Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
34.239.158.223
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

Welkom bij onze Woordenlijst.

Hier kun je de betekenis zoeken van veel gebruikte woorden en uitdrukking uit de computer wereld.

Vul hieronder het woord of een deel van het woord in en klik op "Zoeken".

Zoek: Klik hier om de zoekopdracht te starten.

You can also take a look at all the words starting with a particular character, select one below:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We zoeken woorden die nog niet in de lijst staan, mail ons dus woorden die je hier niet kunt vinden en ik zal proberen de uitleg voor je op te snorren. Woorden die in lijst ontbreken die je wel kent mag je natuurlijk mailen (Engels mag, Nederlands ook).

Woorden die beginnen met "C" ...

Glossary ...


C
Een programmeertaal welke eind 70'er jaren ontwikkeld is t.b.v. de ontwikkeling van UNIX operating systemen. UNIX/LINUX is bijna geheel in C ontwikkeld. C laat veel ruimte voor de programmeur waardoor erg snelle applicaties te bouwen zijn. Opvolgers: C++ en C#.

C#
Een object-georienteerde variant van C/C++ ontwikkeld door Microsoft om samen te werken met de .NET technologie.

C++
Uitbreiding op de C standaard, ter ondersteuning van object georienteerd programmeren. Zie ook C.

C/N (Carrier to Noise ratio)
De C/N geeft de kwaliteit van ontvangst aan en wordt vaak bij satellite ontvangst gebruikt. We willen daarbij een zo hoog mogelijke waarde hebben, dus Carries (signaal) zo hoog mogelijk en Noise (storingen/ruis) zo laag mogelijk. Voor digitale satelliet is minimaal 9dB nodig, voor analoog minimaal 12dB.

C2D bestand
Een C2D bestand is een image van een CDRom welke met ISOBuster gebrandt kan worden (http://www.smart-projects.net). Er wordt beweerd dat WinOnCD dit formaat ook zou kunnen branden (http://www.roxio.com).

CAB file (Cabinet file)
Dit zijn bestanden met de extensie .CAB, welke door Microsoft gebruikt wordt voor het maken van installatie bestanden voor o.a. Windows zelf. Oorsponkelijk bedoeld om precies op 1 disk (1,44 Mb) te passen. In een DOS venster kun je deze bestanden uitpakken met het EXPAND commando.

Cache
Over het algemeen een klein stukje extreem snel geheugen dat tussen processor en het grote (langzamere) geheugen zit t.b.v. snelheidsverbetering. Het slaat een brug tussen langzame componten en snelle componenten.

Cache
Refereert naar een locatie waar tijdelijke of veel gebruikte data wordt opgeslagen.

CAD
Computer Aided Design. Ontwerpen van producten m.b.v. de computer, b.v. een design tekenen op de computer m.b.v. AutoCAD.

CAD/CAM
Een productie proces waarbij zowel design als productie uitgevoerd worden m.b.v. de computer. Vaak zijn beide systemen gekoppeld waardoor efficiency erg hoog is.

CAM
1. Computer Aided Manufacturing. Het samenstellen van producten m.b.v. de computer, b.v. d.m.v. robots. 2. Decoder kaart voor satelliet uitzendingen. Zie ook CI (Common Interface).

Cam (video)
Een CAM is een opname van een bioscoop film m.b.v. een gewone camcorder. Dit resulteerd in een film van zeer slechte kwaliteit. Niet alleen is het beeld slecht maar ook het geluid is zeer slecht te volgen. Soms worden deze films ten onrechte Screeners genoemd.

Capacitor (Condensator)
Dit is een electronica component, welke electrische lading opslaat en weer los laat. De opslag vindt plaats tussen twee geleidende plaatjes. De capaciteit wordt uitgedrukt in Farads. Als je ooit een radio of computer hebt geopend, dan zie je van die kleine blauwe cilinders staan - dat zijn condensators. Ze bestaan in meerdere vormen en kleuren. Vaak worden ze gebruikt om storingen in electrische stromen op te vangen en weg te filteren.

CAPI ((ISDN Common Application Program Interface)
CAPI is een algemene interface om ISDN apparatuur universeel aan te spreken indien ze verbonden zijn met jouw PC, meestal dus een ISDN adapter of ISDN modem. Op het moment van schrijven kennen we 2 versies; 1.1 (oud) en 2.0 (meest gebruikt). Deze interface, bedacht door een duits bedrijf, wordt benaderd via de CAPI2032.DLL die in de C:WindowsSystem directory staat.

CAPTCHA
Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Oftewel, een methode of techniek voor de computer om onderscheid te maken tussen een geautomatiseerd proces of een werkelijk persoon. Vaak gebruikt om te voorkomen dat spammers forums en gastenboeken vullen met hun rommel. Je ziet het over het algemeen als een kleine grafische afbeelding met letters en/of nummers welke de gebruiker opnieuw moet intypen als bevestiging.

Cardbus
Een 32-bits PCMCIA kaart aansluiting (laptop). Standaard waren de PCMCIA slots maar 16 bit, wat problemen leverde voor snellere toepassingen zoals 100 Mbit netwerk en SCSI kaarten. Zie ook PCMCIA.

CAS (Column Address Strobe)
CASx betekend dat het 'x' klok pulsen kost om een bepaalde geheugen adres te benaderen. CAS 2 geheugen is daarom sneller (maar ook duurder) als CAS 3 geheugen. Soms kun je de CAS latency in de BIOS instellen.

CAS en CAS Latency
Column Access Strobe - Cas Latency is een indicatie hoe snel geheugen het tweede deel van een lees/schrijf handeling voor geheugen kan afhandelen. CAS 2 onderdelen kunnen dit in 2/10th deel van de hele handeling uitvoeren. Bij CAS 3 duurt dit 3/10th van de handeling (dus langzamer). Bepaalde systemen (meestal snelle systemen zoals bij een AMD Athlon) werken niet met het langzame CAS 3 geheugen. Voor deze systemen heb je dus het snellere CAS2 geheugen nodig. Detail: CAS Latency is een getal, afgeleid van de ratio - geheel getal, naar boven afgerond - tussen column access tijd en de klok cycle tijd. Berekend door de column access tijd, te delen door de klok frequentie.

Case Mod(ding)
Case Modding is de bezigheid waarbij men een kast, van b.v. een PC, veranderd. Dit gebeurt meestal niet vanwege enige technische verbetering. Meestal wordt dit gedaan om de kast mooier of interessanter te laten lijken. Zo zijn er mensen die er een raampje inbouwen, en er soms ook licht effecten inbouwen. Er zijn ook extremere voorbeelden te vinden op het Internet waarbij men van een krat bier of een motorblok een PC kast gemaakt heeft.

CAT3
Koper kabel specificatie waarover men tot een snelheid van 10 Mbps data kan sturen.

CAT4
Koper kabel specificatie waarover men tot een snelheid van 16 Mbps data kan sturen.

CAT5
Koper kabel specificatie waarover men tot een snelheid van 100 Mbps data kan sturen.

CATV / CAI
Cable Televion / Centrale Antenne Inrichting. Hierbij worden TV en Radio signaal over de kabel aangeboden.

CAV
Constant Angular Velocity - bij een schijf die draaid met constante snelheid veranderd de leessnelheid naarmate men verder naar de buitenste rand van het medium gaat. Een CD-rom speler leest b.v. 12 speed in het midden en 20 speed aan de buitenste rand. De data lees snelheid wordt dus hoger naarmate men verder naar de buitenkant van de disk gaat. Zie ook CLV en ZCLV.

CBR
Constant (or Continuous) Bit Rate. Algemene term voor data verkeer met een constante snelheid. Tegenhanger is VBR (Variable Bit Rate).

CC (Carbon Copy)
Dit is een veld bij e-mail welke je gebruikt om iemand een kopie te sturen van een mail die je naar anderen stuurt. B.v. een mail die je naar een aantal leden van je team stuurt, met een CC naar jouw baas zodat die weet wat er gaande is en zodat hij weet dat deze informatie voor hem alleen ter kennis geving is. Let wel op: iedereen die deze mail ontvangt ziet wie er in het TO en het CC veld staan. Als dat niet de bedoeling is, of als deze lijst erg lang is, gebruik dan het BCC veld.

CCD (Charge Coupled Device)
Lichtgevoelige CCD's worden tegenwoordig in camera's (foto en film) en scanners gebruikt om beeld te registreren. Eigenlijk het "opneem" element in de camera die het beeld (analoog) omzet in digitale data.

CCITT
Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony. Oude naam voor ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunications Standards Sector), een wereldwijde organisatie die vooral als doel heeft om standaarden vast te leggen op het gebied van Telecommunicatie.

CD-R (CD-Recordable)
Dit is een type CD-Rom die eenmalig beschreven kan worden met data, muziek en/of video.

CD-ReWriter
Een randappartaat waarmee je niet alleen CD-ROM's kunt lezen, maar waarmee je ook zelf CD-R(ecordables) kunt beschrijven als ReWritables. Meermalen opneembare cd's dus.

CD-RW (CD-ReWriteable)
Dit is een CD-Rom die je niet alleen kunt lezen of schrijven, maar ook kunt wissen voor hergebruik. Zie ook CDR.

CDMA
Code Division Multiple Access. Techniek om het spectrum van radio-transmissie te delen met meerdere gebruikers, zodat elke gebruiker een eigen communicatie-kanaal heeft, en dat de beschikbare golflengtes zo efficient mogelijk worden benut. CDMA wordt gebruikt, met name in Aziatische landen, voor mobiele telefonie. De belangrijkste alternatieve techniek is TDMA.

CDROM (Compact Disc Read Only Memory)
Alleen-lezen media waarop men ongeveer 650 Mb aan computer data kan plaatsen. Intussen een van de meest gebruikte vormen van software distributie. Het formaat van de informatie op een CDRom is duidelijk anders als het formaat waarmee muziek op CD's gezet worden.

Centropy (CTP)
Centropy (CTP), opgericht in January 1999, staat bekend als een van de zogenaamde warez groepen die zich specialiseerd op het illegaal beschikbaar maken van films. Met name hun 0-day en negative-day publicaties zijn berucht. De kwaliteit is niet een vast staand feit bij deze mannen, het kan DVD, CAM, etc kwaliteit zijn.

CERN
Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire - In het nederlands "Europese commissie voor Nucleair Onderzoek". CERN is de bron van het onstaan van het WWW zoals we dat vandaag kennen. In 1990 bedacht Tim Berners-Lee een concept - het Web - om gemakkelijker door informatie te kunnen spitten. Berners-Lee en Robert Cailliau hebben vervolgens de eerste web-server en een browsers gemaakt op het NeXTStep platform. Zij hebben ook de termen URL, HTTP en HTML bedacht.

CF
Compact Flashcard - Een 50-pin tellende connector standaard voor PDA's, digitale camera's, MP3 spelers, etc. Doel was het bieden van PCMCIA functionaliteit in een kleiner formaat. Intussen bestaat er ook CF+.

CFM (Cubic Feet per Minute)
Maat voor het meten van luchtverplaatsing door b.v. ventilatoren. Hoe hoger de CFM, hoe beter de koeling.

CGA (Computer Graphics Adapter)
Een voorloper van de (S)VGA kaart, uit het DOS-tijdperk. De resolutie van CGA is 160x100, 320x200, en 640x200 punten. Zie ook (S)VGA en EGA.

CGI (Common Gateway Interface)
Een scripting interface zodat men programma's/scripts op een webserver kan laten lopen. Zie ook ASP.

channel (kanaal)
De term "channel" (kanaal) wordt vaak door elkaar gebruikt met de term transponder. Als je het echter previes bekijkt zijn beiden niet hetzelfde. Kanaal refereert meer naar het absolute frequentie bereik waarin de transponder werkt (b.v. 11 GHz +/- 18 MHz), in tegenstelling tot het verserkingsproces ansich. Een kanaal wordt normaal aangegeven met de midden frequentie van de beschikbare bandbreedte voor dit kanaal.

Character
Een enkele teken, letter, nummer of symbool. Zie ook ASCII.

Chat
In computer termen is dit het synchroon uitwisselen van getypte informatie, welke door 2 of meer mensen gelezen kan worden over een netwerk. Babbelen dus, maar dan met een toestenboard een een scherm.

Checksum
Dit is een waarde de berekend wordt over een hoeveelheid informatie, welke vaak meegestuurd wordt met deze informatie. Zo kan de ontvangende partij ook een checksum berekenen. Als beiden niet overeenkomen, dan weet de ontvanger dat er iets is fout gegaan. Checksums worden gebruik bij bijna alle vormen van data opslag en data transport zoals Internet, CD's, diskette's, etc.

Chipset
Dit is een groepje chips, die gezamelijk de functionaliteit van een moederboard aansturen en waarmaken. De specificaties van een chipset geven aan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

CHS
Cylinder Head Sector. Een combinatie van drie cijfers die de plaats van een informatieblok op een harde schijf aanduidt.

CI (Common Interface)
De CI is ontwikkeld voor satelliet ontvangers. Hierbij moet een zogenaamde CAM in het CI slot gestoken worden. Een CAM ziet er uit alsof het een PCMCIA kaart is zoals we die zien in laptops. In deze CAM kaart kan en smartcard gestoken worden waarop de abonnement gegevens te vinden zijn voor de uitzendingen waarvoor men betaald. De CAM bevat hard- en software om de data van de uitzendingen te decoderen naar beeld en geluid.

CISC (Complex Instruction Set Computer)
Intel x86 processoren zijn van het type CISC, door de complexiteit van de standaard instructies die in de chip aan te roepen zijn. RISC is een alternatief hiervoor, die met een zeer beperkte instructie set uit de voeten kan. Bepaalde concurrenten van Intel, zoals Cyrix en AMD, gebruiken RISC processoren.

City-ring
Term die meestal duidt op een glasvezel-infrastructuur in een stedelijke omgeving, bedoeld om hoogwaardige telecommunicatie-diensten te bieden.

Class A IP
Dit is de groep IP adressen waarbij alleen het eerste nummer vast staat. Dus een IP adres van de vorm A.B.C.D heeft dan de waarde A vast staan. De waarden voor B, C en D kunnen varieren van 0 tot 255 (0 en 255 tellen zelf niet mee). Hierdoor zijn er ongeveer 16,8 miljoen combinaties mogelijk.

Class B IP
Dit is de groep IP adressen waarbij alleen de eerste twee nummers vast staan. Dus een IP adres van de vorm A.B.C.D heeft dan de waarde A en B vast staan. De waarden voor C en D kunnen varieren van 0 tot 255 (0 en 255 tellen zelf niet mee). Hierdoor zijn er ongeveer 65.000 combinaties mogelijk.

Class C IP
Dit is de groep IP adressen waarbij alleen het laatste nummer kan varieren. Dus een IP adres van de vorm A.B.C.D heeft dan de waarde A, B en C vast staan. De waarde voor D kunnen varieren van 0 tot 255 (0 en 255 tellen zelf niet mee). Hierdoor zijn er ongeveer 255 combinaties mogelijk.

CLI / CLIP / CLIR
Calling Line Identity. CLI is het telefoonnummer van de A-abonnee, dus van degene die opbelt. Dit telefoonnummer kan worden gepresenteerd op het scherm van de telefoon (of PC) van de B-abonnee, dus degene die opgebeld wordt. Men noemt dat CLIP (Calling Line Identification Presentation). CLIP is een (toekomstige) aanvullende dienst in telefonie-netwerken en ISDN. Vanwege pivacy redenen kan men ook besluiten om CLIP uit te schakelen; dat wordt CLIR genoem (Calling Line Identification restriction).

Clip Art
Afbeeldingen, die zonder copyright problemen (ik kan dat niet garanderen!) gebruikt mogen worden voor de opmaak van documenten, afbeeldingen en websites. Www.eyewire.com en images.google.com zijn twee plaatsen waar ik meestal mijn clipart haal.

CloneCD
Programma voor het branden van CD's, met een sterke focus op het kopieren van beveiligde CD's. Zie de Elaborate bytes website voor meer details.

Clusteren / Clustering
Clusteren is een opkomende techniek waarbij 2 of meer computers functioneren alsof ze 1 computers zijn. Hierbij wordt de werk belasting verdeelt (load balancing) over de PC's in het cluster. Hierdoor heeft men niet alleen de beschikking over een sneller "PC" maar daarnaast is fout tolerantie hoger en dus de bedrijfszekerheod hoger.

CLV
Constant Lineair Velocity - Voor diskdrives, wil dit zeggen dat de lees-snelheid constant blijft, ongeacht van de positie op de disk. Hiervoor moet de draai-snelheid van de disk aangepast worden aan de positie van de kop. Als deze in het midden staat moet de disk sneller draaien en als de kop aan de buitenste rand staat, moet de disk langzamer draaien. Zie ook CAV.

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)
Vaak wordt hier (niet helemaal terrecht) mee bedoelt de instellingen van de BIOS. In werkelijkheid is CMOS een chip fabricage type. Deze CMOS chips verbruiken bijzonder weinig stroom, waardoor een enkel batterijtje de gegevens al kan vast houden.

CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Black)
Kleuren schema zoals deze door drukkers en printers gehanteerd wordt. Dit is dus NIET hetzelfde als RGB. De manier van kleuren mengen is duidelijk anders en moeilijk om te zetten.

Coax kabel
Oorsponkelijk bedoeld voor kabel televisie. Later werd het ook voor Ethernet gebruikt (10Base2 / BNC). Het bestaat uit een koperdraad omhult door plastic met daaromheen een koper (zilverpapier achtig, of gevlochten) afscherming, en daaroverheen een kunstof coating.

COBOL (COmmon Business-Oriented Language)
In de 70-er jaren was dit een populaire taal voor financiele applicaties. Na een dieptepunt lijkt het erop dat men Cobol in een nieuwe variant weer leven wil inblazen in de variant Cobol 2000.

CODEC
Codeer/Decodeer en/of Comprimeer/Decomprimeer software. Codecs gebruiken een standaard interface voor coderen/decoderen waardoor ze gemakkelijk te grbuiken zijn bij andere applicaties die dit ondersteunen. Je kunt het zien als een soort plug-ins. Bijvoorbeeld maakt een MP3 codec het mogelijk dat je met de Windows Media Player MP3'tjes kunt afspelen.

Cold Restar
Een herstart van de computer waarbij deze daadwerkelijk uit gaat, b.v. door een hardware reset of door daadwerkelijk de computer uit te zetten en weer opnieuw te starten. Zie Hardware Reset.

COM Porrt
Een verkorting van communicatie poort, wat over het algemeen refereert naar de serieel poort.

COM-Poort
Communicatie-poorten, wordt ook wel een seriele poort of RS232 genoemd. Vaak gebruikt voor modems en bijvoorbeeld organizers.

Command Prompt
Alles waar een knipperend blokje staat te wachten op jouw invoer, heet een Command Prompt. Veelal wordt er specifiek een DOS prompt mee bedoelt.

Compile (Compileer)
Omzetten van code, vaak inclusief optimalisatie etc, naar machinetaal. Hierdoor kan dit product zonder de ontwikkelomgeving gebruikt worden. Het resultaat is sneller als dan wanneer men een interpreter gebruikt (die steeds stap-voor-stap gedurende de afloop van het programma, de code omzet naar machinetaal).

Compiler
Een compiler vertaalt een computer programma van de ene taal naar de andere. B.v. C naar Assembly. Veelal dus een vertaling naar een lagere taal (dichter bij de machine dus). Het resultaat van een compiler kan dus b.v. een programma zijn wat direct onder Windows kan werken zonder extra hulpmiddelen.

Composiet Video
Beeld in - of uitgang waarbij alle elementen rood, groen en blauw en het beeld synchronisatie signalen van het beeld gezamenlijk worden verzonden.

Compressie
Proces waarbij een informatiestroom wordt gecodeerd in een kleiner aantal bits, zodat minder beslag wordt gelegd op de capaciteit van het netwerk of op opslag media. Bekende voorbeelden van compressie: MP3 (met verlies) en ZIP (zonder verlies).

Convergentie (Convergence)
De mogelijkheid om de 3 electronen bundels (rood, groen en blauw) van een beelscherm (zie CRT) te mikken op 1 punt om zo een enkele, volledig witte, punt zichtbaar te maken op het scherm. Als de convergentie niet helemaal zuiver staat afgesteld, dan zien je een soort schaduw (vaak blauw of rood) naast witte vlakken. Sommige monitoren kunnen dit corrigeren, andere weer niet. Oudere TV's hebben dit verschijnsel relatief vaak.

Convert / Conversie
Omzetten. Bijvoorbeeld een bestandsformaat omzetten, of een signaal omzetten van het ene formaat in het andere.

Cookie
Een website stuurt een cookie naar jouw browser, zodat bepaalde specifieke instellingen en/of gegevens op jouw PC opgeslagen kunnen worden (b.v. gebruikersnaam en voorkeuren). Zoek op de harddisk van je PC eens naar het bestand "cookie.txt".

Core / Core Memory
In de UNIX wereld refereert dit naar het geheugen van het systeem. Oorspronkelijk komt dit van het feit dat vroeger geheugen bestond uit ferriet ringetjes (1 ring = 1 bit) met een aantal koperdraad wikkelingen eromheen.

Core Dump
Onder UNIX, als een programma vastloopt of crashed, wordt er een zogenaamde core dump gemaakt. In die core dump staat een kopie van het geheugen op het moment van de crash zodat de programmeur kan achterhalen waar iets fout is gegaan. Zie ook Core Memory.

CPS (Characters Per Second)
De hoeveelheid tekens per seconde die een printer per seconde op papier kan zetten. Deze term werd vroeger met name gebruikt voor dot matrix printers en daisy wheel printers. Tegenwoordig wordt de snelheid van een printer aangegeven in PPM (Pagina's Per Minuut).

CPU (Central Processing Unit)
Je kunt de CPU zien als het brein van jouw computer (niet dat dit intelligentie suggereerd, maar goed). De meeste mensen denken bij CPU's aan Intel (Pentium, StrongARM), AMD (Athlon/Duron), Motorola (68xxx, PowerPC), of IBM (also PowerPC). In het Nederlands ook wel CVE genoemd (Centrale Verwekings Eenheid).

Cracker
Algemene term voor een hacker met slechte bedoelingen. Crackers hebben als kenmerk dat ze bewust schade aanrichten, kopieer beveiligingen omzeilen, etc. alles met als doel er zelf beter van te worden door (met name financieel). Crackers worden door Hackers gezien als een minder geschoolde groep mensen die niet instaat zijn zelf iets te creeeren en daarom het werk van anderen stelen en/of misbruiken.

Craddle
Een Craddle, engels voor wieg, is een soort docking station voor kleinere apparaten. Een craddle heeft vaak tot doel het kleinere apparaat, b.v. een organizer of foto camera, aan te sluiten op een PC of een Macintosh t.b.v. data overdracht. Soms biedt de craddle ook de moeglijkheid de accu's van een dergelijk klein apparaat op te laden. Zie ook Docking Station.

CRC (Cyclic Redundancy Check)
Dit is een test procedure om te zien of de ontvangen data foutloos zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Checksum.

CRM (Customer Relationship Management)
Refereert naar software die in (grote) bedrijven gebruikt wordt om gegevens van hun klanten in bij te houden. Zo kunen ze bijhouden wanneer ze de klant gebeled hebben, een fax hebben gestuurd, wat er toen besproken is, wat voor soort bedrijf het is, etc etc. Zo kan men een beter analyse maken en beter inspelen op de behoefte van de klant.

Cron
Een programma onder Linux/UNIX die bepaalde taken op vooraf ingestelde tijden of intervallen bepaalde taken uitvoert.

Cross-post(ing)
De actie waarbij men dezelfde vraag in meerdere forums (op dezelfde website) stelt. Dit wordt over het algemeen niet gewaardeerd.

CrossFire
Een techniek van ATI/AMD waarmee 2 (PCIE) videokaarten samen kunnen werken in een computer en daarmee een bijna (!) dubbele prestatie leveren voor wat 3D performance betreft. Zie ook SLI (nVidia).

Crossover Cable of Cross-kabel
Dit refereert naar een Ethernet kabel met RJ-45 stekkers waarbij in het midden, 4 van de 8 kabels verwisseld zijn. Hiermee kun je twee PC's direct aan elkaar koppelen zonder de noodzaak van een hub of switch. Deze kabels worden ook vaak gebruikt om hubs, switches en routers door te lussen. Zie ook 10BaseT en 100BaseT.

CRT (Cathode Ray Tube)
Beeldbuis zoals je die in een TV of monitor ziet. Een straal van electronen wordt op een fosfor laag geschoten waardoor deze op dat puntje oplicht. Alternatieve technieken zullen in de nabije toekomst de plaats van de CRT innemen, met name de verschillende LCD technieken bieden zuinigere en mooiere beelden.

Cryptography (crypto)
De wetenschap/studie van het versleutelen en ontsleutelen. (decryptie en encryptie)

CSLE (Cabel Select)
Een poging plug and play in te voeren voor de ATA/IDE interface. Hierbij zet je alle drives op CSEL, waarna configuratie t.b.v. Master/Slave bepaling automatisch gebeurt. Helaas gaat dit niet altijd goed.

CSS (Cascading Style Sheets)
CSS wordt gebruikt om bepaalde stijl elementen van een webpagina of meerdere webpagina's te definieren. Zo kan men bepalen dat er een bepaalde stijl komt die gebruik maakt van het lettertype Arial, grootte 2. CSS is dus ook bruikbaar voor meerdere pagina's waardoor consequent dezelfde stijl gehanteerd kan worden zonder al te veel handeling. De meeste browsers ondersteunen CSS.

CSS (Content Scrambling System)
Informatie versleutelingssysteem. Deze methode wordt gebruikt om de inhoud van DVD's te versleutelen zodat deze niet afgespeeld kunnen worden op DVD spelers die daarvoor geen licenties hebben betaald. Daarnaast een bescherming om te voorkomen dat DVD's te kopieren zijn. CSS is een combinatie van verschillende technologien zoals MacroVision, DVD Regio controle, encryptie etc. Een nadeel van de vereiste licenties is dat er lange tijd geen software voor het Linux platvorm bestond, en dus ontstond het programma DeCSS.

CSTN
Color Super-Twist Nematic - een vorm van LCD (Liquid Crystal Display) beeldscherm(pje) voor elctronica. Elke punt in een CSTN display bestaat uit 3 aparte punten voor Rood / Groen / Blauw, welke elk apart gestuurd worden door een controller chip. Een 320 bij 240 pixel CSTN display heeft dus eigenlijk 960 bij 240 individuele puntjes.

CSV (Comma Separated Values)
Een bestandsformaat waarbij data (fields) gescheiden wordt door komma's en iedere regel (record) eindigd met een carriage return.

CT2
Cordless Telecommunications 2. Digitale standaard voor draadloze telefonie. Het systeem is vergelijkbaar met DECT, maar DECT biedt meer mogelijkheden.

CTRL (Control Toets)
CTRL is een toets op het toestenbord, welke soortgelijk als SHIFT en ALT, zorgt voor de weergave van alternatieve tekens of functies.

Curbstoning
Een farude techniek waarbij een iemand zich voor doet als een prive persoon, terwijl hij/zij in werkelijkheid een zaak heeft. Vaak worden producten met (verborgen) gebreken op die manier verkocht waarbij de verkoper het gedoe met problemen rond het product makkelijk kan afwinpelen - terwijl voor deze rommel dus wel goed geld gevangen werd.

Cursor
Vaak een knipperend (liggend) streepje of blokje op het computer scherm welke aangeeft op welke positie in het scherm je nu werkt. Tegenwoordig wordt het pijltje van de muis ook vaak cursor genoemd - heet geeft aan waar je op het scherm bent.

CVBS
Color-Video-Blanking-Synchronisation. We noemen dit ook wel composiet video. Deze techniek maakt het mogelijk over 1 enkele draad al de benodigde informatie voor video te transporteren. Op veel TV's, Videorecorders en sommige PC's, zie je een gele tulp stekker, dit is het CVBS signaal. Ook SCART bevat dit signaal op 1 van de pinnen.

CVL
Constant Linear Velocity is een manier waarbij informatie op een disk, bv een CD, geshreven wordt waarbij de omwentel snelheid van de disk hoger is in het midden van de disk, in vergelijking met de omwentel snelheid aan de uitersten van de disk (buitenkant zeg maar). Hierdoor is de data lees snelheid constant.

Cyberspace
Term welke refereert naar het Internet.

Cyborg
Refereert naar een persoon, deels mens en deels machine.

CYMK (Cyan-Magenta-Yellow-Black)
Of te wel: Cyaan, Magenta, Geel en Zwart. Dit is een alternatief kleurenschema voor het mengen van kleuren. CYMK wordt hoofdzakelijk in de drukwereld (drukkers, printers, etc.) gebruikt. Het combineren van Cyaan, Magenta en Geel produceert praktisch zwart. Aangezien de kwaliteit van deze zwart niet 100% is, wordt er nog seperaat puur zwart toegevoegd. Dit is een zogenaamd substractief kleurenmodel. Dit wil zeggen, kleuren worden verwijderd. Als voorbeeld: als je van de 'kleur' wit, rood aftrekt, hou je groen en blauw over. Je houdt dan cyaan over. Als je alle kleuren van wit aftreks (CYM) dan houdt je zwart over. Zie ook RGB.


We vonden 100 record(s).

 

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages