Welkom bij WeetHet!


Managed Web Hosting by Liquid Web

Jouw IP adres:
44.201.94.236
     
 
Pagina printen
- kies Landscape
Zoeken in de
WeetHet pagina's
WeetHet is being updated! - Current articles will slowly move to www.tweaking4all.com
Voor uitstekende webhosting welke zowel betrouwbaar als betaalbaar is adviseren wij: LiquidWeb

Op deze pagina ...

De nu volgende serie pagina's gaan over de Parallax (OEM) Basic Stamp II microcontroller.

Aansturen van Mitsubishi M50530 gebaseerde LCD display's.

Tip: voor Hitachi 44780 gebaseerde LCD zie het Optrex DMC2034 artikel.

In dit artikel zal ik proberen uit te leggen hoe je een LCD display met de (OEM) Basic Stamp II aan kunt sturen, gebaseerd op een oud LCD scherm uit een Ericsson telefoon (in dit geval de Optrex DMC-50652N of de Seiko/IIS C456002A) of eigenlijk elke Mitsubishi 50530 gebaseerde LCD.

Foto's van het LCD in actie kun je hier bekijken.

De gebruikte LCD's zijn van het type OPTREX DMC50652N welke 3 x 40 (3 lijnen, 40 karakters) hebben.

Merk op: delen van deze gegevens zijn gebaseerd op informatie die ik van Peter Pitzeier heb. Hij kreeg dit al voor elkaar met een BasicStamp 1.

Vergeet niet de verantwoordelijkheidsverklaring te lezen!

Merk op: De voorbeelden kunnen HIER gedownload worden.

Parallax: Basic Stamp II

Overzicht

 1. Hoe verbind ik het LCD display met mijn OEM Basic Stamp 2
 2. Aangepaste voeding maken
 3. Handige BasicStamp2 instructies; voorbeeld 1, tekst op het scherm
 4. Handige BasicStamp2 instructies; voorbeeld 2, lopende balk
 5. Oorspronkelijke BasicStamp1 code

Hoe verbind ik het LCD met de Basic Stamp II

Hieronder zie je hoe je dat moet doen. Ik heb daarvoor een tabel gemaakt.

Optrex DMC-50652N achterkant - de aansluitingen!

Maak de volgende verbindingen:

LCD Display pin LCD Functionaliteit OEM Basic Stamp 2 pin
1
DB7 (databit 7) P7
2
DB6 (databit 6) P6
3
DB5 (databit 5) P5
4
DB4 (databit 4) P4
5
EX (Execute) P3
6
R/W (Read/Write) P2
7
I/OC1 (IO Control 1) P1
8
I/OC2 (IO Control 2) P0
9
VLCD (LCD power) +3 ... +12V (zie schema)
10
VSS (GND) Vss (= Aarde)
11
Vdd (logic power) Vdd (= gelijkspanning +5V)
12
niet aangesloten -

Stroomvoorziening

Voor pin 9 van het LCD zul je een stukje electronica moeten bouwen om het juiste voltage af te stellen wil het display iets zichtbaar weergeven!
Gemiddeld is op pin 9 een voltage van rond de +11 Volt nodig. We bouwen daarvoor een uiterst simpele schakeling, die meteen functioneerd als contrast regeling.

Deze schakeling kan meteen gebruikt worden voor de voeding van de Basic Stamp (1 of 2). Hiervoor sluit je de Vss (aarde) en VDD (+5V) aan op de betreffende pinnen van de BAsicStamp.

Benodigde onderdelen:

1
7805 spanningsregelaar
1
Regelbare weerstand (potentiometer) van 10 KOhm
1
gelijkspanningsvoeding van rond de 8 tot 15 Volt

Schema:

 

Stroomvoorziening voor de Optrex 50652N LCD displays

 

 

Merk op: de pin out is gebaseerd op de gegevens die ik van Peter Pitzeier heb.

Besturen - Tekst sturen

OK, het display zit nu aan onze Basic Stamp 2. Hoe besturen we nu de parallel aangestuurde lijnen naar het LCD scherm met maar 6 lijnen?

Het antwoord is eigenlijk eenvoudig: het LCD scherm kan met 8- of 4-bits aangestuurd worden. 4-bit mode werkt hetzelfde als de 8-bit mode mode, met het verschil dat we de 8-bits in 2 stappen van 4-bits versturen. Eerst sturen de 4 hoge bits, dan de 4 lage bits. Zie het Optrex DMC2034 artikel voor meer details.

Handige Instructies, voorbeeld 1

Het sturen van instructies is eigenlijk hetzelfde als het sturen van een karakter met als verschil dat we nu enkele stuur pinnen (E, IOC1, IOC2) anders moeten instellen. Om je de ellende te besparen heb ik daarvoor een stukje code geschreven die je daarbij helpt.

Hiervoor dus een aantal handig GOSUB routines:

Routine Call Toepassing
LCD_Init GOSUB LCD_Init Initialisatie van het display.
LCD_WriteInstr

TheData = %xxxxxxxx
GOSUB LCD_WriteInstr

Schrijven van een stuur instructie. De instructie is een 8 bit, binaire code.
Definieer TheData als VAR byte.
LCD_WriteChar TheChar = "A"
GOSUB LCD_WriteChar
Stuur een karakter naar het LCD dislay voor weergave.
Definieer TheChar als VAR byte.
LCD_SetFunction GOSUB LCD_SetFunction Instellen parameters voor communicatie mode, character font, etc.
LCD_ClearHome GOSUB LCD_ClearHome Maak LCD scherm leeg en plaats cursor in de hoek, links boven
LCD_SetDisplay GOSUB LCD_SetDisplay Cursor mode (knipper, underline, etc).
LCD_Entry GOSUB LCD_Entry Definieer cursor richting
LCD_CursorXY TheCursorX = X
TheCursorY = Y
GOSUB LCD_CursorXY
Verplaats de cursor naar regel X (0, 1 of 2) en kolom Y (0 ... 39).
Definieer TheCursorX en TheCursorY als VAR byte.
LCD_CursorHome GOSUB LCD_CursorHome Idem als LCD_ClearHome, maar dan zonder de inhoud van het scherm te wissen.

Merk op: Voor je bepaalde functies gaat gebruiken moet je dus wel een aantal variabelen definieren (indien deze door een functie gebruikt word) zoals aangegeven in bovenstaande tabel.

Deze routines (in het hierna volgende voorbeeld gebruik ik ze pas allemaal) gebruik ik in onderstaande programma. Het programma geeft een eenvoudig stukje voorgedefineerde tekst weer;

'{$STAMP BS2}
'{$PBASIC 2.0}
' OPTREX DMC50625N LCD display controle routines
' (C) 2003 Hans Luyten
' Many thanks to Peter Pitzeier       
' Variables
TheData VAR byte	' Variable for LCD data/char
TheChar VAR byte	' Variable for sending characters to LCD
' Data
DATA "Welcome to Hansies OPTREX DMC50625N test"
DATA "The LCD is connected to a BasicStamp II!"
DATA "-= Enjoy the BS2 code for LCD control =-"
Main:	GOSUB LCD_Init
    GOSUB_ClearHome
    FOR b2 = 0 TO 119
      READ b2, TheChar
      GOSUB LCD_WriteChar
    NEXT
    END
LCD_Init:	  ' Initialize LCD display
        GOSUB LCD_SetFunction
        GOSUB LCD_ClearHome
        GOSUB LCD_SetDisplay
        GOSUB LCD_SetEntry
        RETURN
LCD_WriteInstr: ' Write LCD instruction (TheCode) and LCD Data (TheData)
        Dirs = %11111111
        OutB = TheData.HIGHNIB
        OutA = %0000
        pulsout 3, 1
        OutB = TheData.LOWNIB
        pulsout 3, 1
        RETURN
LCD_WriteChar:	' Write character to LCD display
        Dirs = %11111111
        OutB = TheChar.HIGHNIB
        OutA = %0001
        pulsout 3, 1
        OutB = TheChar.LOWNIB
        pulsout 3, 1
        RETURN
LCD_SetFunction:' SF: Nibble mode, 5x7 font, 4x40 chars
        TheData = %11011011
        GOSUB LCD_WriteInstr
        RETURN
LCD_ClearHome:	' CH: Clear screen, cursor home
        TheData = %00000001
        GOSUB LCD_WriteInstr
        RETURN
LCD_SetDisplay:	' SD: Display, Cursor, Underline, Blink: ON
        TheData = %00111111
        GOSUB LCD_WriteInstr
        RETURN
LCD_SetEntry:	' SE: Cursor direction
        TheData = %01011000
        GOSUB LCD_WriteInstr
        RETURN

Handige instructies, voorbeeld 2

In het volgende voorbeeld, heb ik alle beschreven functies gebruikt. Het programma geeft tekst weer en tekend daaronder een balkje. Dit balkje wordt daarna gevuld, en loopt weer langzaam leeg in een loop;

'{$STAMP BS2}
'{$PBASIC 2.0}
' OPTREX DMC50625N LCD display controle routines
' (C) 2003 Hans Luyten
' Many thanks to Peter Pitzeier 
' Variables
TheData VAR byte	' Variable for LCD data/char
TheChar VAR byte	' Variable for sending characters to LCD
TheCursorX VAR byte	' Move cursor X (column) position
TheCursorY VAR byte	' Move cursor Y (line) position
' Data
DATA "Welcome to Hansies OPTREX DMC50625N test"
DATA "The LCD is connected to a BasicStamp II!"
DATA "BAR/GAUGE: ",$88,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97
DATA $97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$97,$89
Main: GOSUB LCD_Init
    GOSUB_ClearHome
    FOR b2 = 0 TO 119
     READ b2, TheChar
     GOSUB LCD_WriteChar
    NEXT
Gauge: FOR b2 = 11 to 39
     TheCursorX = b2
     TheCursorY = 2
     GOSUB LCD_CursorXY
     TheChar = $9B
     GOSUB LCD_WriteChar
    NEXT
    TheCursorX = 39
    TheCursorY = 2
    GOSUB LCD_CursorXY
    TheChar = $89
    GOSUB LCD_WriteChar
    FOR b2 = 38 to 12
     TheCursorX = b2
     TheCursorY = 2
     GOSUB LCD_CursorXY
     TheChar = $97
     GOSUB LCD_WriteChar
    NEXT
    TheCursorX = 11
    TheCursorY = 2
    GOSUB LCD_CursorXY
    TheChar = $88
    GOSUB LCD_WriteChar
    GOTO Gauge
END
LCD_Init:	  ' Initialize LCD display
        GOSUB LCD_SetFunction
        GOSUB LCD_ClearHome
        GOSUB LCD_SetDisplay
        GOSUB LCD_SetEntry
        RETURN
LCD_WriteInstr: ' Write LCD instruction (TheCode) and LCD Data (TheData)
        Dirs = %11111111
        OutB = TheData.HIGHNIB
        OutA = %0000
        pulsout 3, 1
        OutB = TheData.LOWNIB
        pulsout 3, 1
        RETURN
LCD_WriteChar:	' Write character to LCD display
        Dirs = %11111111
        OutB = TheChar.HIGHNIB
        OutA = %0001
        pulsout 3, 1
        OutB = TheChar.LOWNIB
        pulsout 3, 1
        RETURN
LCD_SetFunction:' SF: Nibble mode, 5x7 font, 4x40 chars
        TheData = %11011011
        GOSUB LCD_WriteInstr
        RETURN
LCD_ClearHome:	' CH: Clear screen, cursor home
        TheData = %00000001
        GOSUB LCD_WriteInstr
        RETURN
LCD_SetDisplay: ' SD: Display, Cursor, Underline, Blink: ON
        TheData = %00111111
        GOSUB LCD_WriteInstr
        RETURN
LCD_SetEntry:  ' SE: Cursor direction
        TheData = %01011000
        GOSUB LCD_WriteInstr
        RETURN
LCD_CursorHome: 'MH: Move cursor to home position
        TheData = %00000011
        GOSUB LCD_WriteInstr
        RETURN
LCD_CursorXY:  ' MA: Move cursor to X,Y 
        ' (Y=line: 0 to 1, X=Column: 0 to 39)
        GOSUB LCD_CursorHome
        FOR b1 = 1 TO (TheCursorY*40)+TheCursorX
         TheData = %00011000
         GOSUB LCD_WriteInstr
        NEXT
        RETURN

De oorspronkelijke BasicStamp1 code

Deze pagina zou niet compleet zijn zonder de oorspronkelijke BasicStamp 1 code van Peter Pitzeier;

'{$STAMP BS1}
'Copyright Peter Pitzeier!

eeprom 00, ("      OPTREX DMC-50625N      ")
eeprom 40, (" MITSUBISHI M50530 DOT MATRIX LIQUID ")
eeprom 80, (" CRYSTAL DISPLAY CONTROLLER-DRIVER ")

start:

' SF instruction (Set Function)
' I/O = 4 bit mode
' FONT = 8
' 4 line display DT0=0, DT1=1
' 4 line * 40 words RA0=1, RA1=1
dirs = %11111111
pins = %11010000
pulsout 3, 1
pins = %10110000
pulsout 3, 1


' CH instruction (Clear Home)
dirs = %11111111
pins = %00000000
pulsout 3, 1
pins = %00010000
pulsout 3, 1

pause 1

' SD instruction (Set Display)
' DSP on
' CSR on
' UND on
' CSR blink
' CHR blink
dirs = %11111111
pins = %00110000
pulsout 3, 1
pins = %11110000
pulsout 3, 1

' SE instruction (Set Entry)
' CSR D/I increment
' CSR CONDITION W
dirs = %11111111
pins = %01010000
pulsout 3, 1
pins = %10000000
pulsout 3, 1


REM dirs=%00001111:low 0:low 1:high 2:pulsout 3,1:b2=pins:pulsout 3,1: b3=pins:low 2:debug %b2,%b3

main:

' CH instruction (Clear Home)
dirs = %11111111
pins = %00000000
pulsout 3, 1
pins = %00010000
pulsout 3, 1

FOR b2 = 0 TO 119
READ b2, b4
b3=b4 & %11110000
b3=b3 | %00000001
dirs = %11111111
pins = b3
pulsout 3, 1

b3=b4 & %00001111
b3 = b3 + b3
b3 = b3 + b3
b3 = b3 + b3
b3 = b3 + b3

b3=b3 | 1
pins = b3
pulsout 3, 1


NEXT b2

END


GOTO main

 

 

 

 


Je bent nu al op de nederlandstalige pagina's Click here to switch to the English pages
Hulp & OverWelkom ... !!GastenboekHulp voor WeetHetWoordenlijst ...Zoeken op het InternetZoeken in WeetHetBeschikbare downloadsNieuws & UpdatesStatistiekenAansprakelijkheidAdverterenDoe mee !!!Vermeldingen/AwardsOver WeetHet ...Hansie goes USAWaar is Hansie?Eerste maandenNieuw thuisUitgaanPuck goes USAMijn nieuwe autoSnapshots PuckRandom snapshotsEindelijk LENTE!Lekkere warme zomerEerste familie bezoekCD's en DVD'sMuziekAudio-DVD naar MP3Muziek CD naar MP3Muziek CD naar WAVKopieer Muziek CDEigen Muziek CDMuziek uit het InternetMP3 Volume aanpassenNero Burning RomBIN/CUE brandenBIN naar ISOComputer CDRomISO brandenFoto VCDFoto SVCDNero vs Nero ExpressNRG naar ISOSVCD brandenSVCD met menuVCD brandenVCD met menuDVD FilmsWat zijn Regiocodes?Wat is MacroVision?Video formatenDIKO: 3 films - 1 DVDHoe werkt een CD?Zelf CDs brandenZelf een DVD makenBIN naar ISONRG naar ISODisk catalogus makenComputer UitlegHoe werkt een CD?Netiquette: E-MailWat is DivX?Wat is MP3?Wat is RAID?Wat is USB?Wat zijn PAR files?Wireless LAN introPC naar TV kabelsXP sneller startenOpstart van USB penFireWire verbind 2 PC'sFoto FormatenGrafisch / Foto'sPhotoshopFoto FormatenSnelle auto3D knoppenBliksem tekenenFotos op CDPictureToTVVideoCD met NeroSVCD met NeroMagix Fotos op CDDVD PictureShowFoto FormatenFoto FormatenGSM / PDAsCompaq iPAQAccu vervangenSeriele craddle op USBGarmin eTrex kabelGarmin eTrex stekkerRonde Garmin stekkerPalmPilotAan Ericsson GSMGarmin eTrex GPSMobiele telefonieEricsson MelodietjesMusicBoxRingtonesMasterA edit SIMSMSC nummersConnector pinoutsHardware & HacksCPU OverklokkenAlgemeenAMD CPU codesAMD Slot-AAMD Socket-ASmartcards Progr.MillenniumAlactel HackLCD display aan PCNetwerk kabelsOpstart van USB penPC naar TV kabelsPromise Ultra -> RAIDSoundblaster MIDIWeerstand kleurenFireWire NetwerkInternetNetwerk algemeenDHCP instellenWin95/98/ME ClientWin2000/XP ClientMac OS 7/8 ClientMac OS X ClientBekende IP-poortenDNS adressenNetwerk kabelsWireless LAN IntroFireWire NetwerkInbel verbindingTCP/IP optimaal Win9xPubliek IP adres?ADSL / MxStreamADSL AlgemeenHoe werkt ADSL?DNS adressenMXStreamInstallerenAnaloog EthernetISDN EthernetRouters en MXStreamSMC 7404 WBRA/BeTech ModemRoutereTech RouterSitecom 4S routerVigor 2200E routerProblemen oplossenAlcatel HackHack het modemPassword CalculatorDoel v.d. lampjesProblemen oplossenFirmware upgradeDNS adressenBekende IP-poortenPoorten mappenAutoPortMappingInternet delenMogelijkhedenWinRoute (software)Netwerk Win95/98/MENetwerk Win2000/XPNetwerk Mac OS 7/8Netwerk Mac OS XBekende IP-poortenWireless LAN IntroNetwerk kabelsRoutersSMC 7404 WBRA/BeTech ModemRoutereTech RouterSitecom 4S routerVigor 2200E routerInternet via SatellietHoe werkt het?Korte intro ...Overzicht variantenStandaardBySky methode2-Weg InternetKaart installerenWelke Satellietkaart?PC eisenHarmonic CyberstreamPentam. Pent@VisionHauppauge DVBs NexusTechnotrend PCLineEOL problemenNieuwe driversSchotel plaatsen (Astra)Schotel formaat?EON ChecklistTransponders EOLRamdisk voor FazztEigen webpaginaNavigatie oplossingenInzicht en oplossingenApyCom apPopupMenuD.Binard PopupMenuPopupMenu generatorPopupMenu platTips en TruuksE-Mail linkE-Mail FORMFavorieten ToevoegenWebpagina ikoon'Pagina Terug' linkSpringen binnen paginaOntsnap aan framesGebruik frametitelStuur framesAutomatisch doorsturenHet 100% probleemAndere link kleurTekst in de statusbalkAchtergrond vastzettenTekst over plaatjesBrowser veilige kleurenHet .htaccess bestandBijzondere tekensWaar downloadenIRC met mIRCInstalleren mIRCDownload films enzoVragen (FAQ)Films uit het InternetFilm kwaliteitWat zijn PAR files?LeechGuyLeechGuy editoreMuleWinMXE-MailNetiquetteCitaat van de dagOverigenHack Arescom NetDSLWireless LAN IntroFireWire NetwerkBekende IP-poortenWat is mijn IP adres?Zoeken (WeetHet)Zoeken (Internet)WeetHet DownloadsEen paar goede websitesDNS adressenMicroControllersBasic Stamp IIStarten met de BS2Assembleren v.d. kitVolledig schemaAansluiten aan de PCBS2 aan 44780 LCD44780 LCD foto'sBS2 aan M50530 LCDM50530 LCD Foto'sZelfbouw BS2Smartcards/SIMProgrammer Softw.CardMasterInfinityUSBMasterBurnerMilleniumKaart soortenGSM SIM bewerkenWeerstand kleurenMuziek / AudioMuziek van InternetIntroductieLeechGuyLeechGuy editorWinMXeMuleM.b.v. mIRCBIN/CUE brandenBIN naar ISOAudio-DVD naar MP3Hoe werkt een CD?Kopieer muziek CDEigen muziek CDWat is MP3?Muziek CD naar MP3MP3 CD v. Yamakawa?MP3 Volume aanpassenMuziek CD naar WAVSB MIDI interfaceAC3 naar WAV/MP3ProgrammerenBorland DelphiHansie zijn Delphi ToolsAYeah!CatalogCitaat van de dagPopupMenu generatorOverzicht ASCII tekensSatelliet (TV & GPS)Satelliet TelevisieSatelliet TV op de PCTV ontvangst op de PCPC eisenNieuwe driversPentam. Pent@VisionHauppauge DVBs NexusTechnoTrend PCLinePVA file naar MPEG2DirecTV TiVoAfstandsbedieningDirecTiVo naar O6.21: Intro & Images2: TiVo disk in PC3: Installeer OS6.24: Eerste start van OS6.25: SuperPatch & Meer6: Films naar PCTyTools - Films naar PCOud: DirecTiVo naar OS4Oud: Sleeper HackSmartcardsProgrammer Softw.CardMasterInfinityUSBMasterBurnerMilleniumKaart soortenWat is DiSEqC?Schotel plaatsen (Astra)Schotel formaatSRT8000 firmwareGPS NavigatieGarmin eTrexDiagnose modeSeriele aansluitingAan de iPAQ 36/38xxAan een PalmPilotDe eTrex stekkerDe ronde stekkerHoe werkt GPS?Wat is GeoCaching?Internet via SatellietHoe werkt het?Korte intro ...Overzicht variantenStandaardBySky methode2-Weg InternetKaart installerenWelke Satellietkaart?PC eisenHarmonic CyberstreamPentam. Pent@VisionHauppauge DVBs NexusTechnotrend PCLineEOL problemenNieuwe driversSchotel plaatsen (Astra)Schotel formaat?EON ChecklistTransponders EOLRamdisk voor FazztVideoVideo gids - begin hierIntroductieGSpot: AVI InfoDIKO: 3 films - 1 DVDDownload kwaliteitVideo AlgemeenWat is DivX?Video formatenOpname TypesWelke AVI codecs?Intro K(S)VCD/KDVDDVD+RW ProblemenOver bitratesVideoServer pluginWat zijn Regiocodes?Wat is MacroVision?RippenAudio-DVD naar MP3Foto FormatenAVI naar MPEGGSpot: AVI InfoDIKO: 3 films - 1 DVDAVI naar DVD/(S)VCDZonder ondertitelsD.I.K.O.MainConcept (S)VCDNero Vision Express 2TMPGEnc (S)VCDTMPGEnc K(S)VCDTMPGEnc met AC3Met OndertitelsD.I.K.O.MainConcept (S)VCDNero Vision Express 2TMPGEnc (S)VCDTMPGEnc K(S)VCDTMPGEnc met AC3CD Branden NeroVCD brandenVCD met menuSVCD brandenSVCD met menuBIN/CUE brandenDVD SpelersCompatibiliteitDVD toevoegenDVD+RW ProblemenIntro K(S)VCD/KDVDVideo ToolsBitrate CalculatorDVD RippenGSpot: AVI InfoFlaskMPEG en CCEVideoServer pluginDVD naar DivXIntroductieBitrates berekenenRippenDVDx en SmartRipperDVDx instellingenFlaskMPEG methode 1FlaskMPEG methode 2FlaskMPEG methode 3DVD naar (S)VCDIntroductieBitrates berekenenRippenDVDx en SmartRipperDVDx instellingenFlaskMPEG 0.6 en CCEDVDx en Video ServerDivX naar (S)VCDDVD naar DVDDVD2OneDVDShrinkDVD+RW ProblemenTMPGEnc & CoDIKO: 3 films - 1 DVDFilm Knip & PlakGSpot: AVI InfoSamenvoegenMPEG1 en MPEG2Met TMPGEncWomble MPEG2VCRAVI met VirtualDubKnippenMPEG1 en MPEG2Met TMPGEncWomble MPEG2VCREasy Video SplitterAVI en DIVXAVI met VirtualDubEasy Video SplitterFilms van InternetIntroductieLeechGuyLeechGuy editoreMuleWinMXM.b.v. mIRCWat zijn PAR files?BIN/CUE brandenBIN naar ISOFoto's op CDPictureToTVVideoCD met NeroSVCD met NeroMagix Fotos op CDDVD PictureShowOndertitels RippenVobsub: snel en simpel!SubRip (OCR)SynchroniserenOndertitels weergaveWeergave met VobsubSynchroniserenMaak een MicroDVDPC aan de TVPC naar TV kabelsATI softwarenVidia softwareTiVo - Harddisk VCRTiVo Serie 1Wat is een TiVo?TiVo openmakenSeriele toegangDebug Mode toegangLinux Bash shellInstellen van de klokInbellen uitzettenDirecTV TiVoAfstandsbedieningDirecTiVo naar O6.21: Intro & Images2: TiVo disk in PC3: Installeer OS6.24: Eerste start van OS6.25: SuperPatch & Meer6: Films naar PCTyTools - Films naar PCOud: DirecTiVo naar OS4Oud: Sleeper HackYamakawa 713/715IntroductieVeel gestelde vragenDe AfstandsbedieningGeheime codesRegiocode instellenRegiovrij zettenMacroVision uitStandaard-InstellingenWelke DVDRom driveFirmware versieVerander firmwareDownload firmwareAnder achtergrondMP3 CD makenM.U.F.Y. MP3 CD'sHulpForumZoeken (WeetHet)Zoeken (Internet)NieuwsWoordenlijst ...DownloadsLinksStatistiekenAdverterenDoe mee !!!Gastenboek

Liquid Web Fully Managed Web Hosting