Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
100.26.176.111
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

Welkom bij onze Woordenlijst.

Hier kun je de betekenis zoeken van veel gebruikte woorden en uitdrukking uit de computer wereld.

Vul hieronder het woord of een deel van het woord in en klik op "Zoeken".

Zoek: Klik hier om de zoekopdracht te starten.

You can also take a look at all the words starting with a particular character, select one below:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We zoeken woorden die nog niet in de lijst staan, mail ons dus woorden die je hier niet kunt vinden en ik zal proberen de uitleg voor je op te snorren. Woorden die in lijst ontbreken die je wel kent mag je natuurlijk mailen (Engels mag, Nederlands ook).

Woorden die beginnen met "F" ...

Glossary ...


Facsimile (fax)
Refereert eigenlijk altijd naar een Fax. Dit toestel staat het toe, over een gewone telefoonlijn, gedrukte documenten te kopieren van het ene toestel naar het andere. Hierbij is de inhoud van het document van geen belang, het is een soort kopieer apparaat waarbij men het origineel bij partij A in de fax legt, en een kopie bij partij B uit de fax rolt. Tegenwoordig kunnen bijna alle modems (PSTN en ISDN) een fax nadoen zodat faxen ontvangen en versturen ook per computer kan.

Failover
Dit doet zich voor als apparaat A het begeeft en een ander apparaat (B) de taken van apparaat A overneemt. B is dan dus de backup voorziening voor A.

Fan (Ventilator)
Dit is een ventilator, welke lucht aanzuigt aan de ene kant en deze lucht er aan de andere kant uit perst. Fans worden gebruikt voor de koeling van o.a. de processor, de voeding en soms ook de videokaart van jouw PC. Hierbij verplaatst de ventilator de warmte, d.m.v. een lucht stroom, weg van het te koelen object.

FAQ (Veelgestelde Vragen)
FAQ (Frequently Asked Questions) refereert naar een document waarin men veel gestelde vragen (incl. Antwoord natuurlijk) heeft verzameld.

Fast Ethernet
Een snelle variant van Ethernet . De snelheid is 100 Mbit/s.

Fast SCSI 2
SCSI variant welke data met een snelheid van 10Mbps kan lezen/schrijven. De connector bevat 50 pinnen.

Fast-SCSI
Deze SCSI variant heeft eigenlijk nooit bestaan. Zie Fast-SCSI 2.

Fast-Wide SCSI 2
SCSI variant met connectors die 68 pinnen tellen, met een overdrachtssnelheid van maximaal 20 Mbps.

FAT (File Allocation Table)
Dit is een manier om de inhoudsopgave van een opslagmedium te beschrijven. Het opslag medium kan een harddisk, een floppy, etc zijn. Microsoft gebruikt hiervan verschillende varianten, o.a. FAT-16 voor DOS en FAT-32 voor Windows 9x deze laatste biedt ondersteuning voor grotere harddisks.

Fat Client
De huidige PC is een zogenaamde Fat Client, dit in tegenstelling tot een thin client (Net PC). Een Fat client heeft alles zelf aanboord, zoals een harddisk, etc, etc. Over het algemeen zijn Fat Clients een stuk flexibeler als thin clients, maar ze zijn over het algemeen ook duurder. Zie ook thin client.

FAT-16
Het oorspronkelijke File Allocation System zoals Microsoft die voor MS-DOS leverde. FAT-16 had echter, door zijn 16-bits omgeving, de beperking dat een harddisk partitie maximaal 2 Gb groot kon zijn. Zie ook FAT, FAT-32 en NTFS.

FAT-32
Dit snel bedachte oplossing bedacht door Microsoft om de tekortkomingen van FAT-16 op te vangen. Het is een aanvulling op het FAT-16 systeem, waarbij de gebruiker gelimiteerd werd doordat FAT-16 een maximale partitie grootte aankon van 2Gb, dus voor een 40Gb disk moest je 20 (!!!) partities maken. Zie ook FAT, FAT-16 en NTFS.

Favorites (Favorieten)
Is een methode voor het opslaan en organiseren van favoriete URLs (links) in Internet Explorer. Zie ook Bookmark.

FC-PGA
CPUs waarbij de silicium plaat bovenin zit, ipv onderin. Deze techniek heet Flip Chip Pin Grid Array en dient ter verbetering van de warmte afvoer. Vaak wordt dit (onterrecht) gebruikt als referentie naar een bepaald type processor voetje.

FCC (Federal Communications Commission)
Amerikaanse overheidsinstelling welke bepaald wat in de Verenigde Staten legaal en illegaal is m.b.t. uitzending. Dit heeft o.a. betrekking op de te gebruiken frequenties (radio en TV) maar ook op storing die apparatuur veroorzaken op radio gebied.

FDD (Floppy disk drive)
Refereert meestal (tegenwoordig) naar een 3.5 inch diskette station, waarin men een 1.44Mb floppy disk moet stoppen.

FDISK
Dit is een programma, wat onderdeel is van bijna alle Microsoft operating systemen zoals DOS, Windows 95, Windows 98, etc. met uitzondering van Windows NT, Windows 2000 en Windows XP. Het is een DOS programma (fdisk.exe) waarmee men de partitie indeling van een harddisk kan bepalen. Bij het verwijderen van een partitie, is alle data op deze partitie verloren, vandaar de uitdrukking "Als windows nog 1x crashed, f-disk ik de harddisk" wat zoveel wil zeggen als een harddisk compleet en absoluut leeg te maken.

Feature
Een feature is een (extra) eigenschap van een stukje soft- of hardware. Het is de bedoeling dat deze eigenschap er is. Veel dingen die als bug of fout opduiken zijn echter vaak ook een feature.

FFDShow
FFDShow is een DirectShow en VFW (Video For Windows) codec voor coderen en decoderen van een groot aantal video formaten zoals DivX/XviD, etc mbv libavcodec. Daarnaast biedt het een groot aantal opties ter verbetering van de video weergave. Echt een must have voor mensen die video afspelen op hun PC.

FIFO Buffer (First In First Out Buffer)
Een geheugengebied welke informatie onthoud in de volgorde van binnenkomst, totdat de computer deze informatie nodig heeft. Hierbij gaat de info die er het langste staat, als eerste uit.

File Extension
DOS, Windows en in midere mate Unix/Linux en Macintosh, gebruiken de laatste 3 letters van een bestandsnaam, geplaatst na een puntje, om aan te geven wat voor type bestand dit betreft. Bijvoor beeld .DOC voor een Word DOCument, .TXT voor tekst, .WAV voor een Windows Audio file, .EXE voor een programma (EXEcutable) etc. De Apple Macintosh heeft dergelijke extensie helemaal niet nodig door een alternatief mechanisme, maar men gebruikt ze toch nog regelmatig.

File Format
Programma's slaan gegevens op in bestanden in een bepaalde opmaak - het formaat. Er zijn enkele standaard opmaak formaten (b.v. GIF, JPG, etc.) zodat andere programma's ook met deze data overweg kunnen.

File Server
Dit is iedere computer, welke in een netwerk staat, en gebruikt wordt voor de opslag van bestanden die al dan niet gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden. Deze file server regelt ook de toegangsrechten voor deze bestanden. In principe zijn bijna alle servers een variant van de file server (incl. Database servers, webservers, etc.)

Finger (Vinger)
Dit is een programma, welke contact zoekt met de finger-daemon (service) op een andere PC, en welke informatie over een specifieke gebruiker opvraagt. Dit programma, van oorsprong uit de Unix wereld, maakt gebruik van het '.plan' en '.project' tekstbestand (de punt zorgt er onder Unix voor dat het bestand niet zichtbaar is). Er zijn gebruikers bij die dit regelmatig updaten, maar de meeste gebruikers doen er niks mee. Het klinkt dus wat raar, maar het is OK om iemand in cyberspace te vingeren ?

Firewall
Router met een filter-functie, zodat bepaald verkeer niet kan passeren. Een firewall wordt bijvoorbeeld toegepast op de scheiding tussen Internet (publiek toegankelijk) en Intranet (beperkt toegankelijk, bijvoorbeeld alleen voor werknemers).

Firewire
Een techniek van seriele data overdracht met snelheden tussen de 200 en 400 Mbps, gedacht als vervanging van de serieel-, parallel-, SCSI- en zelfs USB-poorten. Op dit moment wordt firewire veel gebruikt voor digitale film camera's, scanners, harddisks, CD/DVD-schrijvers, etc. Ook bekend als 1394.

Firmware
Dit is embedded software in een stukje hardware die er voor zorgt dat die hardware ook werkt. Bijvoorbeeld de software in een televise, een CD/DVD speler, een MP3 speler, een RAID-controller, etc. Vaak staat deze software op een EEPROM zodat nieuwere versies van die software eenvoudig ingezet kunnen worden.

