Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
100.26.176.111
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

Sommige webhosts (en sommige Internet Providers), waaronder LinkUp, staan het gebruik van zogenaamde Frontpage Extensions of een .htaccess bestand toe.

Ik heb Frontpage Extensions nog nooit bekeken, maar dat komt eigenlijk omdat ik zelf een hekel heb aan Frontpage als HTML editor. Ik gebruik liever Dreamweaver en EditPlus. Ik gebruik dus het .htaccess bestand.

Wat kunnen we nu met het .htaccess bestand?

Nou, we kunnen foutmeldingen op maat maken, automatisch bezoekrs doorsturen, toegang regelen, etc.

Merk op: Als je een .htaccess bestand aanmaakt in een subdirectory, dan over-ruled deze die van de root EN deze geldt dan alleen voor de directory waar hij in staat. Je kunt dus meerdere .htaccess bestanden maken (ieder in een eigen directory).

Merk op: Frontpage schijnt niet goed overweg te kunnen met het .htaccess bestand.

Merk op: Niet iedere server ondersteund het gebruik van .htaccess bestanden, informeer er naar bij jouw provider!

Merk op: Bepaalde servers verwachten dat je een pad absoluut opgeeft, dus http://www.jouwwebsite.nl/bla.htm i.p.v. /bla.htm!

HTML

.htaccess file - Overzicht

Dit bestand, met z'n iet-wat vreemde naam, is (bij de meeste servers) de sleutel om het meeste uit de server te halen. Eigenlijk is de naam niet zo vreemd als je weet dat alle bestanden, onder Unix-achtige systemen, verborgen bestanden zijn en dat 'ht' eigenlijk verwijst naar 'HTTP', en dat access zoiets als 'toegang' wil zeggen.

De .htaccess file is eigenlijk een gewoon tekst bestand met een paar instrcuties die ergens op de serv er staat (bij voorkeur in de root van de website).

Toegange verbieden voor bepaalde IP-adresen

Je kunt de toegang voor bepaalde IP-adressen blokeren. Als je dus niet wilt dat iemand bij jouw website kan vanuit een bepaald IP-adres, voeg dan het volgende toe aan de .htaccess file:

<Limit GET>
order allow,deny
deny from 123.456.789.0
deny from 123.45.67
allow from all
</Limit>

Deze ode blokeerd alle toegang van adres 123.456.789.0 en ieder adres dat met 128.45.67 begint. Verder kan iedereen bij jouw website. Je kunt op die manier meerdere adressen blokeren.

Bepalen van de standaard pagina

De meeste servers dicteren dat index.html de standaard pagina is. Dat wil zeggen dat als je http://www.weethet.nl intypt, je automatisch naar http://www.weethet.nl/index.html gestuurd wordt.

Stel je wilt nu start.html als standaard pagina. Je hoeft dan alleen maar de volgende regel aan het .htaccess bestand toe te voegen:

DirectoryIndex start.html

Automatisch doorsturen van bezoekers naar een andere pagina

Soms kan het nodig zijn een bezoeker door te sturen naar een andere pagina (zie ook Automatisch doorsturen in HTML).

Dit is vaak nodig na dat je een website hebt geherstructureerd, of bestanden een andere naam hebt gegeven - zoals ik dat hier ook heb gedaan - omdat je ineens ASP ging gebruiken of PHP.

Zonder automatisch doorsturen, krijgt de bezoeker een 404 File Not Found Error foutmelding omdat de pagina niet meer bestaat. Voor de bezoeker is dat niet echt zinvol, het zou handiger zijn als de bezoeker doorgestuurd werd naar de juiste pagina zodat men de gewenste informatie kan vinden.

Link naar een bestand door sturen naar een ander bestand

Je kunt dit eenvoudig bewerkstelligen door de volgende regel aan het .htaccess bestand toe te voegen:

Redirect /oldpage.htm /newdirectory/newpage.php

Je kunt zo veel bestanden toevoegen als je wilt, als je het formaat maar in de gaten houdt. Ik heb deze truuk gebruikt voor een juiste foutmelding waarbij de bezoeker te zien krijgt dat hij of zij de bookmarks moet aanpassen, waarna ze automatisch doorgestuurd worden naar de link die ze wilden bereiken. Klik hier om een levensecht voorbeeld te zien.

Merk op: Bepaalde servers verwachten dat je de nieuwe link absoluut opgeeft, dus /newdirectoyr/newpage.php moet dan http://www.jouwwebsite.nl/newdirectory/newpage.php zijn in het .htaccess bestand!

Links naar bestanden in een directory doorsturen naar bestanden met dezelfde naam in een andere directory

Stel je hebt een directory /dutch/content, maar je hebt alle bestanden in die directory verplaatst naar /blabla/textfiles. Ook dit kun je met een simpele regel doorsturen:

Redirect /dutch/content/ http://www.weethet.nl/blabla/textfiles/

Iedere link waarin dus staat http://www.weethet.nl/dutch/content/, wordt veranderd naar http//www.weethet.nl/blabla/textfiles/

Als voorbeeld;

je wilt de pagina http://www.weethet.nl/dutch/content/search.php openen.
De redirect maakt daar dan van http://www.weethet.nl/blabla/textfiles/search.php.

Links naar een bepaald bestand type doorsturen naar een ander bestandtype

OK, deze is wat moeilijker. Je wilt dat alles links naar b.v. ASP pagina's (*.ASP) doorgestuurd worden naar PHP pagina's (*.PHP).

RedirectMatch (.*)\.asp$ http://www.weethet.nl$1.php

Hier worden dus alle links die naar een asp pagina wijzen veranderd naar een php pagina.
In bovenstaande voorbeeld zijn de rode delen van belang. Hier staat eigenlijk:

nul of meer willekeurige karakters (="(.*)\") die op .asp (=".asp") eindigen aan het einde van de regel (="$"), moeten wijzen naar http://www.weethet.nl (="http://www.weethet.nl") met daarachter geplakt de gevonden string minus de .asp extensie (="$1") met daar weer achter geplakt de .php extensie (=".php").

Voorkomen dat iemand de .htaccess file kan lezen

Het .htaccess staat normaal gesproken in de root van jouw webbrowser en kan daarmee ook bekeken worden. Vaak is het echter niet wenselijk dat men dit kan, zo kan men achterhalen wat verborgen is en welke adressen geblokked wordt. Voeg het volgende toe aan de .htaccess file zodat anderen dit niet kunnen lezen:

<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

Voorkomen dat iemand kan linken naar jouw downloads

Het klinkt misschien wat kinderachtig om anderen te beletten een link naar jouw downloads te laten maken, maar tegenwoordig betaald men niet alleen voor de server-ruimte maar ook voor het verkeer die men genereerd. Het kan dus wenselijk zijn dit onder controle te houden.

Deze uitleg refereert naar een aparte .htaccess file in de download directory!

Voeg deze regels toe aan het .htaccess bestand zodat men niet meer naar jouw downloads kan linken. Je kunt ze ook doorlinken naar een aparte pagina:

AuthUserFile /dev/null
AuthGroupFile /dev/null
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !>http://www.example1.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !>http://example1.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !>http://www.example2.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !>http://www.example3.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !>http://123.123.123.123 [NC]
RewriteRule /* http://www.example.com/index.html [R,L]

"http://www.example1.com" is de link vanwaar downloads kunnen plaats vinden.

Het nummer 123.123.123.123 is het IP adres van jouw website.

"http://www.domain.com/page.htm" is de pagina waar een externe downloader naar toe gestuurd wordt. Ben er zeker van dat de syntax juist overgenomen wordt.

Dit script stop alle downloads vanuit een bepaalde directory. Je moet een aparte directory maken voor downloadbare bestanden. Als je dit bestand namelijk in de root directory plaatst, zal deze je automatisch doorsturen naar de RewriteRule pagina.

Op maat gemaakte foutmeldingen

Ik denk dat je een dergelijke melding weleens gezien hebt :

404 - File Not found

The requested URL /someone/mistyped/a/link.html was not found on this server.

Misschien heb je er ok wel eens zo een gezien:

BM logo

Oops! You've found a bad link!

You will be redirected automatically to our main page.

Beide voorbeelden zijn een Error Documents. Het bovenste voorbeeld is een standaard foutmelding (404 - File Not Found), de onderste is een voorbeeld van wat je ervan zou kunnen maken. Je kunt zelfs per directory een unieke foutmelding maken. Vaak is een dergelijke pagina voorzien van een link naar de pagina waar de bezoeker vandaan kwam.

De meeste foutmeldingen van een webserver hebben een vast nummer. Zo is bijvoorbeeld "Bestand niet gevonden" meestal error nummer 404. (Lijst met fouten staat onderaan de pagina) Het specificeren van een dergelijke foutmeldingspagina is niet moeilijk. Je voegt een zogenaamd "ErrorDocument" toe, gevolgd door het 3 cijferige nummer en een link naar de pagina die bij deze fout moet verschijnen (alleen een korte tekst kan ook). Hier zie je drie manieren:

ErrorDocument 404 http://www.domain.com/404.html
ErrorDocument 401 /401.html
ErrorDocument 500 errors.php?error=500.html

Foutmeldingen Lijst

Client Foutmelding
Nummer Beschrijving
400
Verkeerd syntax
401
Niet geautoriseerd
402
Niet in gebruik
403
Verboden
404
Bestand niet gevonden
   
Server Foutmelding
Nummer Beschrijving
500
Interne Server Fout
501
Niet geimplemeteerd
502
Server Overbelast
503
Gateway Timeout

 

Voorkom directory browsen

Soms kun je bij een website een directory browsen/doorkijken als je gewoon de link + directorie naam opgeeft in de webbrowser. Dit is in de meeste situaties niet wenselijk. Zet daarom in de .htaccess file die in het begin van de website staat de regel:

Options Includes FollowSymLinks

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages