Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
100.26.176.111
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

Lees deze pagina goed!

Het is bedroevend dat het nodig is, maar hier is hij dan: de aansprakelijkheidsverklaring.

De korte versie:
"Je doet alles op eigen verantwoording en
ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's
waarvan hier eventueel links te vinden zijn
".

Lees deze pagina goed!

Lees dit GOED!

 1. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele illegale zaken die terug te vinden zijn op pagina's waarvan de link(s) op deze website staan vermeld.

 2. Uitleg op deze pagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik en ter lering. Illegaal gebruik dan wel misbruik van deze informatie is voor eigen verantwoording.

 3. Het kopieren van software, muziek en/of films is verboden. Ik denk dat de enige uitzondering is dat als dit voor eigen gebruik is, maar knoop me daar niet aan op.*

 4. Bij de verschillende soft- en hardware projecten is het mogelijk dat eventuele schade ontstaat aan apparatuur. Alle beschreven handelingen voer je daarom op EIGEN RISICO uit !

 5. De beschikbaar gestelde software op deze webpagina kan alleen worden gebruikt op EIGEN RISICO. Het is helaas onmogelijk alle software op alle mogelijke varianten van systemen te testen. Het kan dus voorkomen dat software niet werkt of zelfs schade aan kan brengen!
  Uiteraard heb ik wel mijn best gedaan de software goed functionerend en virus-vrij op deze website te zetten - maar ik ben ook niet perfect.

 6. Aan de vermelde informatie op deze website zijn geen rechten te ontlenen. Ik heb deze website voor de lol gebouwd en niet om winst te maken of om de helpdesk van de wereld te zijn.

 7. Alle informatie op deze website hebben geen verband op wat voor manier dan ook met mijn huidige werkgever. Het betreft hier enkel mijn eigen mening.

 8. De artikelen op deze site zijn onderheving aan de authersrechten.

 9. Voor wat betreft de inhoud van deze pagina's, en links waar deze pagina's naar zouden kunnen verwijzen, neem ik geen verantwoordlijkheid voor wat betreft het compleet, correct, actueel en al dan niet legaal zijn van de informatie.

 10. Als ik in deze punten iets vergeten ben, dan nog eens in het kort: Probeer zelf na te denken en bedenk dat je alles op eigen verantwoordelijkheid doet.

* Nederlandse wetgeving

Volgens de Nederlandse wetgeving (Auteurswet) mag men wel voor eigen gebruik een kopie maken.

Thuiskopiëren is het opnemen van beeld of geluid voor persoonlijke doeleinden. Volgens de Auteurswet 1912 mag iedereen, zonder voorafgaande toestemming van de auteur, voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van bijvoorbeeld een CD, een videoband of een door radio of televisie uitgezonden programma. De kopie moet wel door de gebruiker zelf zijn vervaardigd. Iemand anders opdracht geven om de kopie te maken is geen thuiskopiëren, net zo min als het zelf kopiëren en vervolgens verhuren of verkopen van de kopie. In die gevallen is weer wel toestemming van de rechthebbende nodig.

Hier staat een vergoeding tegenover die Importeurs en fabrikanten van blanco beeld- of geluidsdragers moeten betalen. Het gaat onder meer om audiocassettes, minidisc, audio-cd-r/rw's, data-cd-r/rw's, VHS-banden en super-VHS banden. Aangenomen wordt dat de importeur of fabrikant de thuiskopievergoeding doorberekent, zodat de consument de thuiskopievergoeding betaalt.

Zie Stichting de ThuisKopie voor meer details.

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages