Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
3.214.216.26
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

Op deze pagina bespreek ik de oplossing PopupMenuApplet door David Binard.

Een prima alternatief, hoewel niet gratis, is apPopupMenu van ApyCom.

Er zijn andere navigatie systemen, maar deze zijn helaas VEEL te DUUR voor een prive website, dus zolang mij geen gesponsorde applet wordt verstrekt, zal ik deze ook niet bespreken ...

HTML

Hoe werkt PopupMenuApplet?

Op mijn oude pagina vond je links bovenin een menu button, dit is het zelfde menu als wat er op dit moment gebruikt wordt op WeetHet, een voorbeeld;

Menu voorbeeld zoals er dit op mijn website voorheen uitzag.

Wat hebben we nodig ?

1. PopupMenuApplet.class
2. PopupGen.exe

Het bestand PopupMenuApplet.class heb je nodig om het menu zichtbaar te maken, plaats deze in dezelfde directory als waar je het HTML-bestand gaat plaatsen. Deze JAVA class is geschreven door David Binard, bezoek zijn pagina voor o.a. de sourcecode en/of nieuwe versies.

PopupGen.exe gebruiken we straks om het menu te genereren.

Laten we eerst beginnen met een afbeelding te maken voor de algemene "menu" knop.
Op deze internet pagina heb ik een afbeelding gebruikt welke onderdeel vormt van de kop van mijn oude webpagina:

Voorbeeld van een menu knopje

De dimensies van dit plaatje: 114 breed en 24 hoog.

Als alternatief kun je natuurlijk ook een simpele knop (rechthoekig) maken.
Laten we in dit voorbeeld er vanuit gaan dat het plaatje in dezelfde directory staat als het HTML-bestand, en dat het plaatje "button_menu.gif" heet.

Nu we een plaatje hebben voor de menu-knop, kunnen we alvast de HTML-code van de web-pagina aanpassen. Daarvoor gaan we een JAVA-applet inbinden door op de gewenste locatie van het menu de volgende code toe te voegen.

Merk op: width en height geven dus de breedte en hoogte van het menu-plaatje weer.

Laten we beginnen met de basis van de applet;

<APPLET
CODE = "PopupMenuApplet.class"
CODEBASE= "."
NAME= "PopupMenuApplet2"
WIDTH= "120"
HEIGHT= "34"
MAYSCRIPT
>

We geven hier aan dat we de JAVA klasse (class) "PopupMenuApplet.class" gaan gebruiken. De browser kan deze terug vinden in dezelfde directory als waar het HTML bestand staat, de "." geeft dit aan.

We geven de applet een herkenbare naam, hier bijvoorbeeld "PopupMenuApplet2".
Als laatste geven we aan hoe groot de applet dient te worden door gebruik te maken van width en height van het eerder genoemde plaatje (de applet hoeft niet groter te worden als het plaatje).

Natuurlijk is dit nog niet alles. We gaan nu de applet enkele parameters doorgeven voor o.a. de locatie van het plaatje maar ook hoe het menu eruit moet gaan zien.

Laten we eerst aangeven waar het plaatje staat, dit doen we door de volgende code erachter te zetten:

<PARAM NAME="IMG" VALUE="button_menu.gif">

Hier geven we de parameter (PARAM) met de naam "IMG" de waarde (VALUE) "button_menu.gif" mee.

Merk op: Deze parameters zijn bepaald door de JAVA applet, dit is dus specifiek voor deze JAVA class !!

Nu komt het moeilijke stuk: de menustructuur.

Om de applet zo universeel mogelijk te houden moest er een "handige" structuur bedacht worden om de menu-layout door te kunnen geven aan de applet. Laten we dit voor het gemak de "data-parameters" noemen.

Schrik niet (ik heb er een handig tooltje voor geknutseld, dus don't worry):

<PARAM NAME="DATA" VALUE="
{Welkom*welcome.htm*text}
{HR}
{Internet* {Introductie*internet.htm*text}
{HR}
{HTML*html.htm*text}
{HR}
{Navigatie Help*navigationhelp.htm*text}
{HR}
{Over deze webpagina ...* {Updates*updates.htm*text}
{Statistieken*statistics.htm*text}
{Software en de Auteur*about.htm*text}
}
">

Snappie ? Nee ? Geeft niet, want erg overzichtelijk is het niet...

De structuur is relatief simpel voor dit voorbeeld, maar de benodigde parameters zijn nogal pittig. Zo ziet de structuur er uit:

Welkom  

 
Internet >> Introductie
Navigatie Help

HTML
Over deze webpagina >> Updates
  Statistieken
  Software en de Auteur

*de submenu's hebben hier een aparte kleur om ze uit elkaar te kunnen houden - dit is natuurlijk niet het geval bij het werkelijke menu !

Om deze parameter eenvoudiger samen te stellen heb ik, zoals eerder vermeld, een klein programma geschreven. Ik moet toegeven dat het geen schoonheidsprijs zal winnen, maar het werkt ... en daar gaat het tenslotte om.

Het programma, de menu generator, kan hier worden gedownload.

Het programma genereerd de daarnet genoemde "data-parameters".

Wat hebben we nu nog meer nodig ?

We moeten de browser nog vertellen dat dit het einde van de Appler code is door een </APPLET> tag.

De gehele code voor een pagina zou er dan dus zo uit kunnen zien (de blauw gemarkeerde code heeft betrekking op het popupmenu):

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>PopupMenu test pagina</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<APPLET
CODE = "PopupMenuApplet.class"
CODEBASE= "."
NAME= "PopupMenuApplet2"
WIDTH= "120"
HEIGHT= "34"
MAYSCRIPT
>

<PARAM NAME="IMG" VALUE="button_menu.gif">

<PARAM NAME="DATA" VALUE="
{Welkom*welcome.htm*text}
{HR}
{Internet* {Introductie*internet.htm*text}
{HR}
{HTML*html.htm*text}
{HR}
{Navigatie Help*navigationhelp.htm*text}
{HR}
{Over deze webpagina ...* {Updates*updates.htm*text}
{Statistieken*statistics.htm*text}
{Software en de Auteur*about.htm*text}
}
">

</APPLET>
</BODY>
</HTML>

Hoe werkt het PopupGen programma ?

Zoals ik al eerder vertelde; dit programma zal wel nooit een schoonheidsprijs winnen. Ik heb het speciaal voor deze website geschreven zodat ik niet te moe zou worden van het schrijven van de JAVA parameters.

Laten we beginnen met het downloaden van het programma en de zip-file uit te pakken (b.v. met Winzip).

Deze zip-file heeft slechts 1 bestand aan boord, te weten: PopupGen.exe.

Onderaan de pagina vind je een klein programma welke een dergelijk project converteerd naar een HTML tabel.

Het programma wordt gestart door een dubbel klik en het volgende scherm verschijnt:

PopupGen

Merk op: Als je met een resolutie gelijk aan of kleiner dan 800x600 werkt, zul je niet het gehele window kunnen zien ! Het window is namelijk 818x607 groot (dit i.v.m. overzicht houden over de menustructuur en de plaatsing van de knoppen).

Enkele "termen" vooraf:

Naam
Toepassing
Add Node
voegt een menu-item op hetzelfde niveau als het geslecteerde item toe
Add Subnode
voegt een sub menu-item van het geselecteerde item toe
Seperator
voegt een horizontale lijn aan het menu toe
Menu label
is de tekst van een menu-item
Menu URL
is de link waar dit item heen wijst, dus de pagina die verschijnt als men dit item kiest
URL target
is o.a. voor frames bedoeld om aan te geven waar de pagina geopend moet worden
Edit Node
leest de gegevens van het geselecteerd menu-item zodat deze bewerkt kunnen worden
Apply
wordt gebruikt om de wijzigingen (door eerst met Edit Node te werken) toe te passen
Delete Node
verwijderd het geselecteerde item
Save Project
opslaan van de structuur zodat we later gemakkelijk items kunnen toevoegen
Load Project
openen van een eerder gebouwde structuur
Generate
genereerde de benodigde JAVA PARAM code voor jouw webpagina
Expand All
alle submenu-items worden zichtbaar gemaakt (uitgeklapt)
Collapse All
alle submenu-items worden verborgen (ingeklapt)
Exit
verlaat het programma

Merk op: gebruik GEEN AANHALINGSTEKENS in een menu-titel!

Het programma begint met een leeg menu, mocht je nu al eerder een menu hebben gemaakt met PopupGen, dan zou je die nu kunnen inladen met "Load Project" om daar wijzigingen in aan te brengen.
Aangezien we dat nog niet hebben gedaan, gaan we nu het eerste menu bouwen. Hierbij nemen we het eerder vernoemde voorbeeld als leidraad

Laten we eerst het hoofdmenu toevoegen.

1. Vul in het veld "Menu label" de waarde "Welkom" in (de haakjes weglaten).
2. In het veld "Menu URL" vul je nu "welcome.htm" in.
3. Omdat we (op deze pagina) gebruik maken van frames en ik de pagina in het frame "text" wil zien, vullen we bij "URL target" de waarde "text" in.
4. Klik nu op "Add Node".

Merk op: Punt 3 is voor een pagina zonder frames niet nodig !

We zien het volgende verschijnen:

Stap 1, ons eerste menu-item

Je ziet meteen de waarden terug komen zoals je die ingevuld hebt, gescheiden door een sterretje ("*").

Dezelfde stappen (met andere waarden natuurlijk) herhalen we voor

Menu Label

Menu URL

URL Target

Internet

internet.htm

text

Navigatie Help

navigationhelp.htm

text

Over deze webpagina ...

about.htm

text

Met het volgende als resultaat:

Nu met toegevoegde items

We missen nu nog de horizontale strepen in het menu.

We hebben er 2 nodig: druk 2x op de "Seperator" knop.

De twee lijnen verschijnen nu,... echter op de verkeerde plaats:

Lijnen verkeerd geplaatst

Met de muis kunnen we nu deze lijnen verplaatsen door ze op de pakken en te slepen naar het menu-item waar ze voor moeten komen te staan. Klik dus een lijn aan met de linker muisknop en hou deze muisknop ingedrukt.

Beweeg nu met de muis naar het menuitem waar de streep voor moetn komen te staan en laat de muisknop los.

Doe dit ook voor de tweede streep.

Lijnen verplaatst ...

Laten we nu de submenu-items gaan toevoegen.

Klik daarvoor het menu-item aan met de linker muisknop zodat deze geselecteerd is.

1. Vul in het veld "Menu label" de waarde "Introductie" in.
2. In het veld "Menu URL" vul je nu "internet.htm" in.
3. Omdat we (op deze pagina) gebruik maken van frames en ik de pagina in het frame "text" wil zien, vullen we bij "URL target" de waarde "text" in.
4. Klik nu op "Add SubNode".

Merk op: Punt 3 is voor een pagina zonder frames niet nodig !

Ons eerste submenu-item !

Voor de voor de volgende items kun je nu twee kanten op.
1. Je selecteerd het nieuwe submenu-item en alle volgende items voeg je toe met "Add Node"
2. Je veranderd niets aan de selectie en voegt de volgende submenu-items met "Add SubNode" toe.

De keuze is geheel aan jou. Bij het toevoegen van een seperator (horizontale lijn) moet je rekenhouden met het feit dat deze altijd op hetzelfde niveau wordt toegevoegd ! Dus wil je een seperator in een submenu, kies dan eerst en item in het submenu en plaats dan pas de seperator.

Als je klaar bent met het menu, wordt het tijd om dit project op slaan met "Save Project".
Geef het een betekenisvolle naam, bijvoorbeeld menu_project.txt.

Een project file wordt opgeslagen in standaard ASCII tekst, je kunt die dus bekijken met een tekstverwerker of Notepad.

Afhankelijk van de diepte van een submenu worden er TABs voorgezet. Dus een submenu van het hoofdmenu wordt vooraf gegaan door 1 TAB, een submenu van een submenu door 2 TABs etc. Je kunt hier naar harte lust in rommelen, maar let op de opmaak ! (Met name voor vertaling van het menu erg handig)

Laten we nu de JAVA PARAM code genereren door op "Generate" te klikken.

Geef het bestand een herkenbare naam, b.v. menu_code.txt.

Merk op: Ook voor deze code geldt: het wordt in ASCII tekst opgeslagen.

Inbinden in de webpagina is relatief eenvoudig.

Open het gegenereerde bestand met notepad.

Selecteer alle regels en copieer het naar het clipboard (met CTRL+C of het menu "Edit"-"Copy").

Open nu (bijvoorbeeld met notepad of de HTML-editor) het HTML-bestand en zoek de locatie waar de applet staat.

In ons voorbeeld de blauw gemarkeerde tekst:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>PopupMenu test pagina</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<APPLET
CODE = "PopupMenuApplet.class"
CODEBASE= "."
NAME= "PopupMenuApplet2"
WIDTH= "120"
HEIGHT= "34"
MAYSCRIPT
>

<PARAM NAME="IMG" VALUE="button_menu.gif">

<PARAM NAME="DATA" VALUE="
{Welkom*welcome.htm*text}
{HR}
{Internet* {Introductie*internet.htm*text}
{HR}
{HTML*html.htm*text}
{HR}
{Navigatie Help*navigationhelp.htm*text}
{HR}
{Over deze webpagina ...* {Updates*updates.htm*text}
{Statistieken*statistics.htm*text}
{Software en de Auteur*about.htm*text}
}
">

</APPLET>
</BODY>
</HTML>

Sla het HTML bestand op, en je bent klaar met het menu....

Genereer een tabel gebaseerd op het menu

Als aanvulling heb ik nog even snel een programma in elkaar geknutseld wat van de project bestanden van een popup-menu ook nog eens een simpele HTML tabel kan maken. Het programma kun je hier downloaden. Deze optie heb ik erbij gezet om de website nog toegankelijk te houden voor de gebruikers waar het menu niet functioneerd. Het programma werkt releatief simpel.

Stap 1 is het maken van een project file met POPUPGEN.EXE (zoals hierboven uitgelegd wordt).

Vervolgens heb je een HTML file nodig waarin je een tag zet om aan te geven waar de tabel moet worden ingevoerd. De tag moet er als volgt uitzien: <!--MENU-->

PopupGen Overview

Stap 1, klik op de "Load Project" knop en selecteer een project file.

Stap 2, klik op de "Load HTML" knop en selecteer de HTML file waar de <!--MENU--> tag in staat.

Stap 3, klik op de "Create HTML" knop zodat de HTML tabel geplaatst wordt in de HTML code.

Stap 4, klik op de "Save HTML" knop om het resultaat op te slaan (zowel naam als locatie zijn vrij te kiezen).

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages
Hulp & OverWelkom ... !!GastenboekHulp voor WeetHetWoordenlijst ...Zoeken op het InternetZoeken in WeetHetBeschikbare downloadsNieuws & UpdatesStatistiekenAansprakelijkheidAdverterenDoe mee !!!Vermeldingen/AwardsOver WeetHet ...Hansie goes USAWaar is Hansie?Eerste maandenNieuw thuisUitgaanPuck goes USAMijn nieuwe autoSnapshots PuckRandom snapshotsEindelijk LENTE!Lekkere warme zomerEerste familie bezoekCD's en DVD'sMuziekAudio-DVD naar MP3Muziek CD naar MP3Muziek CD naar WAVKopieer Muziek CDEigen Muziek CDMuziek uit het InternetMP3 Volume aanpassenNero Burning RomBIN/CUE brandenBIN naar ISOComputer CDRomISO brandenFoto VCDFoto SVCDNero vs Nero ExpressNRG naar ISOSVCD brandenSVCD met menuVCD brandenVCD met menuDVD FilmsWat zijn Regiocodes?Wat is MacroVision?Video formatenDIKO: 3 films - 1 DVDHoe werkt een CD?Zelf CDs brandenZelf een DVD makenBIN naar ISONRG naar ISODisk catalogus makenComputer UitlegHoe werkt een CD?Netiquette: E-MailWat is DivX?Wat is MP3?Wat is RAID?Wat is USB?Wat zijn PAR files?Wireless LAN introPC naar TV kabelsXP sneller startenOpstart van USB penFireWire verbind 2 PC'sFoto FormatenGrafisch / Foto'sPhotoshopFoto FormatenSnelle auto3D knoppenBliksem tekenenFotos op CDPictureToTVVideoCD met NeroSVCD met NeroMagix Fotos op CDDVD PictureShowFoto FormatenFoto FormatenGSM / PDAsCompaq iPAQAccu vervangenSeriele craddle op USBGarmin eTrex kabelGarmin eTrex stekkerRonde Garmin stekkerPalmPilotAan Ericsson GSMGarmin eTrex GPSMobiele telefonieEricsson MelodietjesMusicBoxRingtonesMasterA edit SIMSMSC nummersConnector pinoutsHardware & HacksCPU OverklokkenAlgemeenAMD CPU codesAMD Slot-AAMD Socket-ASmartcards Progr.MillenniumAlactel HackLCD display aan PCNetwerk kabelsOpstart van USB penPC naar TV kabelsPromise Ultra -> RAIDSoundblaster MIDIWeerstand kleurenFireWire NetwerkInternetNetwerk algemeenDHCP instellenWin95/98/ME ClientWin2000/XP ClientMac OS 7/8 ClientMac OS X ClientBekende IP-poortenDNS adressenNetwerk kabelsWireless LAN IntroFireWire NetwerkInbel verbindingTCP/IP optimaal Win9xPubliek IP adres?ADSL / MxStreamADSL AlgemeenHoe werkt ADSL?DNS adressenMXStreamInstallerenAnaloog EthernetISDN EthernetRouters en MXStreamSMC 7404 WBRA/BeTech ModemRoutereTech RouterSitecom 4S routerVigor 2200E routerProblemen oplossenAlcatel HackHack het modemPassword CalculatorDoel v.d. lampjesProblemen oplossenFirmware upgradeDNS adressenBekende IP-poortenPoorten mappenAutoPortMappingInternet delenMogelijkhedenWinRoute (software)Netwerk Win95/98/MENetwerk Win2000/XPNetwerk Mac OS 7/8Netwerk Mac OS XBekende IP-poortenWireless LAN IntroNetwerk kabelsRoutersSMC 7404 WBRA/BeTech ModemRoutereTech RouterSitecom 4S routerVigor 2200E routerInternet via SatellietHoe werkt het?Korte intro ...Overzicht variantenStandaardBySky methode2-Weg InternetKaart installerenWelke Satellietkaart?PC eisenHarmonic CyberstreamPentam. Pent@VisionHauppauge DVBs NexusTechnotrend PCLineEOL problemenNieuwe driversSchotel plaatsen (Astra)Schotel formaat?EON ChecklistTransponders EOLRamdisk voor FazztEigen webpaginaNavigatie oplossingenInzicht en oplossingenApyCom apPopupMenuD.Binard PopupMenuPopupMenu generatorPopupMenu platTips en TruuksE-Mail linkE-Mail FORMFavorieten ToevoegenWebpagina ikoon'Pagina Terug' linkSpringen binnen paginaOntsnap aan framesGebruik frametitelStuur framesAutomatisch doorsturenHet 100% probleemAndere link kleurTekst in de statusbalkAchtergrond vastzettenTekst over plaatjesBrowser veilige kleurenHet .htaccess bestandBijzondere tekensWaar downloadenIRC met mIRCInstalleren mIRCDownload films enzoVragen (FAQ)Films uit het InternetFilm kwaliteitWat zijn PAR files?LeechGuyLeechGuy editoreMuleWinMXE-MailNetiquetteCitaat van de dagOverigenHack Arescom NetDSLWireless LAN IntroFireWire NetwerkBekende IP-poortenWat is mijn IP adres?Zoeken (WeetHet)Zoeken (Internet)WeetHet DownloadsEen paar goede websitesDNS adressenMicroControllersBasic Stamp IIStarten met de BS2Assembleren v.d. kitVolledig schemaAansluiten aan de PCBS2 aan 44780 LCD44780 LCD foto'sBS2 aan M50530 LCDM50530 LCD Foto'sZelfbouw BS2Smartcards/SIMProgrammer Softw.CardMasterInfinityUSBMasterBurnerMilleniumKaart soortenGSM SIM bewerkenWeerstand kleurenMuziek / AudioMuziek van InternetIntroductieLeechGuyLeechGuy editorWinMXeMuleM.b.v. mIRCBIN/CUE brandenBIN naar ISOAudio-DVD naar MP3Hoe werkt een CD?Kopieer muziek CDEigen muziek CDWat is MP3?Muziek CD naar MP3MP3 CD v. Yamakawa?MP3 Volume aanpassenMuziek CD naar WAVSB MIDI interfaceAC3 naar WAV/MP3ProgrammerenBorland DelphiHansie zijn Delphi ToolsAYeah!CatalogCitaat van de dagPopupMenu generatorOverzicht ASCII tekensSatelliet (TV & GPS)Satelliet TelevisieSatelliet TV op de PCTV ontvangst op de PCPC eisenNieuwe driversPentam. Pent@VisionHauppauge DVBs NexusTechnoTrend PCLinePVA file naar MPEG2DirecTV TiVoAfstandsbedieningDirecTiVo naar O6.21: Intro & Images2: TiVo disk in PC3: Installeer OS6.24: Eerste start van OS6.25: SuperPatch & Meer6: Films naar PCTyTools - Films naar PCOud: DirecTiVo naar OS4Oud: Sleeper HackSmartcardsProgrammer Softw.CardMasterInfinityUSBMasterBurnerMilleniumKaart soortenWat is DiSEqC?Schotel plaatsen (Astra)Schotel formaatSRT8000 firmwareGPS NavigatieGarmin eTrexDiagnose modeSeriele aansluitingAan de iPAQ 36/38xxAan een PalmPilotDe eTrex stekkerDe ronde stekkerHoe werkt GPS?Wat is GeoCaching?Internet via SatellietHoe werkt het?Korte intro ...Overzicht variantenStandaardBySky methode2-Weg InternetKaart installerenWelke Satellietkaart?PC eisenHarmonic CyberstreamPentam. Pent@VisionHauppauge DVBs NexusTechnotrend PCLineEOL problemenNieuwe driversSchotel plaatsen (Astra)Schotel formaat?EON ChecklistTransponders EOLRamdisk voor FazztVideoVideo gids - begin hierIntroductieGSpot: AVI InfoDIKO: 3 films - 1 DVDDownload kwaliteitVideo AlgemeenWat is DivX?Video formatenOpname TypesWelke AVI codecs?Intro K(S)VCD/KDVDDVD+RW ProblemenOver bitratesVideoServer pluginWat zijn Regiocodes?Wat is MacroVision?RippenAudio-DVD naar MP3Foto FormatenAVI naar MPEGGSpot: AVI InfoDIKO: 3 films - 1 DVDAVI naar DVD/(S)VCDZonder ondertitelsD.I.K.O.MainConcept (S)VCDNero Vision Express 2TMPGEnc (S)VCDTMPGEnc K(S)VCDTMPGEnc met AC3Met OndertitelsD.I.K.O.MainConcept (S)VCDNero Vision Express 2TMPGEnc (S)VCDTMPGEnc K(S)VCDTMPGEnc met AC3CD Branden NeroVCD brandenVCD met menuSVCD brandenSVCD met menuBIN/CUE brandenDVD SpelersCompatibiliteitDVD toevoegenDVD+RW ProblemenIntro K(S)VCD/KDVDVideo ToolsBitrate CalculatorDVD RippenGSpot: AVI InfoFlaskMPEG en CCEVideoServer pluginDVD naar DivXIntroductieBitrates berekenenRippenDVDx en SmartRipperDVDx instellingenFlaskMPEG methode 1FlaskMPEG methode 2FlaskMPEG methode 3DVD naar (S)VCDIntroductieBitrates berekenenRippenDVDx en SmartRipperDVDx instellingenFlaskMPEG 0.6 en CCEDVDx en Video ServerDivX naar (S)VCDDVD naar DVDDVD2OneDVDShrinkDVD+RW ProblemenTMPGEnc & CoDIKO: 3 films - 1 DVDFilm Knip & PlakGSpot: AVI InfoSamenvoegenMPEG1 en MPEG2Met TMPGEncWomble MPEG2VCRAVI met VirtualDubKnippenMPEG1 en MPEG2Met TMPGEncWomble MPEG2VCREasy Video SplitterAVI en DIVXAVI met VirtualDubEasy Video SplitterFilms van InternetIntroductieLeechGuyLeechGuy editoreMuleWinMXM.b.v. mIRCWat zijn PAR files?BIN/CUE brandenBIN naar ISOFoto's op CDPictureToTVVideoCD met NeroSVCD met NeroMagix Fotos op CDDVD PictureShowOndertitels RippenVobsub: snel en simpel!SubRip (OCR)SynchroniserenOndertitels weergaveWeergave met VobsubSynchroniserenMaak een MicroDVDPC aan de TVPC naar TV kabelsATI softwarenVidia softwareTiVo - Harddisk VCRTiVo Serie 1Wat is een TiVo?TiVo openmakenSeriele toegangDebug Mode toegangLinux Bash shellInstellen van de klokInbellen uitzettenDirecTV TiVoAfstandsbedieningDirecTiVo naar O6.21: Intro & Images2: TiVo disk in PC3: Installeer OS6.24: Eerste start van OS6.25: SuperPatch & Meer6: Films naar PCTyTools - Films naar PCOud: DirecTiVo naar OS4Oud: Sleeper HackYamakawa 713/715IntroductieVeel gestelde vragenDe AfstandsbedieningGeheime codesRegiocode instellenRegiovrij zettenMacroVision uitStandaard-InstellingenWelke DVDRom driveFirmware versieVerander firmwareDownload firmwareAnder achtergrondMP3 CD makenM.U.F.Y. MP3 CD'sHulpForumZoeken (WeetHet)Zoeken (Internet)NieuwsWoordenlijst ...DownloadsLinksStatistiekenAdverterenDoe mee !!!Gastenboek

Liquid Web Fully Managed Web Hosting