FLAC
Free Lossless Audio Codec. Erg simpel gesteld is FLAC net zoiets als MP3, maar dan zonder verlies van kwaliteit. Zie http://flac.sourceforge.net/

Flame
Refereert naar harde en soms onbeleefd e-mail verkeer. Een Flame kun je verwachten als je iemand boos maakt, vaak in een babbelbox of discussie groep/lijst. Flame wordt gebruikt om mensen die de Netiquette niet volgen "even" duidelijk te maken wat ze fout doen. Soms refereert Flaming ook naar een wat lompere e-mail wisseling waarbij scheld kanonades niet ongewoon zijn.

Flash BIOS
Dit type BIOS staat op een Flash ROM chip, zodat deze eenvoudig geupdate kan worden als er een nieuwe BIOS uitkomt.

Flash card
Een klein kaartje waarop data wordt weggeschreven, belangrijk voor portable gebruik, welke informatie vast houd zonder gebruik te maken van batterijen (b.v. MP3 spelers, camera's, etc.).

Flash Memory
Dit is een type geheugen dat niet vluchtig is. D.w.z. dat als de stroom uitvalt of uitgeschakeld wordt, dit type geheugen zijn inhoud niet verliest. Veelal wordt dit gebruikt in PC's, organizers, MP3 spelers, sommige digitale camera's, etc.

Flash ROM
Een ROM geheugen module welke herschrijfbaar is, en welke gegevens vasthoud ook al valt de stroom uit.

Flashen
Het proces waarbij je de inhoud van een Flash chip update (b.v. het Flashen van een BIOS).

Flat File
Een database die bestaat uit 1 enkele platte tabel. Plat wil hierbij zeggen dat je de data in principe in een tabel kunt zetten met een zogenaamde X (fields of velden) en Y (records) as. Flat files kunnen vaak erg snel benaderd worden en zijn gemakkelijk over te zetten naar andere programma's m.b.v. CSV bestanden.

Flat Screen
Een monitor (CRT) die een beeldbuis gebruikt. Bij dit specifieke type heeft men alle moeite gedaan het scherm werkelijk zo plat mogelijk te krijgen zodat de vervormingen op het scherm zich tot een minimum beperken. Vaak wordt dit gedaan door meedere electronen kanonnen in te zetten.

FLOP (FLoating point OPeration)
Beschrijft een enkelvoudige bewerkingen van een Floating Point getal in een CPU of FPU. Een manier voor het bepalen van de snelheid van een FPU of CPU kan uitgedrukt worden in FLOPs, het aantal FLOP's per seconde.

Floppy disk
Van oorsprong is dit een flexibele diskette (5.25 inch en 8 inch disks). Tegenwoordig is de behuizing van een diskette echter hard en dus niet meer flexibel wat dus weer verwarrend kan zijn. De echte schijf in deze behuizing is echter nog steeds flexibel.

FM synthese
Een methode om muziek geluiden te maken door (wisselende) frequencies te gebruikern i.p.v. muziek-instrumenten.

Folder
Een term die van oorsprong gebruikt werd door Apple computer gebruikers om een directory aan te geven in een grafische gebruikersinterface. Zie directory.

Font (Lettertype)
Tegenwoordig refereert een 'Font' naar een bepaald lettertype welke geheel schaalbaar is en vaak ook nog in style (dik, schuin, etc) veranderd kan worden - b.v. Arial. In het verleden waren font's niet schaalbaar en was bijvoorbeeld "9 punt Arial" een apart font, net als "10 punt Arial" etc. Zie ook Bitmap Font en True Type Font.

Foo
Dit is een willekeurig woord, zie FooBar.

FooBar
FooBar is een afgeleide van de kreet FUBAR, wat weer een afkorting is van Fucked Up Beyond All Recognition. Vaak wordt deze term gebruikt om het verlies van data aan te geven. De kreten FOO en BAR worden vaak ook los gebruikt als men even snel een willekeurig woord nodig heeft (met name in de Unix wereld erg gebruikelijk).

Footprint
Hiermee refereert men naar de algemen grootte van iets, fyxiek of virtueel. Zo kan de 'footprint' van een applicatie of operating system groot of klein zijn - d.w.z. de benodigde systeem bronnen (geheugen, harddiskruimte, etc) is groot of klein.

Form Factor
Dit de compatibiliteit tussen moederborden, kasten en voedingen aan. Als deze van dezelfde 'Form Factor' zijn, passen ze samen. Bekende 'Form Factor' typen zijn AT, Baby AT, ATX en NLX. Dus voor een ATX Form Factor moederboard heb je ook een ATX Form Factor kast en voeding nodig om een PC te kunnen bouwen.

Format
Formatteren wil in principe zeggen, een disk klaar maken voor gebruik. Dit kan voor harddisk, floppy's en andere verwisselbare disks. Sommige formatteer types wissen alles, sommige (een quick format b.v.) wissel alleen de inhoudsopgave. Een andere, oudere, variant van formatteren is de low-level format, waarbij een disk geschikt gemaakt wordt voor het samenwerken met een bepaalde controller. Tegenwoordig zien we dat alleen nog maar bij bepaalde SCSI apparaten.

Formateren
Formatteren is het beschrijfbaar en leesbaar maken van een schijf voor een besturingssysteem, door de sporen op de schijf gebruiksklaar te maken en een lege inhoudsopgave aan te maken.

Fortran
Programmeertaal die relatief eenvoudig maar toch zeer krachtig is. Met name in de wetenschappelijk wereld wordt Fortran nog veel gebruikt.

FPD (Flat Panel Display)
Beschrijft een type display wat een stuk dunner is als een standaard monitor (CRT). Het betreft schermen gebaseerd op LCD technieken en gas plasma schermen.

FPGA (Field Programmable Gate Array)
Dit is een type chip, opgebouwd uit duizenden programmeerbare logische poorten. Een voordeel hierbij is dat de ontwikkelingstijden en ontwikkelingskosten erg laag zijn. FPGA's worden vaak gebruikt voor maatwerk of in de ontwikkelfase van een produkt.

FPS (First Person Shooter)
Dit is een type computerspel waarbij de speler kijkt vanuit het perspectief van de persoon die hij of zij speelt (eerste persoon dus). De speler beweegt zich vrij in een 3D wereld met als belangrijkste kenmerk dat er veel geschoten dient te worden. Het eerste spel in dit genre is Castle Wolfenstein 3D, gevolgd door bekenden als Doom, Quake, Half-Life en Unreal. Voorlopers (zonder het "shooter" aspect) zijn de misschien minder bekende "Maze" (doolhof) games.

FPS (Frames Per Second)
Deze term is gerelateerd aan video of 3D spelletjes, en geeft weer hoeveel complete afbeeldingen er per seconde worden weergegeven. Bij video (TV) is dit (in Europa) ongeveer 25 fps (eigenlijk: 50 half-beelden per seconde - ook wel 50 Hz beeld genoemd). Hoe hoger de fps, hoe stabieler/rustiger het beeld, vandaar de invoering van zogenaamde 100Hz televisies. Bij 3D spelletjes gaat de fps soms ver boven deze twee waarden. Hier geeft het aan hoe soepel het beeld beweegt als de speler zich beweegt, en dus hoeveel rekenruimte er over is voor veranderingen in beeld, voordat de gebruiker dit gaat merken. Dit wil niet zeggen dat dit specifieke 3D spel daardoor per definitie beter/leuker speelt. Het geeft wel een indicatie van de kracht van het gebruikte computer systeem (en de videokaart dus).

FPU (Floating Point Unit)
Dit is een deel van een CPU speciaal ontwikkeld voor het uitvoeren van berekeningen met cijfers welke cijfers achter de komma hebben (dus met een "glijdende komma"). Hiermee bedoelen we cijfers als 3,333333 etc. Vaak is de prestatie van een FPU van groot belang voor het succes van een processor. Met name AMD produceert CPU's met zeer krachtige FPU's. Vroeger, in de Intel 286 en 386 tijden, kon een FPU ook een aparte chip zijn die nauwverbonden was met de CPU.

Fragmentation
Een verschijnsel op o.a. harddisks waarbij bestanden in fragmenten over de harddisk verspreid staan, in tegenstelling tot bestanden die in 1 continue stuk staat. Als voorbeeld, we slaan het bestand X op met de data AAAABBBB. Op een helemaal lege harddisk ziet er dat dan zo uit: AAAABBBB. Bij een harddisk met veel fragmentatie: AAcccddddAAcccceeeeBBBfffffeeeB. Hierbij zijn c, d, e en f onderdelen van andere bestanden. De computer moet om ons bestand X te lezen dus naar 4 verschillen posities springen om te beginnen met lezen, terwijl bij een niet gefragmenteerde disk, de computer maar 1 positie spong hoeft toe doen en dus veel sneller is.

FRAM (Ferroelectric RAM)
Initieel ontwikkeld door Ramtron. Dit is een soort niet-vluchtig geheugen welke eigenlijk een stuk vlotter werkt m.b.t. lezen en schrijven. Het nadeel is echter dat FRAM relatief duur is om te maken. Een alternatief voor FRAM is bijvoorbeeld Flash Memory of DRAM.

FreeBSD (Free Berkeley Software Distribution)
Dit is een Unix-achtig systeem, geschikt voor o.a. Intel x86 computers, ontwikkeld door de Berkeley University - en lijkt sterk op het Linux platform. Tegenwoordig is het een gratis operating system die je kunt downloaden en wijzigen.

Freeware
Software die gratis gebruikt mag worden en geen betaling vereist om de volledige functionaliteit te kunnen gebruiken. Zie ook Shareware en Open Source.

FSAA (Full Screen Anti-Aliasing)
Methode voor 3D afbeeldingen (met name bij 3D videokaarten) waarbij de videokaart anti-aliasing toepast op alle objecten op het scherm, waardoor het hele beeld er beter uitziet omdat alle 'trapjes" vervagen naar mooie rondingen. FSAA wordt door iedere 3d videokaart fabrikant anders geimplementeerd. Zie ook Anti-Aliasing.

FSB (Front Side Bus)
Refereert naar de snelheid van de bus waarover CPU met geheugen praat, uitgedrukt in Mhz. Over het algemeen: Hoe sneller de FSB, hoe sneller de PC. Er zijn echter nog meer factoren die bepalen of een systeem snel is!

FTA (Free To Air)
Free To Air zijn satellite TV uitzendingen waarvoor meen geen abonnement nodig heeft - deze zijn dus gratis te ontvangen.

FTP (File Transfer Protocol)
File Transfer Protocol. Een mechanisme om computerfiles te versturen van een computer naar een andere computer, bijvoorbeeld over het Internet.

FTP-cli?nt
Software die je kunt gebruiken om een FTP-site te benaderen.

Full Duplex
Van oorsprong bedoelt men hiermee dat communicatie tussen een modem en een remote systeem, waarbij karakters in twee richtigen tegelijk werd gestuurd, zodat de gebruiker meteen ziet of hij/zij geen type fouten maakt. Tegenwoordig refereert dataverkeer waarbij men tegelijk kan 'spreken' en 'luisteren'. De datastroom kan dus simultaan 2 kanten op. Dit is gebruikelijk bij modems en o.a. netwerkkaarten.

Funcard
Smartcard op basis van een ATMEL 90S8515 microcontroller. Vaak zit er nog een extra EEPROM bij, voor het opslaan van nog meer informatie. Dit type kaart wordt vaak gebruikt voor het hacken van Europese satelliet systemen.

Funcard Editor
Software voor het bewerken van de informatie op een Funcard Smartcard.

Function (Functie)
Een functie is een gedefinieerde set van instructies die bij het aanroepen van de functie worden uitgevoerd. Een functie wijkt af van een procedure, in die zin dat een functie altijd een waarde (antwoord) terug geeft. Bijvoorbeeld de functie Kwadraat(X) geeft als antwoord het kwadraat van X terug. Zie ook Procedure.

Function key (F1, F2, etc.)
De reekst toetsen bovenin het toestenbord, gemarkeerd met F1 tot en met F12. Ze zijn bedoelt als generieke toetsen waaraan een programmeur functies kan koppelen voor hun programma. B.v. F1 voor Help (ook onder Windows).

Fuse (Zekering)
Een klein electronisch component welke als doel heeft apparatuur te beschermen tegen te veel 'stroom'. In de standaard uitvoering, is het een doorzichtig buisje met een geleidende draad daarin. Als de stroom doorvoer te groot wordt smelt dit draadje (door het doorzichtige buisje zie je dan dat hij kapot is). Hierdoor geleid het draadje geen stroom meer waardoor het aangesloten apparaat beschermd wordt voor overbelasting.

Fuzzy Logic
Logical met geen absolute WAAR en ONWAAR situatie. In plaats daarvan zijn er gradaties 'WAAR" en gradaties 'ONWAAR'. Dit is nodig voor het oplossen van bepaalde problemen, o.a. op het gebied van kunstmatige intelligentie.

FW
Afkorting voor FORWARD. Vaak gebruikt in email programmas om aan te geven dat een bericht doorgestuurd is naar iemand anders.


We vonden 70 record(s).

 

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages