Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
34.239.158.223
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

Welkom bij onze Woordenlijst.

Hier kun je de betekenis zoeken van veel gebruikte woorden en uitdrukking uit de computer wereld.

Vul hieronder het woord of een deel van het woord in en klik op "Zoeken".

Zoek: Klik hier om de zoekopdracht te starten.

You can also take a look at all the words starting with a particular character, select one below:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We zoeken woorden die nog niet in de lijst staan, mail ons dus woorden die je hier niet kunt vinden en ik zal proberen de uitleg voor je op te snorren. Woorden die in lijst ontbreken die je wel kent mag je natuurlijk mailen (Engels mag, Nederlands ook).

Woorden die beginnen met "N" ...

Glossary ...


n-Tuple
Een wiskundige term voor een oneindig aantal series, bestaande uit n-termen (waarbij n=1, 2,? etc). Bijvoorbeeld de set {1, 2, 3, 4} is een 4-tuple, de set {Hans, Frank} is 2-tuple. Er is dus in deze sets een n aantal elementen in een bepaalde volgorde.

N-Way
Een methode voor ondersteuning van meerdere processoren die ieder hun eigen taken uitvoeren zonder dat er speciale software aanpassingen nodig zijn. Dit wijkt af van SMP waarbij 1 taak over meerdere processoren kan lopen, en dus alle processoren samen moeten werken. Voor SMP is een speciale software versie nodig die dit ook ondersteund. De "N" staat voor ieder nummer groter als 1, wat aangeeft hoeveel processoren er in het systeem zitten.

Nagware
Dit is shareware software die tussendoor een scherm of een dialoog laten zien met een melding zonder enige waarde waarbij de gebruiker op OK moet klikken of een bepaalde tijd moet wachten voor hij weer verder kan werken. Deze meldingen worden gedeactiveerd zodra je de registratie kosten betaald hebt.

NAK (Negative AcKnowledgment)
Dit is het tegenovergestelde van een ACK. Dit is tevens in de (computer) volksmond dat je het ergens niet mee eens bent. Dit is tevens het 21ste in de ASCII karakterstabel.

Name Resolution
Name Resolution is het proces waarbij een DNS of WINS server probeert bij een naam van een server of PC, het bijbehorende IP-adres te vinden. Dit is nodig om contact met de betreffende PC te vinden. Bijvoorbeeld: als we http://www.weethet.nl willen bereiken, dan moet de DNS of WINS server zoeken welk IP adres deze webserver heeft.

Nanometer
Dit is 1 miljardste moeter, dus 1/1.000.000.000 meter. Zie ook Micron.

Nanosecond (ns)
Dit is 1 miljardste seconde, vaak gebruikt om de snelheid van geheugenchips aan te geven.

Nanotechnology
De zinvolle manupilatie van materie op een atomair niveau zodat deze materie een bepaalde taak uitvoert.

Napster
De meest bekende bestanden uitwissel software / bedrijf op het Internet. De Napster software staat je toe verbinding te leggen met een server en andere Napster gebruikers, met als doel MP3 bestanden (maar ook andere) te downloaden. De populariteit werd verstoord nadat verschillende rechtzaken (RIAA) er een einde aan hebben proberen te maken. Napster - en soortgelijken - is namelijk een ideale techniek om illegaal muziek, films en programma's uit te wisselen.

Narrow SCSI
Dit is de oorspronkelijke vorm van SCSI, gebruik makende van 50 pinnen, met een snelheid van 5 Mbps. Zie ook Wide SCSI. Narrow SCSI apparaten worden tegenwoordig gekenmerkt door een "N" in het productnummer.

NAS (Network Attached Storage)
Refereert naar een speciaal apparaat dat dienst doet als harddisk die in een netwerk hangt. NAS heeft veelal 1 of meer harddisks in een kastje ingebouwd met daarbij een kleine computer met een speciaal operating systeem, zodat het geheel relatief goedkoop is. Hierdoor wordt het geheel goedkoop en eenvoudig schaalbaar.

NAT
Network Address Translator - Je kunt hierdoor verbinding maken met het Internet, ook al heb je maar 1 IP-adres en toch meerdere computers. Voor het Internet lijkt het alsof ze met 1 pc te maken hebben. De truuk is dat NAT de pakketjes van en naar het Inte

NAT (Network Address Translation)
Een methode die veel routers/ISP's gebruiken om meer IP adressen te kunnen gebruiken als dat ze werkelijk ter beschikking hebben. De meest eenvoudige vorm is bij thuis gebruik als je meerdere computers (dus meerdere IP-adressen) aan 1 Internet aansluiting hangt (dat is dus slechts 1 IP adres!).

Natural language (Natuurlijk taal)
Refereert naar de taal zoals mensen die gebruiken, dit in tegenstelling tot computer talen.

NC
Network Computer. Computer die is geoptimaliseerd voor Internet-toepassingen. Het bevat bijvoorbeeld geen harddisk, en is daarom goedkoper dan een PC. Oorspronkelijk een idee van Sun - maar tot dusver niet succesvol.

NDIS (Network Driver Interface Specification)
Specificatie ontwikkeld door Microsoft waarmee het eenvoudiger moet worden om meerdere protocollen met een netwerkkaart te laten werken, zonder dat men details hoeft te weten over het type en merk netwerkkaart. Voorheen moest men, wilde men een ander protocol gebruiken, eerst het huidige protocol deactiveren en daarna weer het nieuweactiveren. Met NDIS hoeft dit niet meer, meerdere protocollen kunnen vreedzaam naast elkaar gebruikt worden.

Nerd
Een term uit de 80-er jaren, waarmee een intelligent persoon bedoelt wordt die een gebrek heeft aan sociale vaardigheden. Door de negatieve klank is men later de term "geek" gaan gebruiken om aan te geven dat men over computer-fanatiekelingen spreekt.

Nero
Refereert meestal naar het programma Nero voor het branden van CD en/of DVD's van de firma Ahead. Dit is een van de meest veelzijdige en stabiele CD programma's die ik ken. Echter voor het kopieren van beveiligde CD's kun je beter CloneCD gebruiken.

NetBEUI (Net BIOS Extended User Interface)
Protocol waarmee computers communiceren. Soort taal zodat ze allebei begrijpen waar het over gaat. Is bedoeld voor bestandsoverdracht, maar verouderd en gepaseerd door andere even goed bruikbare protocollen.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)
Netwerktransport protocol, ontwikkeld door IBM in 1985, voor kleine netwerken. De basis hiervoor is het gebruik van NetBIOS. NetBEUI is vergelijkbaar met TCP/IP en IPX/SPX. NetBEUI is zeer efficient voor kleine netwerken, maar kan helaas niet gerouteerd worden, bovendien verstopt het netwerk als je meer als 20 machines aan dit netwerk hebt hangen.

Netiquette (Internet Etiquette)
De formele gedragscode die de meeste mensen (zouden moeten) volgen als ze zich op het Internet begeven. Hierbij staan regels hoe men zich dient te gedragen (dus niet schelden enzo), hoe men mailtjes moet schrijven (niet alles in hoofdletters, etc), etc etc. Je HOEFT de netiquette niet te volgen, maar als je het wel doet, zul je merken dat andere mensen een stuk bereidwilliger zijn je te helpen.

NetWare
Een netwerk operating systeem ontwikkeld door Novell. Van oorsprong gebruikt Netware alleen het IPX/SPX protocol, maar sinds versie 4, is TCP/IP het standaard protocol naast IPX/SPX.

Netwerk subnet masker
Network (subnet) masker wordt gebruikt om een groep IP-adressen bij elkaar te zetten. Zo kun je per netwerk segment gaan werken. Bijvoorbeeld, het masker 255.255.255.0 maakt een groep van 254 IP-adressen. Bij ip-adres 192.168.1.1, dan kan men 192.168.1.0

Netwerkomgeving
Onderdeel van Windows waar je je eigen netwerk kunt bekijken.

Network (Netwerk)
Een groep computers die aan elkaar gekoppeld zijn, zodat ze onderling gegevens kunnen uitwisselen. Hiervoor moeten wel de juiste voorzieningen getroffen worden zowel in hardware (netwerkkaart en kabels) als software (protocol ondersteuning, etc).

Newsbin Pro
Newsbin Pro is een programma welke je helpt om bestanden te downloaden uit usenet nieuwsgroepen. Het regelt het downloaden, decoderen en samenvoegen van meerdere kleine bestandjes tot een groot bestand indien nodig (b.v. een film). Voor meer informatie bezoek je de website van Newsbin Pro: http://www.newsbin.com/

Newsgroups (Nieuwsgroepen)
Zie Usenet newsgroups.

NFS (Network File System)
Dit is een gedistribueerd type filesysteem, waarbij NFS server toegang kunnen geven aan het filesysteem van de serverm, aan clients op het netwerk (TCP/IP). Oorspronkelijk komt NFS van Sun Microsystems.

Nibble
Eenheid voor dataomvang, gelijk aan 4 bits.

NIC (Network Interface Card)
Of te wel een netwerkkaart zoals die in jouw PC of laptop zit.

Nigerian Scam
Nigeriaanse-scam, zie ook Advance-fee fraud.

NLX
Dit is een formaat voor moederborden. NLX lijkt op de ATX form factor, echter de insteekkaarten worden niet haaks op het moederboard gestoken, maar (dmv een adaptertje) horizontaal boven het moederboard gezet. Zie ook LPX.

NMT
Nordic Mobile Telephone. Analoog cellulair systeem voor mobiel telefonie. GSM kan worden beschouwd als het digitale alternatief voor NMT. KPN noemde dit ATF3.

NNTP (Network News Transfer Protocol)
Het protocol wat de communicatie tussen nieuws-server en nieuws-clients definieert. Bij nieuws moet je dan niet denken aan het ANP, maar aan de nieuwsgroepen (Usenet) op het Internet. NNTP is op TCP/IP gebaseerd en gebruikt meestal poort 119.

Node (knoop)
Dit refereert naar 1 computer/machine of adres in een netwerk. Als je bijvoorbeeld een netwerk hebt met 10 printers, 50 servers en 150 PC's, dan kun je zeggen dat je 210 nodes in jouw netwerk hebt.

Non-breaking space ( )
Dit is het HTML teken om een spatie te plaatsen. HTML zet tussen twee woorden, letters, etc maximaal 1 spatie. Ook al type je meer als 1 spatie, HTML geeft er toch maar 1 weer. Dit is met name bij uitspatieren lastig, daarvoor hebben we dan dus de Non-Breaking Space.

Non-interlaced
Refereert naar grafische weergave op het beeldscherm welke niet interlaced is. Zie Interlace.

Non-parity
Dit wil zeggen, "zonder pariteit". Meestal bedoelt men hiermee geheugen dit geen extra capaciteit beschikbaar heeft om een geheugen check paritietsbit te kunnen opslaan. Zie parity.

Normal SCSI
Een foutief gebruikte kreet waarmee men Narrow SCSI bedoelt.

Normalize (Normaliseren)
Dit werkwoord geeft het proces aan waarbij men overbodige of zinloze informatie uit data kan halen. Bijvoorbeeld, als we een 4 keuze vraag stellen met de mogelijke antwoorden A, B, C en D, en voor zowel vraag A en B geldt dat er niemand op antwoord, dan zouden we die uit de datareeks kunnen weghalen, omdat die geen waarde toevoegd. Een andere vorm van normaliseren is het volume van meerdere muziekstukken (b.v. MP3's) gelijk trekken zodat alle nummers op een CD ongeveer even hard klinken.

Northbridge
Dit is een onderdeel van het chipset op het moederbord die de communicatie tussen systeemgeheugen, processor, cache en AGP bus regelt. Om het echt te kunnen gebruiken heb je een passende Southbridge nodig. Zie ook Southbridge.

NOS (Network Operating System)
Dit is het operating systeem, speciaal ontworpen om over een netwerk te draaien. Hiermee bedoelen we de software die op de server draait, en dus niet op de client.

Not
Dit is een logische bewerking voor binaire gegevens die het tegenovergestelde terug geeft. Dus als A=1, dan is Not(A)=0.

Notebook computer
Een computer van het formaat van een kladblok. Meestal iets kleiner en dunner als een laptop.

NT1-kastje
Het kastje aan de muur waar de ISDN-lijn die het huis binnen komt aan gekoppeld zit.

NTFS (NT File System)
Dit is het alternatieve file systeem voor Windows NT. Het staat grotere diskdrives, grotere bestanden, is sneller en biedt een betere beveiliging als voorgaande filesystemene zoals FAT en FAT32.

NTLDR
Afkorting voor NT Loader, een programma dat geladen wordt van de harddisk boot sector die het Microsoft Windows NT startup menu afhandelt en helpt Windows NT/2000/XP te starten. Een gebruiker kan de melding "NTLDR is Missing" tegen komen na een eerste reboot als men een NT gebaseerde Windows versie over een Windows 9x versie (FAT32) heeft geprobeerd te installeren.

NTP (Network Time Protocol)
Protocol dat tijdsignaal geeft over TCP/IP. Meestal gebruikt men hiervoor poort 123. Men maakt onderscheid tussen NTP server (zend tijd signaal uit - b.v. een atoom klok) en NTP client (ontvangt het signaal en zet eventueel de internet klok hierop gelijk).

NTSC (National Television Standards Committee)
NTSC is de groep die verantwoordelijk is voor de definitie van het Amerikaanse en Japanse televisie formaat zoals deze in 1953 gedefinieerd werd. NTSC kent maar 525 horizontale lijnen bij een herhalingsfrequentie van 60Hz. NTSC wordt ook wel spottend "Never The Same Color" (nooit dezelfde kleur) vanwege de slechte kleuren.

Null modem
Een echte null-modem bestaat eigenlijk niet, we spreken wel van een null-modem kabel. Bij deze kabel zijn bepaalde polen, t.a.v. de gewone modem kabel, omgedraaid, zodat men hiermee van computer naar computer kan babbellen. Toepassingen zijn: computer aan computer koppelen, console toegang voor routers, etc.

NVRAM (Non-Volatile RAM)
Een kleine hoeveelheid geheugen die informatie opslaat, welke intact blijft ook al zet je de computer uit. Vaak wordt dit bijvoorbeeld in modems gebruikt (instellingen opslaan) en in zogenaamde hardware keys.

NZB file
NewZBin usenet bestand. Het bestand bevat een index van beschikbare nieuwsgroepen (Usenet). Het bestand kan geopend worden met de betere Usenet nieuwslees-programma's. Zie ook: http://www.newzbin.com/


We vonden 52 record(s).

 

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages