Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
34.239.158.223
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

Hansie z'n tools; een paar handige routines

Tot nu toe heb ik 2 units gemaakt (ik heb ook al een paar componenten gemaakt) voor wat eenvoudige routines in Delph die het leven net even gemakkelijker maken:

HLTools.PAS
BinHexTools.PAS

Je kunt ze gratis downloaden en gebruiken, suggesties en verbeteringen zijn van harte welkom. Mocht je de routines gebruiken, laat me dan weten waarvoor je ze gebruikt hebt,... ik ben gewoon nieuwsgierig wie de routines kan gebruiken...

Merk op: lees eerst de aansprakelijkheidsverklaring!

Dit is FREEWARE ... vermeld bij gebruik deze website (http://www.weethet.nl)

Beschikbare functies/procedures:

HLTOOLS.PAS

Overigen
function BytesToStr(Nr:Cardinal) : string; { Converteert bytes naar b.v. Kb of Mb }
function GetVolumeLabel(DriveChar: Char): string; { Lees VOLUME-LABEL van een disk }
procedure GetDirTree(Path:string; TheList:TStrings); { Lees de dir-structuur van een 'path' }

Conversie
function BoolToStr(ValueTrue : boolean) : string; { converteerd boolean naar string }
function StrToBool(ValueTrue : string) : Boolean; { converteerd string naar boolean }

Registry
procedure SaveRegBool(MyApp, MyKey : string; MyValue : boolean); { Save boolean }
function LoadRegBool(MyApp, MyKey : string):boolean; { Load boolean value }
procedure SaveRegFloat(MyApp, MyKey : string; MyValue : double); { Save float/double }
function LoadRegFloat(MyApp, MyKey : string):double; { Load float/double }
procedure SaveRegInteger(MyApp, MyKey : string; MyValue : integer); { Save integer }
function LoadRegInteger(MyApp, MyKey : string):integer; { Load integer }
procedure SaveRegString(MyApp, MyKey, MyValue : string); { Save string }
function LoadRegString(MyApp, MyKey : string):string; { Load string }
procedure SaveWindowPosition(Sender : TForm; MyApp : string); { Save Form posities }
procedure LoadWindowPosition(Sender : TForm; MyApp : string); { Load Form posities }

Object
HLRegIniFile

BINHEXTOOLS.PAS

function HexToBin(HEXSTRING):string { Hex nummer (string) naar een binair nummer (string) }
function HexCharToInt(HEXCHAR):integer { Hex karakter (0..9 & A..F or a..f) naar een integer }
function HexCharToBin(HEXCHAR):string { Hex karakter naar een binair nummer (string) }
function Pow(BASE,POWER):integer { Simpele machtsverheffing met integere als resultaat (16bit) }
function BinStrToInt(BINSTRING):integer { 16 bit binair nummer (string) naar een integer }
function DecodeSMS7Bit (PDUSTRING):string { decodeerd 7-bit SMS (GSM 03.38) naar ASCII }
function ReverseStr (SOURCESTRING):string { omdraaien van een string }

 

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages