicatie-kanaal). Let op: het betreft hier BITS dus geen bytes!!!

BRA
Basic Rate Access. Een ISDN aansluiting met een snelheid van 128 kbit/s. Het bestaat uit 2 gebundelde B-kanalen van 64 kbit/s en ook nog een D-kanaal.

BRB
Be Right Back - Ben zo terug.

Breedband
Aanduiding voor een communicatie kanaal met een grote capaciteit, of te wel: een verbinding met hoge snelheid. De term "breed" is veranderlijk naarmate de stand van techniek vorderd. Op dit moment wordt iedere verbinding met een bandbreedte boven de 2 Mbit/sec als breedbandig bestempeld.

Broadcast
Refereert naar een methode van gegevens verzenden over een netwerk. Hierbij worden gegevens vanuit 1 punt verstuurd naar alle aangesloten punten. Bij een groot netwerk kan dit tot verstoppingen leiden. Bij een klein netwerkje kan het handig zijn bij het delen van gegevens. Tegenwoordig wordt broadcast niet meer zo veel gebruikt (de meeste routers blokken dit). Broadcast wordt bijvoorbeeld wel veel gebruikt bij (Internet via de) satelliet, waarbij de gegevens door iedere satelliet "luisteraar" de data ontvangt.

Browser
Meestal refereert dit naar een programma waarmee men pagina's op het WWW kan bekijken, welke typisch HTTP pagina's over TCP/IP poort 80 bekijkt. Voorbeelde: Internet Explorer, Netscape en Opera.

BSMTP (Batched Simple Mail Transfer Protocol)
Dit wordt gebruikt om in 1 keer de post van een domein op te halen en te verzenden.

BSOD (Blue Screen of Death)
Refereert naar het blauwe scherm dat verschijnt bij Windows bij ernstige fouten. Meestal stopt de computer (met name onder Windows NT) hierna meteen.

Bubble Sort
Een sorteer algoritme. 1) Loop van boven naar beneden door een lijst. 2) Als je iets tegenkomt wat kleiner is als zijn voorganger: verwissel dan beide items. 3) Herhaal de stappen 1 en 2 tot je aan het einde van de lijst bent aangekomen. Dit heet een bubble sort omdat het lijkt alsof items steeds naar boven bubbelen.

Bug
Een fout in het ontwerp of het programmeren van een stukje hard- of software. De effecten van een bug kunnen, maar hoeven niet, fataal zijn.

Bureau of Land Management (BLM)
Het Bureau of Land Management, is een afdeling binnen het Amerkiaanse ministerie van Binnenlanse zaken, de publieke gronden van de Amerikaanse staat beheerd (verdeeld over hoofdzakelijk 12 Staten in het westen van Amerkia). Het heeft als taak gezondheid, afwisseling en productieviteit van deze gronden te waarborgen voor toekomstige generaties. Een soort Staats Bos Beheer. Hun website is www.blm.gov.

Burn (Branden, Bakken)
Deze termen worden in de volksmond gebruikt om het beschrijven van een CD-recordable aan te geven. Gedurende het "branden" van een CD barndt de laser miniscule putjes in de CD.

Burn in / Burn in test
Vroeger werd deze uitdrukking gebruikt met betrekking tot het inbranden van beeldschermen. Als een beeldscherm te lang dezelfde informatie weergaf, bleef deze informatie lang of zelfs permanent zichtbaar. Als oplossing werden daarom screen savers bedacht. Tegenwoordig refereert het ook aan tests waarbij wordt gekeken hoe lang het duurt voor iets het begeeft.

Bus muis
Een muis die gebruikt maakt van een 6-pins connector (PS/2) inplaats van een serieel stekker. Dit hoeft niet perse een PS/2 stekker te zijn maar kan ook een fabrikant specifieke bus-stekker zijn.

Byte
Groepje (octet) van 8 bits. Een dergelijk groep als geheel kan een waarde tussen de 0 en de 255 aannemen (dus 256 verschillende waarden).


We vonden 70 record(s).

 

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages